Table of Contents Table of Contents
Next Page  34 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 34 / 52 Previous Page
Page Background

מ

כון מרחבים הוא עמותה ישראלית שהוקמה בשנת

, והיא מקדמת אזרחות משותפת, מתוך ניסיון

1998

לקדם יחס של הוגנות כלפי כל המגזרים ונגישות של שירותי

המדינה לכולם. מודל האזרחות המשותפת, שפותח בידי

קבוצה רבגונית של אנשי חינוך, בא לחבר בין כלל הקבוצות

השונות בחברה הישראלית. המכון פועל בקרב כלל

הקבוצות שבחברה הישראלית, בלי להגביל את פעילותו

לממד מסוים של זהות, כמו דתיים-חילונים, ערבים-יהודים,

עולים חדשים-ותיקים וכדומה.

על בסיס מודל זה פתח המכון מגוון תוכניות ייחודיות

בשיתוף משרד החינוך. התוכניות מיועדות לכלל שכבות

הגיל, מגן הילדים עד התיכון ואף לאחר מכן. במהלך

מחקרי הערכה, והם הראו שתוכניותיו

15-

השנים בוצעו כ

של המכון מביאות לשינוי עמדות משמעותי בקרב מורים

ותלמידים, המשפיע הן על ההתנהגות בבית הספר ובחברה

הן על הגישה כלפי האחר והשונה.

אחת התוכניות המרכזיות בשיתוף משה״ח היא קידום

מורים ערביים למתמטיקה, לאנגלית ולמדעים בבתי ספר

. לקדם תעסוקה

1 :

יהודיים. תוכנית זו עונה על שני צרכים

. לפתור את בעיית המחסור במורים

2

של אזרחים ערביים

במקצועות האלה ובתוך כך לאפשר חינוך לפלורליזם

ולפתיחות תרבותית. 

עשייה להרחבת

מעגל ההוראה

שילוב מורים ערביים

בבתי ספר יהודיים

לקידום הנושא חבר המכון עם “אנו”, שהיא קהילה דיגיטלית

חברים ומטרתה קידום קמפיינים

70,000 -

ובה יותר מ

בנושאים הבוערים על סדר היום הישראלי, תוך יצירת

דמוקרטיה חיה ופעילה, שבה לכל ישראלי וישראלית יש

יכולת ליצור שינוי אמיתי. בחבירה של “אנו” למרחבים

המטרה היא לשקף את העבודה של מרחבים ולהרחיב את

המעגל. במישור המעשי, מנהלים שיחות עם מורים ומנהלים

ומשתדלים להבין אם הם מכירים את הנושא ומה גורם להם

לרצות מורים מהמגזר הערבי. לדברי יוני בלסברג, קמפיינר

ומנהל הפורטל: “בדרך כלל, רוב המנהלים רוצים מורים

טובים. כעת אנו עורכים קמפיין אינטרנטי, כולל פייסבוק

וכו’, כדי שתהיה חשיפה גדולה ומורים יגיעו אלינו. מנסים

לעורר באופן כללי מעורבות אזרחית. נותנים כלים למאבקים

ויוזמות חברתיות. למשל, כתובת למורים לאזרחות”. 

אחת מהמורים הללו היא וופא חוסיין, מורה לאנגלית

מטבריה.

ספרי על תחילת העבודה שלך בבית ספר יהודי

כשהתחלתי לעבוד כמורה, למרות שהיו לי המון חברות

יהודיות באוניברסיטה הרגשתי שלא כל כך הכרתי את

המגזר היהודי באמת. לאט לאט למדתי להכיר ולהוקיר את

הצד השני. נחשפתי יותר לתרבות ולמנהגים ולמדתי איך

34

קרן שקד