כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -פברואר 2015 - גיליון 212

תשבץ 32 - שבט תשע"ה - פברואר הורניק Á נ מאת:  32 תשבץ ש ט תשע –ה " פברואר 2015 מאת

ı שב ˙

: נח הורניק

= ( שם פרטי

= ( שם משפחה פ"ש);

= ( כתיב חסר מ"ש);

= ( כתיב מלא ח"כ);

= מ"כ ); עגה

הגדרה מתחכמת ; (ל) = ; ז"בלע (ע)

(ה)

הואשם בלי סיבה )6,4( ;

מאוזן : 1 .

8

7

6

5

4

3

2

1

איבר

. 31 ; חטיף

10 . חלק במצלמה ; 11 .

שוכן בגוי

עיר עתיקה בארץ ; 17 .

. 51 ; בגוף

12

11

10

9

לשעבר (ה) יצר . 81 ;

; 19 . ; (ח"כ ) הזיל

שפט את השבט

20 . עמידת קשב ; 21 .

17

16

15

14

13

(ה) . 52 ; ל"ז. 32 ;

; פונדק

מין מטבע ; 26 .

(ה) ; 29 .

; לו מותר

27 . משקל ב

מדרגה

20

19

18

כוכב בהיר מאד ; ר בפנים ָ ע ֵ לעדה יש ש חיקה לשם הונאה ;

31 . מזוהם ר וחנית ; 33 .

35 . . 63 ; ותרי סוג פ

(ה) ; 38 . . 93 ; הרי

25

24

23

22

21

45 . יופחת ; גילית סוד ;

; טוען

41 . בקרבם ; 44 .

חודש זה ; 50 .

47 . . 94 ; עודפת

28

27

26

. ישן . 15

34

33

32

31

30

29

(ה)

דיר חזק ב

מאונך : 2 . בטורקית ;4 .

קיים אל. 3;

צפור

. 6; שפה

. 5; הונאה

כינוי רומז למין זכר ;

. 8; רצה

. 7; שיר

36

35

עיר

שם מדינה ; 14 .

9 . עיר בברזיל ; 12 . . 61 ; בשוויץ , עם . 71 ; (ל ) מקטעים

אך לא משלנו (ה) ; 22 . וה. 42 ; גבוה ְ וזיר מ ַ ר ֵ ; ןנ 26 . מעשה תנור ; 27 . יהיר ; 28 . ; מעוכבת 30 . . 43 ; אות . 23 ; בן חוה בוסתן תורשתי (ה) ; 36 . . 73 ; ביזוי . 93 ; מחפיר . 04 ; מצוי שיח מדברי ; 42 . מכשיר ניקוב ; 43 . חזקה בגבול ישראל (ה) ; 44 . . 64 ; בדיוק יחידת .שר . 84 ; הספק il.net . zahav @ hornikn טל ח"

40

39

38

37

44

43

42

41

48

47

46

45

51

50

49

פתרון תשבץ 23

טריוויה 16

מאת נח הורניק

פברואר 2015

- ה "

ו"לט

תשע שבט ב

עצי מונטזומה ו עצים מעניינים אחרים ?

ֹ ָ , הי

ִ יוחד בעצי הס

ממה

קוו

ות שאל

ִ עצי הס ֹ קוו ָ ה י ( Sequoia ) , ממשפחת עצי האורן ) עצי מחט ( , נקראים בשם זה על שמו של חוקר טבע אינדיאני . הם גדלים ביערות אחדים בארה , ב" בעיקר בקליפורני , ה ד ווּד ֶ ושם הם נקראים גם בשם ר (Red Wood) . יער כזה , -ה, למשל

Muir Woods NM , נמצא לא הרחק מצפון לסן - פרנסיסקו , ויש יער בשם Giant Sequoia NM שנמצא מדרום לפארק יוסמיטי . גילם של עצים אלה מגיע למאות ואף לאלפי שנים . יש ביניהם שגבוהים מ - ' מ 001 וקוטר גזעם כ . ' מ21- יש גם עץ סקוויה כל כך רחב שחצבו פתח בגזעו וסללו דרכו כביש . יש עוד עצים מיוחדים ברחבי , העולם כמו זה הנקרא " מונטזומה " שנמצא בדרום מקסיקו , שקוטר גזעו הוא כ , או עצי הבאובב באפריקה . גם בארץ יש לנו כל מיני עצים מעני ינם ומיוחדים , ; כמו השקמה הגדולה בנתניה ; עצי השקמים ליד הבימה בת ; א" עץ האלה על קברו של רבי טרפון ב קדיתא שבגליל ; החרוב של רבי שמעון בר יוחאי בפקיעין עצי ; הפיקוס ושדרת הוושינגטוניות במקווה ישראל ; ועוד רבים אחרים שקשה למנותם .

תשובות

מטר 06-

רעננה 212 - 51/20

Made with