האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

ƒ‡ ‡˜ƒ–‡— †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜ŽŒŒŒƒ ‚Œ‡•‚ ‚˜ƒ~ ˜ƒ‡Š~‡”ƒ ˜ƒƒƒ ‚ƒ€~‚ ƒƒ ‚Žƒ„˜ ‡˜ƒ–‡— ‹‡‡€ƒŠƒ‰‡’ ‹‡‡€ƒŠƒ•Žƒ~ ƒ‰‡’ ‹‡˜ƒ–‡— ˆŒƒ˜ Šƒ’‡†ƒ ‡ƒ”•Œ –‚ ‡~ƒ’–‚ ˆ–Œ‚ Š— ‡ƒ”•Œ‚ ‡‚ ƒ‰ƒ ˜‡ƒ”•Œ ‚–—‰‚ ˜‡‡Œ ‹€ †–‚ ‡Šƒ… Š’†Œ‚ †– ‡Šƒ… Šƒ’‡†‚ƒ ˜ƒ–‡—‚ –ƒ’‡—Š ‹‡‡Ž—…‹‡†•‡ƒ–’ ˜ƒ–‡—‚ –ƒ’‡—Š ‹‡‡Ž—…‹‡†•‡ƒ–’ƒ ˜ƒ—…˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ‹ƒ‡•ƒ…ƒ˜‡’ ‚‡•—Œ ‚ƒ€~‚ ‹‡Šƒ… Šƒ’‡†Š ˜ƒ–‡—‡ ‹‡€ƒŽ‚ ‹‡‡ƒ…‡‡ ‹‡†•‡ƒ–’Š ˜ƒ’‡ ˜Œ ˆƒ˜ †– ‡Šƒ…Š ‚Šƒ’ •Œ‚ ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ ‡‡†~‡Š’ ˜ƒ–‡— ˜Œ•‚ ƒ€‰ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡Žƒ ‹‡Œ‡Š…Œ ‚€ƒ‡ –‡‡Ž— ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ ‡–‚ –„€Œ‚Œ †– ‡Šƒ…‹‡Š‡Š ‹‡–ƒ‚Š ‚‰‡Œ˜ ˜”ƒ• ƒƒ — –~ €Œ ‡‡~ ˜‡ ‚‰‡Œ˜‚ „‰–Œ †–Œ ‹‡Œ‡Š…ŒŠ ‡Œ ‡˜ƒ–‡—ƒ ˜‡ƒ”•Œ ‚‰–‚ †–‚ ˜ƒŠ…Œ Š— ‹‡Žƒ—‚ ‹‡Œƒ…˜ ƒ”•Œ ‡—Ž~Š ˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚ƒ ‹‡Ž‰ ƒ‡ ‡Œ‡ ˜ƒ–— ‹ƒ‡•Š ‚ƒ€~‚ ˜–„ Š~–—‡Š ‹‡‡€Œ ‡ŒŠƒ ‹— ‡Š ‹‡…ŒƒŒ ‚Ž— ‡Œ ‹‡‰–Ž ˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚Š ‚‡Ž ‡•ŽŒ ˜ƒ–— ‹˜ƒ…Œ˜‚ ‡…†— “ƒ‡‡ƒ ˜ƒ~”–‚ ˜Œ ‹‡–Ž‡Œ ˜ƒƒŒ –ƒ ˜—‰–Ž ˜‡ƒ”•Œ ˜ƒ–’ ƒ”•Œ ‡—Ž~Š ‚Ž— ‡Œ ‹‡•ŽƒŒ Š ƒ… ‹‡Ž‰Šƒ ‡~ƒ’–‚ ˜ƒƒ”Š ‡ƒ”•Œ ˜ ˜‰ ‚ƒ€~‚ ‚~‡”ƒŒ ‚Ž— 30 Œ ‚ŠŒŠ ‚„ ‚~ƒ’–ƒ –•…Œ ‚ƒ€~‚ ˜ƒ’˜˜—‚ “–~ ‹‡‰–Ž ‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡ ‹‡Ž‰ ‚Œ? ‹— ‡ƒ”•Œ ‚–’‚ƒ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ Š— ‹‡‡Žƒ’Š†‚ ‡Œ‚ ‡•ƒŒƒ ‡Œ‚ „‰–Œ ‡Œ ‡–€~ŒŠ ‚—‡€ ‹‚Š ƒ”•Œ ‡—Ž~ —‡ƒ~Œ‚ ‡Œ „‰–Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~Š ‚…’—Œ ‡Ž ‹‡Šƒ…‹‡Žƒ’Š ‡ƒ”•Œ ‡Œ •’Œ ‡Œ‚ „‰–Œ ‹‡—…ƒŒŒ ‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡ ‡Žƒ–†•Š~‚ –~ƒ ƒ~ Š† ˜ƒ–‡—‡ ˜ƒŽ’Š ˜‡Ž ƒƒ ‡~ƒ’– ˜ƒƒ” ‡—Ž~ info@cancer.org.il ˜ƒ˜‰ 1-800-599-995 : Ž ® œ‡ŒŠ†œ –ƒ‡”Šƒ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡ŽŠ ‹‡Šƒ…Š ‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 ‡Žƒ’Š† ‡Œ ˜ƒ–‡— ‚Š‡’Œ ‚ƒ€~‚ ‡‰– †–‚ ˜Š…ŒŠ –ƒ—•‚ Š‰ ˜ƒŠ~— Š ˜ƒƒ—˜ Š•Š ˜‡Ž ® œ‡ŒŠ†œ …–‚ ‹ƒŠ—˜ ~ŠŠ ‹‡Žƒ— ‹‡~—ƒŽ ‡Œ ˜ƒ–ƒ…Š•Š ‰ƒ ‹ƒ•‡—‚ƒ Šƒ’‡†‚ ƒ…~‚ ‚‡ŽŒ‚ ‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡‚ ‡Œ‚ ‡–€~Œƒ ‹‡…ŒƒŒ‚ †‡Œ ‡‡ Š ‹‡Ž‰˜Œ ˜ƒ–ƒ…‚ƒ ˜ƒ–‡—‚ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜ƒ—–— 1-800-34-33-44 ˜‡ƒ–‚ ‚’—  ® œ‡ŒŠ†œ ‚’—‚ ‡–ƒ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡Žƒ ‹‡Œ‡Š…Œ ‹‡Šƒ…–ƒ ‡Žƒ’Š† ‚‰‡Œ˜ƒ ‡Œ ˜ƒ–‡— “–~‚ ‡…– ˜‡ƒ–‚

9

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

Made with FlippingBook - Online magazine maker