Stod-sus oktober 2023

Stod.no

S O D t u s s nr 2 54. årgang Løssalg kr 30,-

o k t o b e r

2023

Foto: Emma A. Johansen

Utgiver: Stod Frivilligsentral

Annonsepriser: Neste utgave:

Stoff:

kr. 1 300 for 1/1 side kr. 750 for ½ side kr. 550 for 1/3 side kr. 375 for ¼ side kr. 500 lag og org. kr. 50 kjøp/salg/familie

desember 2023

Alle som ønsker kan sende stoff til Bygdabladet.

Frist for annonse og stoff: 19. november 2023

Saker som ønskes dekket,

Trykk:

Ring: 941 73 476

Stod Frivilligsentral

Brev: sendes Frivilligsentralen e-post: frivillig@stod.no

Layout: Anne Irene Kne = inkl. mva

Åpningstider på Frivilligsentralen : Mandag: stengt Tirsdag - Fredag: 10-14 Ved behov: ring: 941 73 476

INNBETALINGER TIL STOD-SUS 26.04.23-28.09.23

Kari Sørhøy, Liv Hauffen, Else Strømnes, Heidi Bjørdal, John Rikard Skjerve, Elin Vikan Røsæg, May-Liss Eliassen Kvarme, Kurt Bye, Jan Aas, Odd Robert Hatling, Lars Hatling, Randi Synnøve Tangstad, Terje Sæther, Marit Buhaug, Wenke Aasenhuus, Oddrun Grandaunet Sæther, Hillfrid Lovise Gustad Det har kommet inn flere betalinger uten navn, så vi takker for alle bidrag – alle betyr like mye

Konto nr. 1503.03.26439

Vi bygger og vedlikeholder store og små prosjekter for offentlige og private kunder. www.kurtbye.no

Til familien Sørhøy Vi vil takke for den fine gaven vi fikk til klubbhuset i anledning Arnfinn Sørhøys bortgang. Gaven vil bli brukt til en oppvaskmaskin. Den vil gjøre jobben lettere for alle som vil bidra på kjøkkenet. Stod idrettslag

Sommersprell 2023 I uke 26 arrangerte Stod Frivilligsentral Sommersprell

i Stod for fjerde gang. I år var det 95 barn og ungdom som deltok på ulike aktivi teter drevet av instruktører, frivillige og ungdom i som merjobb. Vi hadde sju flotte ungdommer i sommerjobb gjennom uken. Aktivitetene vi hadde i år var

friluftsliv, kreativt verksted, turn & dans, underholdning, matlaging & baking. Friluftslivgruppene har blant annet vært i klatrehallen på Steinkjer, på skytebanen med Forr skytterlag, på båttur til Kvam for å gå i Kvamstrappa, på Sunnan på turstien til lekeplassen på Pingle, i skolesko gen. Turn & dans har vært i

Stodhallen, i turnhallen på Steinkjer og på Ellerås hos Milda Utgård. De avsluttet uken med en oppvisning.

Underholdning har som vanlig øvd på forestill ing som de viste fram på fredag, de har hatt mange kreative stunder med lek og moro. Kreativt verksted har laget båtbrygge og den store flotte benken som står nedenfor samfunnshuset. Matlaging & baking har vært på skolekjøkkenet, i klub bhuset og i gapahuken på Gusthaugen. De har disket opp med bakverk og matretter. Vi er så heldig at vi har vår egen fotograf under sommer sprell, Emma Andrea Johansen. Her får vi virkelig sett de gode øyeblikkene. Det er gøy at andre også får se hvor bra vi har det på Sommersprell i Stod. Det ble lagt i overkant av 400 timer med dugnad bare denne uken, og vi kan plusse på forarbeid i forbindelse med planlegging og tilrettelegging på forhånd. Det er vi ganske stolte av, og håper at det blir slik neste år også.

Live Nordstrøm med tskjorte hun designet i tegne konkurranse

Sender en stor takk til våre sponsorer, uten disse hadde det rett og slett ikke vært mulig å gjennom føre denne uken.

- Takk til SpareBank 1 SMN som hovedsponsor - Takk til Fjøssystemer Gruppen for midler gjennom aktivt bygdeliv - Takk til Byggern Steinkjer/ Byggern for midler gjennom sløydmillionen som gikk til gruppen kreativt verksted - Takk til Coop Midt-Norge SA for støtte til mat som ble handlet på lokalbutikken - Takk til Coop Marked for støtte til mat som ble handlet hos dere TUSEN TAKK TIL STODBYGDA SOM STILLER OPP.

