האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ ƒ‡‚ ˜ƒ‰Ž ‡„ƒ…~ ˜Š•Š ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒŠ ‚‡˜ —‡€‚Š Šƒ‰‡ †– ‚Š…— ‡Œ ‹‡Žƒ—‚ ‹‡Šƒ’‡†‚ ‡€ƒƒ ‚Ž…~‚ Š— †–‚ ˜Š…Œ €ƒŠ ‹~˜‚ ”˜Œ ‚‡˜ ˜ ‡Š~‡”ƒ ˜ ƒ –„‡‡ …ƒ~Œ †– ‚Šƒ…Š‰ ‡‰ ‚”‡ŠŒŒ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡Š ƒ˜‡‡Ž’ ‡Ž’Š Š’ƒ†Œ ~ƒ‚ ƒ ‡€ƒŠƒ†Œ‚‚ ƒ~ ‡€ƒŠƒ•Žƒ~‚ ƒ‰Œ ‚•Š…Œ ˜ƒ‰Ž ‚–‰‚Š ˜Š•Š †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ Š— ˜ƒ‡Š~‡”ƒ‚ ˜ƒƒ‚ ˜ƒƒ” –„‡‚Š ˜‡Ž ‰ ƒŒ‰ 21 ƒŒ ‹‡–ƒ–‡ƒ ˜ƒ‡Ž’Š ‡Œ ƒ~– ‚Žƒƒ‰‚ƒ ‡Œ ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡‚ Š— ˜‡ŠŠ‰ ˜ƒ‰ŽŠ ‹‡Ž…Œ –’ ˜ƒŠ…Œ‚ ‹‡‡ƒ•‡Š‚ –’? ‹€ ~–•Ž ‹‡‡ƒ•‡Š‚ ˜Œ‡—– ˜~ ~ƒ”ŒŠ ˜‡Ž ‹‡Ž…Œ‚ –’ Š‚•Š…˜’Ž ‡ƒ…‚‡‚ ‚Žƒ–…~Š — ‚„ –’ •ƒ…‚ ‡’ Š ‹–ƒ •Ž‚ ‡~ƒ’–‚ „ƒ…~‚ƒ ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ Š— †Ž–†Ž‡~‚ –˜~ ‚~‡–•Š ‡Œ„ƒ …–‚

…ƒŽ ‹‚ ˜ƒ~–Š ‡~ ‹‡‡ŠŠ‰ –‚ ‡– –€ ‹Ž‡‚ Š‚Š ‹‡~ƒŒ‚ ‹‡–‚‚ Š‰ ‡’‡Ž Š‰ Š•Š ˜‡Ž ~—ƒŽƒ ~—ƒŽ Š‰ ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡ŽƒŠ •ƒ…‚ Š— ˆŒƒŒƒ ~ŠŒ ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ Š— †Ž–†Ž‡~‚ –˜~ ƒ~ “–~‚ ‡…– ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡‚

‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚

48

Made with FlippingBook - Online magazine maker