Hannie van Osnabrugge - Wegwijs in Windows 7

Voorwoord

In dit deel van de Wegwijsserie wordt gewerkt met Windows 7 (versie Home Premium), Internet Explorer 9 en Windows Live Mail 2011. Het boek is ook geschikt voor de andere versies van Windows 7, zoals Starter, Professional en Ultimate. Windows 7 is de opvolger van Windows Vista. Het boek is geactualiseerd en aangepast aan Windows 7 maar de onder- werpen van de lessen zijn hetzelfde gebleven. Ook het uitgangspunt is hetzelfde als in de andere Wegwijsboeken: korte teksten, heldere opmaak, eenvoudige taal en duidelijke opdrachten. Een les bestaat uit Lezen (praktische achtergrondinformatie), Doen (stap-voor-stapopdrachten), Oefenen (opdrachten om het geleerde zelfstandig toe te passen) en Vra- gen (toetsing van de leerstof). Wegwijs in Windows 7 is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring heb- ben met de computer. Het boek is in de eerste plaats geschikt voor ge- bruik in cursussen. Bij het boek hoort dan ook een docentenhandleiding. In deze handleiding staan didactische en organisatorische aanwijzingen. De docentenhandleiding is te downloaden van de website van de Wegwijs- serie: www.coutinho.nl/wegwijs . Daar vindt u ook Toets en Bord, een programma om met het toetsenbord van de computer te leren werken. De antwoorden op de vragen aan het eind van elke les vindt u ook op deze website, evenals nieuws en informatie over de andere boeken uit de Wegwijsserie. In les 6, over internet, wordt weer gewerkt met een oefen- website, de website van Kattenpension Felice: www.coutinho.nl/felice . In les 7 over e-mail wordt gewerkt met Windows Live Mail 2011. Dit pro- gramma kunt u gratis downloaden van de website van Windows Live. Op de webpagina bij dit boek vindt u een handleiding om het programma te downloaden. In de laatste les maken de cursisten een toets via internet, waarna zij hun eigen cursuscertificaat kunnen maken.

Made with