Wiktoria Gizycki og Lise Sofie Asprem

Framsiden: Benjamin Torp og Bosse Wibe Hårnes

Korpset marsjerer inn i skolen!

Torsdag 28.09 ble Binde skole, Steinkjer kulturskole og Binde skolekorps enige om å starte et prosjekt med 3. og 4. klasse ved Binde skole. Fra uka etter høstferien til jul skal hele klassen, på 17 elever, få undervisning i et korpsinstrument i musikktimene på fredagene. Dette synes vi er veldig stas. Her er det kulturskolen som står for undervisningen gratis og Gjensidige som har sponset klassesett i korps. Ungen får da spille ulike blåseinstru menter i 8-10 uker. 5 av ungen på trinnet er allerede med i aspirantkorpset, så de vil også få ekstra undervisning. Vi jobber samtidig med å få på plass trommeunder visning for 6. og 7. klasse. Dette skal finansieres av Binde skolekorps. Her jobbes det fortsatt med lærerressursene. De er totalt 25 stykker og de vil bli delt opp i puljer. Forhåpentligvis klarer vi å starte uka etter høstferien også her. Generelt mangler det lærere med kompetanse i praktiske fag, som musikk, forming og gym ved skolene. Disse to prosjektene vil teste om kulturskolen kan bidra til å løse musikkdelen av denne utfordringen. Forhåpentligvis får vi midler til å videreføre dette for elevene ved Binde skole neste år. Økonimisk utjevning Binde skolekorps ønsker å bidra til breddetilbud til bygdas barn med disse to prosjektene. I tillegg ønsker vi å jevne ut økonomiske ulikheter. Derfor sponser Binde skolekorps kulturskoleutdanningen til korpset medlem mer, slik at ingen betaler mer enn 800 kr i halvåret for kulturskolen. Til vanlig koster dette 2070. Så hver gang du panter eller støtter korpset på en eller annen måte, er du også med å bidrar til at flere kan få kulturskoletilbudet. I dag er 14 av 89 elever ved Binde med i kulturskolen.. I Steinkjer kommune er det 16% av elevene som er med i kulturskolen, vi ligger omtrent på snittet, men litt under.

Landskytterstevnet, spons og pant For å klare å gjennomføre alle planene våre i tillegg til korpstur, nye uniformer og instrumenter er vi avhengig av spons. Hele korpset var med å bestemme at vi skulle delta på dugnad på landskytterstevnet. Disse pengen går først til å jevne ut økonomiske ulikheter, altså betale kut lurskolehonorar og til vår andel av prosjektene i skolen. Vi håper derfor at flest mulig vil legge ned dugnadstimer for å løfte Stod musikalsk. Til gjengjeld kan vi garantere korps 17. mai. Vi har nå 15 unger i hovedkorpset og 5 aspiraner, men vi vil vokse mer. Om noen av firmaene, eller privatpersoner i bygda ønsker er det mulig å bli offentlig sponsor av kulturskole plasser i korpset. Da får man i gjengjeld korpsopptreden og korpssponsormerke på konserter. Korpset kan spille på ulike arrangement, i sommer spilte de i bryllup. Korps og musikkbygda Stod Korpset er også interessert i å få med flere voksne støttespillere. Det er også lov å bli med å spille sammen med barnet og dermed lære seg instrument,-du trenger ikke å kunne noe fra før. Da blir du «voksen-aspirant». Vi ønsker å være et tilbud til alle aldre. Vi vil at Stod etter hvert skal være kjent for et godt musikkmiljø. Videre søker korpset gitarister, bassister og trommiser som vil være med å spille sammen med oss. Vi har ,utenom under øving til 17.-mai, et bredt musikkspekter og spiller både Coldplay, James Bond tema og nå skal vi snart begynne å Metallica. Vi håper derfor flere musikere i alle aldre har lyst til å spille med oss, for å gjøre musik ken vår enda mer spennende. Vi garanterer kake, saft og kake i pausene. Inger Hovde

Kudulla ultras Kudulla ultras - hva er det? Det er den nye uoff isielle supportergrup pen i Kvam IL, Følling IL og Stod IL.

