Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  49 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 49 / 54 Previous Page
Page Background

רכס פרויקטים חינוכיים מציעה לכל בית ספר

משלו להוראת ספרות

ספר ניתוח יצירות

לחטיבה העליונה,לפי בחירת צוות המורים

על פי תכנית הלימודים בספרות לבית הספר

העל-יסודי ממלכתי (גירסה מעודכנת)

ספר יצירות לבגרות

לחטיבה העליונה

בנוסף, "רכס מציעה

לכל בית ספר

משלו,

ספר יצירות

לפי בחירת צוות המורים

''

ס פ ר י צ י ר ו ת

לבגרות בספרות

מבצע למורים*

**

מלאו את הטופס, קבלו מתנה ייחודית!

שם מלא: __________________________

דוא"ל: ____________________________

טלפון: ___________ נייד: _____________

כתובת (רח', מס', ישוב): ________________

מלמד/ת בבי"ס: ______________________

עיר בי"ס: __________________________

מלמד/ת בכיתות (לסמן)

מכינה קדם אקדמית

י – יב ,

ז – ט ,

א - ו ,

תפקיד ומקצוע הוראה: _____________________

בחרו את אחת המתנות של "רכס":

מיימיה מתקפלת ייחודית

ספר התרגול המלא באזרחות לתיכון/רענן נוימרק

במשעולי המדע לכיתה ט/בן דוד עדי

תרגול ה- 001 – תצורת השם/ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

מתמטיקה 308 / שחר יהל

TUBE

מיקוד-

חוברת בחינות בתנ"ך שאלון 6021 / פלורה ויניצקי

TUBE

מיקוד-

סערת גיל ההתבגרות - ד"ר יוסף זידר

החזירו את הטופס עם הפרטים במלואם

ל"רכס פרויקטים חינוכיים":

http://tinyurl.com/lzkpwoe

בקישור הבא:

main@reches.co.il

דו"אל:

073-2550031

פקס:

* המתנה שבחרתם תישלח אליכם בדואר לכתובת שמסרתם

ובתנאי שמילאתם את כל הפרטים.

** המבצע בתוקף עד לתאריך 51.1.51, עד גמר המלאי,

לרכס הזכות להפסיק את המבצע בכל עת

על פי שקול דעתה וללא צורך בהודעה, טל"ח.