NBBO Medlemsblad 3-2012

Hermannskvartalet, Mjøndalen

Munkhaughjørnet, Mjøndalen

Spikkestad Torg

Støahagen Selveier, Hokksund

Elveparken Vest Selveier, Åssiden

Meglerne i GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. En slik lokalkunnskap er en av de beste forutsetninger for å yte god hjelp på boligmarkedet. Det er din garanti for en vellykket bolighandel.

VISNING

GARANTIEiendomsmegling

Nordskoggården, Hokksund

Garanti Eiendomsmegling er godt representert i hele Buskerudregionen med kontorer i: Drammen, Hokksund, Lier, Ringerike, Kongsberg og Notodden.

2

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag

Made with