Spaserstokk

Spaserstokk som ble laget av russiske krigsfanger på Valøya i 1945. Denne har vært til pynt på Stod sykeheim. Dette var i bytte mot mat som bygdefolket hadde med til fangene. De laget også andre fine pyntegjen stander, som må sies å være bra når en tenker på verktøyet de hadde. Grunnen til at leiren, som hadde 210 fanger, ble bygd var at tyskerne manglet kull og i stedet måtte bruke ved som krigsfangene hugget i almenningen.

Navnet ble fundert på, ble naturligvis landet på Kudulla ultras. Kudulla etter det gamle navnet Kudulen som var brukt om Snåsavatnet. Ultras er en betegnelse på grup per av supportere, hovedsakelig innen fotball. På kamp tar vi med supporterflagg, noen maler kinnene blå, spiller musikk for god stemning osv. Det hender at stortromma er med på kamp. Dette er bare for gøy, og for lagbygging for store og små - ingen forpliktelser! Søk oss opp på facebook om du vil se mer!

Kryssord av Bjørn Tore Stene

Septemberkryssord 2023 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Respondere 8 Liten beholder til matauk 9 Turen

LODDRETT 1 Bok 2 Overliggende 3 Møy 4 Insektet

Kryssord

1

2

3

4

11 Rumensk mynt 14 På gavelappen

5 Egen 6 Renn 7 Svensk matbutikkjede 10 Veidekke 12 Eli Arnstad 13 Naturområde 14 Berga 15 Ujevn 16 By i Danmark 18 Torde 19 Skulptør fra Inderøy 20 Binde korn 22 Tore Magnussen

5

6

7

16 Sky 17 Gjel 19 Trær 21 Jegere 23 Plundre 24 Hobby

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1/3 Barnekryssord av Bjørn Tore Stene VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Full uorden 7 Rense for ugras 8 Per Ravlo 9 Drikk 11 Sies når det gjør vondt 12 Tall 13 Limbånd 16 Være glad 17 Spor i vinylplate 19 Skremt 20 Jaktes på om høsten

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2023 Bjørn Tore Stene

LODDRETT 1 Nifs 2 Rett i ryggen 3 Litt 4 Søt seig masse 5 Kan melkes 6 Måke grus 9 Regne 10 Vinner 13 Sen 14 Åtte 15 Varme 18 Hodeplagg

BARNEKRYSSORD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

1/3

Informasjon fra Bo i Stod

Bolystgruppa «Bo i Stod» arbeider for at flest mulig skal ønske å bygge og bo i Stod. Arbeidet retter seg i hoved sak mot to ting - kommunikasjon ut til sambygdinger og mulige nye sambygdinger om hvilke tilbud som finnes i bygda, og å jobbe med attraktive bomuligheter. Steinkjer kommune arbeider nå med revisjon av kom muneplanens arealdel, og bolystgruppa har i den forbin delse vært i dialog med kommunen om ønsker for Binde skolekrets. Tomtereserven på Sunnan er stor, blant annet ligger det regulert et felt på ca. 25 tomter, som en utvidelse av ek sisterende boligfelt i Elleråsveien. Meget attraktive tom ter, med mulighet for utsikt til Snåsavatnet med mer! Rundt Binde er det færre muligheter, og det er også her vi har fått innspill fra folk som kunne tenkt seg å bygge og at de har andre ønsker enn det som allerede ligger inne i de kommunale planene. Vi har foreløpig spilt inn to aktuelle områder, og det er et felt like nord for Bere thaugen, langs Bjørdalsvegen, og Gusthaugen (nordøst for gamle Gusthaugen kafe). Begge disse arealene er områder administrasjonen i kommunen ser på som veldig aktuelle for boliger, og de ønsker å utrede disse videre. For å få flere tomter på Gusthaugen vil det være en forutsetning at gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 763 er etablert. ...og kaaaanskje kommer gang- og sykkelvegen? Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til detaljreg uleringsplan for strekningen, som nå er oversendt til førstegangsbehandling hos Steinkjer kommune. Det er per nå ikke klart når planen kommer til politisk behan dling, men vi håper å kunne ha mer informasjon om dette snart. For å kunne starte på gang- og sykkelveg prosjektet er man avhengig av en godkjent detaljreguler ingsplan- Hvis den blir vedtatt, opplyser fylkeskommunen at planlagt oppstart detaljprosjektering av dette prosjek tet er i høst/vinter, og forhåpentligvis byggestart i løpet av neste år. Traseen for den nye gang- og sykkelvegen er foreslått på vestsiden av fylkesvegen (samme side av vegen som butikken, Vilteksperten etc.) langs hele strekningen. Vi

