ClearLLab 10C - BG - Българска версия

В продължение на повече от 80 години Beckman Coulter движи напред иновациите. Ние продължаваме да сме ангажирани за създаването на поточно-цитометрични решения, които се вписват безпроблемно в дейността на Вашата лаборатория. Когато изберете продукт на BeckmanCoulter, Вие избирате експертните знания, иновациите и качеството. Обърнете се към местния търговски представител на Beckman Coulter. beckman.com Изберете Beckman Coulter за сравнителни експертни резултати и иновации

Beckman Coulter Ireland, Inc., Lismeehan O’Callaghan’s Mills • Co. Clare, Ireland • beckman.com

586 Beckman Coulter • Панели ClearLLab 10C • C33369 AB За местоположението на офисите на Beckman Coulter по света и за телефонните номера, моля, посетете „Contact Us“ (За контакти) на beckman.com C33369 AB © 2019 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, стилизираното лого и марките на продуктите и услугите на Beckman Coulter, посочени в настоящия документ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Beckman Coulter, Inc. в САЩ и други държави.

Всяко събитие е от значение

Made with FlippingBook Learn more on our blog