Amalienborg_3.Del

Tidligere udkommet af samme Forfatter:

m

„ C H R I S T I AN S K I R K E “

1

„ N Y H A V N “ ( | „NIELS HEMMINGSENS GADE“ jj „ K N I P P E L S B R O “ | „ DY V E K E S G A A R D “ § „ K J Ø B M A G E R G A D E “ | „ K N A B R O S T R Æ D E “ ( „ V E S T E R G A D E “ | „ L A R S L E J S T R Æ D E “ j „ F A R V E R G A D E “ J „ H Y S K E N S T R Æ D E “ § „ K A L K E B A L L E N “ | „ S T O R M G A D E “ jj „ B A D S T U E S T R Æ D E “ j „ J ERMER S T AARNE T “ 1 „PEDER HUITFELDTS STRÆDE“ 1 KONG FRED. D. 5. RYTTERSTATUE ■ 1. og 2. Del. ¡¡g „ A M A L l t 7WRnDr - “

591769251

101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Made with