Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/12 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 12

Úřad č. 12

umělá inteligence

RVIS

kybernetická bezpečnost

Jednotný digitální trh

Jednotná digitální brána

Digitální Evropa

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Vysoká Velmi vysoká

Průměrná

Zdroj: vlastní výzkum Zapojení Úřadu 13 do činnosti pracovních skupin je nižší. Dva zaměstnanci se pravidelně účastní činnosti Working Party on eJustice (eLaw), Expert group on videoconferencing a Expert group eCodex. Jeden ze zaměstnanců se pyšní velmi vysokou účastní, druhý reportuje velmi nízkou účast. Detailnější informace po- skytuje Obrázek č. 13/13.

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online