har per dags dato ikke mer informasjon om utformingen, men skal sørge for at de konkrete planene blir viderefor midlet når planen legges ut til offentlig høring. Så nå har vi stor tro på at vi veldig snart har ny gang- og sykkelveg mellom Lein og Gusthaugen – HURRA! Har du spørsmål eller ønsker, ta gjerne kontakt med oss! Bolyst-hilsen fra Morten Binde Bratberg, Atilla Haugen, Bjørnar Valøen, Jørgen Binde, Pia M. Arntzen, Randi Torås, Roar H. Jystad, Thomas Finstad, Tove H. Jystad og Marthe Veie

Vi hjelper deg med alt du trenger en rørlegger til, og leverer komplette bad og våtrom.

Avdeling Steinkjer Avdeling Verdal Telefon: 741 70 970

Tlf: 90 77 18 43 Epost: husby-a@online.no - www.husbyggas.no/

Nybygg og restaurering

Tur til Vinillen Søndag 4 juni arrangerte idrettslaget, historielaget og saniteten fellestur til Vinillen bygdeborg Einar Martin Finstad var også i år vår perfekte guide. Vi var 22 stykker i alle aldre som møtte opp i Reitanfeltet for å ta søndags turen på ukjente og bortgjemte stier. Noen kom også fra Steinkjer for og bli med på turen. Mange av oss hadde ikke hørt om at det fantes enda ei bygdeborg i bygda, hvor den lå eller navnet Vinillen. Vi gikk i flokk innover og inn mot Fårramarka. Underveis var det flere stopp der vi fikk servert fasinerende fortellinger og fakta fra Einar Martin Finstad. Han har med god hjelp ryddet og merket stien innover. Siste stykket opp, var det til og med festet tau, slik at den bratte og sleipe motbakken lettere kunne forseres. Like etter fikk vi se og studere restene av de oppbygde murene rundt borga. Teoriene er flere om hvilken misjon disse borgene hadde. Vel oppe, åpnet skogen seg og vi hadde utsikt mot Våttan, Byafjellet, Fossemvatnet, og Følling. Det var både benk å sitte på og

bok for å skrive navnet sitt i på toppen. Naturlig plass for å ta ettermiddagskaffen. Praten gikk lett, og det var flere diskusjoner om hvilken gård vi kunne skimte i det fjærne. Trivelig og sosialt at mennesker som en aldri har møtt før, kan dele både kaffe, kjeks og historier. Einar Martin delte som vanlig mye av kunnskapen og historien han har tilegnet seg opp gjennom årene. Tusen takk til Einar Martin Finstad som rydder, merker og guider oss gjennom bortgjemte stier, slik at vi får op pdage og høre historien bak disse plassene i bygda vår.

Ørlandscup i fotball 18. – 20- august deltok Stod IL sammen med Kvam IL og Følling IL på Ørland sparebank-cup. Disse tre klubbene har samarbeid med gutter 10, gutter 12 og jenter 12. Spillere, trenere, lagledere og supportere ser tilbake på en flott cup med mange gode opplevelser sammen. Vi er imponert over innsatsen til alle gjennom hele helgen, både på og utenfor banen. Vi er stolt av gjengen som reiste sammen, vi heier på hverandre og lager god stemning. Spillerne bodde på klasserom, med variert antall timer søvn – men utrolig mange timer gode minner ble skapt! Vi sender en takk til Ørland fotballklubb som arrangerte en flott cup i vakre om givelser. Dette anbefales!

Malene Wennes og Malene S. Rømo

Jenter 12

Gutter 12

Gutter 10

Tlf. : 412 89 479

Bygdeboka i Stod Bygdebokarbeidet i Stod nærm er seg slutten, og det tredje og siste bindet (bind Vc) vil være klart til salg rundt 1. november i år. Dette bindet dekker nor dre og vestre del av bygda fra Skjevloa via Reitlo, Naustvolden, Lein, Fornes, Aksnes m.m. Boka vil på lik linje med tidligere bli distribuert for salg via lokale grendeselgere i bygda. I tillegg vil den bli lagt ut på Coop Marked Stod, bokhandlene på Steinkjer samt på Coop Marked Kvam. Vi vil også benytte oss av lokale selgere for å nå Stod-bygger som har flyttet til Steinkjer.

