אנציקלופדיה יפעת

לתולדות התעופה והחלל בישראל אנציקלופדיה יפעת

מחדל: טילים נגד קורנים חיל האויר נמנע מהפעלת אמצעים שהיו יכולים לדכא את הטק”א

שכללו פצצונות, יכלו “לשטוף” את סולל לות הטילים בירי משטח סיני, ולהשמיד . אותן בלי לסכן טייסים ואנשי צוות

. הרבה יותר באנשי צוות ובציוד

טילי קרקע-אויר נכנסו למזרח התיכון בשנת 2691, עת רכש צבא מצרים והציב , להגנת סכר אסואן SA-2 סוללות מסוג . קהיר ומטרות איסטרטגיות אחרות במהלך השנים הבאות, ובעיקר מלחמת ששת הימים, מלאו טילים אלה תפקיד זניח בהגנת שמי מצרים. רק באמצ צע מלחמת ההתשה החל מערך טילי הקרקע-אויר של פיקוד ההגנה האוירית המצרית, להכנס תמונת הלחימה כגורם רב משמעות במערך ההמצרי ובתוכניות . הלחימה שפיתח חיל האויר הישראלי חיל האויר נערך להתמודד נגד טילים אלה, על ידי תקיפה אוירית, כמקובל

רקטות להטעיית טילים לתעשיה הצבאית בארץ היו תשובות , טכנולוגיות מתקדמות לבעיית הטילים אותן לא רצו, או לא חשבו מפקדי חיל האויר, להכניס לשרות מבצעי. “רקטות זה ענין של חיל התותחנים” אמר מפקד בכיר בחיל האויר במהלך מלחמת ההת תשה, כאשר נשאל מדוע לא שילב חיל האויר, או צה”ל, רקטות ארטילריות . כדי לפגוע בסוללות הטילים בין אלה היו רקטות ארטילריות, אשר , טווחן הגיע לעשרות ק”מ וראשי הנפץ

“מרקיז” - פתיון לטילי קרקע-אויר

ערב מלחמת יום כיפור פותח במפע על מבת של התעשיה האוירית הטיל “מרקיז”. טיל זה היה מבוסס על טיל גבריאל אשר יוצר אותה עת במפעל והיה ” בשימוש מבצעי בחיל הים. ה”מרקיז היה מצויד בחרטומו במערכת מיוחד דת שנועדה להטעות מערכות קורנות ו”למשוך” לעברו טילי קרקע אויר כדי שיתבייתו עליו. המערכת האלקטרו-אופ פטית הציגה בפני מערכות המכ”ם דמות של מטוס מהיר. כמו כן היו בראש הטיל . רצועות מוץ להטעיית מערכות המכ”ם הטילים הוצבו בזוגות בתא הלחימה של זחל”מ תקני, וכלי רכב אחרים נשאו . טילים נוספים להטענה לאחר הירי ככל הידוע הוקמה רק סוללה אחת . שהפעילה טילים אלה ערב מבצע הצליחה ב-61 באוקטובר , הוצבו זחל”מים אלה ליד מעוז מצמד “מרקיז” - טילים נגד קורנים שפותחו מן ה”גבריאל” במהלך ניסויים לפני המלחמה. לפחות סוללה אחת של טיל לים מסוג זה הופעלה מול איסמעילה

. לגבי מטרות אחרות חיל האויר “חשב מטוסי קרב” ומפקד דיו היו נעולים על התפיסה כי מטוסי הקרב המאוישים הם התשובה לבעיות מבצעיות רבות, כולל המלחמה בסוללות הטילים.לשם כך הוא תכנן ושכלל אחרי מלחמת ההתשה “אופרציות” מורכב בות להשמדת הסוללות, בהן השתתפו עשרות מטוסי קרב, במבצעים שהיו אמורים להמשך שעות ארוכות אם לא . ימים כך הוזנחו מערכות ורעיונות מקוריים שהיו יכולים לתת תשובה הולמת לאיום של מערכות טילים אלה, ובמחיר זול

1973

Made with FlippingBook flipbook maker