NBBO Medlemsblad 3-2012

Garanti - en lokalkjentmegler selger alle typer boliger i ditt nærområde

Ny profil, ny styrke, nye krefter ...og flere kommer til

Eiker og Modum Tlf. 32 21 15 10 Fax. 32 75 11 77 Stasjonsgata 61, 3300 Hokksund E-post: hokksund@garanti.no

Drammen Tlf. 32 21 15 10 Fax. 32 21 15 01 Nedre Torggate 5/7, 3015 Drammen E-post: drammen@garanti.no

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag

3

Made with