Hannie van Osnabrugge - Wegwijs in Windows 7

De cursisten bewaren hun bestanden op de computer. De teksten die met WordPad worden gemaakt, worden bewaard in de map Mijn documenten . De met Paint gemaakte tekeningen worden opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen . Verder wordt er ook aandacht besteed aan het opslaan op een USB-stick. Bij het maken van de opdrachten is uitgegaan van de standaardinstel- lingen van Windows 7, behalve in de eerste les. In de eerste les worden programma’s gestart met snelkoppelingen op het bureaublad. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het voorbereiden van de computer op de eerste les. Met deze wijzigingen zullen de instructies in het boek kloppen met wat de cursist ziet op het beeldscherm. Zelfstandig werkende gebrui- kers wordt aangeraden om iemand met computerervaring te vragen de computer in te stellen zoals hieronder staat aangegeven.

Hannie van Osnabrugge maart 2010

Voorbereiding voor de eerste les

1 Toets en Bord In les 1 wordt gewerkt met het programma Toets en Bord. Dit programma kunt u downloaden van de website van Coutinho: www.coutinho.nl/wegwijs . Klik op Wegwijs in Windows 7 en daarna op Toets en Bord . Klik op Opslaan . Installeer het programma op de com- puter en maak een snelkoppeling naar Toets en Bord op het bureaublad. 2 Patience Maak een snelkoppeling naar Patience op het bureaublad. Klik op Star­ ten , en daarna op Ontspanning . Sleep het pictogram van Patience naar het bureaublad. U kunt Patience ook starten door achtereenvolgens te klikken op Starten , Ontspanning en Patience .

Made with