Med dette bindet avsluttes en viktig historisk dokumentasjon av folk og heimer i bygda fra rundt 1600-tallet og fram til i dag. Dette bokverket vil forhåpent ligvis være til glede for leserne i mange år framover, ikke bare for innbyggerne i Stod, men også for utflyttede stodbygger. Det vil bli laget et eget korrek turhefte som skal omfatte evt. feil som har oppstått i alle tre bindene, når det siste bindet har vært i omløp en stund. Bygdebokkomiteen vil med dette takke alle som på en eller annen måte har vært med på å bidra med stoff og bilder til bygde bokverket. En stor takk også til lag, foreninger og bedrifter som har bidratt økonomisk til bokver ket.

Hagetur på Solnes I høst ble jeg invitert på hagebesøk på Solnes, hos Gunhild og Brynjar Solnes. Solnesbukta har blitt en flott plass som mange bruker på sommeren for badeliv. Når vi kjører ned til parkeringa kan vi se en flott hage på høyre-siden. Du har kanskje kjørt forbi og sett hagen fra utsiden, men ikke vært inne i selve hagen. I hagen på haugen og rundt huset kan man se ekstremt masse rodo dendron. Det sies at den ikke trives i jord med mye kalk, men det har de motbevist på Solnes i alle fall. Det synes Brynjar er artig. På haugen nedenfor gården går det en fin sti gjennom rododendron, blomster og mange flotte trær og busker. Brynjar vokste opp på gården og har alltid likt å være fysisk aktivitet med arbeid på gården. Det var ikke en selvfølge at Brynjar skulle bli så glad i hagearbeid, for han har ikke holdt på så mye med det tidligere. Denne interessen blomstret opp i 2005 etter sykdom og helsep roblemer over lengre tid. Hagearbeidet har fungert som terapi. Når man starter på stien, kommer man til er rundt bord med utsikt over til Kvam. Dette bordet har en spesiell historie med seg. De kaller det for «Jakobs plass» oppkalt

etter kompisen til Brynjar, Jakob Kvam. Da de var ung dommer brukte de å treffes mye, og dette fortsatte i voksen alder. Benken har fått dette navnet fordi Brynjar brukte å sitte på denne ben ken og snakke med Jakob på telefon. Der har du utsikt rett over til Kvam der Jakob bod de, og nå ser man rett over til Kvam kirke hvor Jakob har sin siste hvileplass.

De siste årene har ikke krop pen fungert slik som Brynjar ønsker, og har godtatt at han ikke klarer å gjøre like mye fysisk i hagen. Da har det dukket opp en annen interesse, nemlig pyntegjenstander. Det dukker rett som det er opp nye figurer i ulike former som de kan sitte og se på. Har du lyst til å se hva denne hagen har å by på så er du nok hjertelig velkommen til å slå av en prat og ta en van dretur gjen nom hagen.

Takk for titten – gleder meg til å komme til sommeren når rododen dronen er i full blomst!

Nina

Sommerjobb på setra I to somre har de tre jentene Ingeborg Anna Hatling, Karen-Anna Brøndbo og Mina Johanna Rokne Skatland hatt sommerjobb på Hatlingstera. De har hatt ansvaret for melkekyrene Olaug og Berta Aasa, som de har melket både morgen og kveld. De har sveivet mye melk gjennom separatoren, og laget blant annet krem, smør og iskrem av fløyten. I fjor sommer hadde de rådyret Diana sammen med seg på setra, mens i år fikk de selskap av kattungene Plingling, Fru Andersen og Frøydis, så selv om det er dårlig mobilsignal har de ikke kjeda seg.

Mina Skatland og Ingeborg Anna Hatling

Karen Anna Brøndbo og Mina Skatland

Jæktsmedgata 6 7725 Steinkjer Telefon: 932 36 039

Småplukk fra Forr skyterlag

FELTSESONGEN 2023 LAGMESTERSKAP FELT Følgende ble lagmestre på felt:

STÅENDEPOKAL BANE Ble i år vunnet av Jostein Kjelvik med 275 poeng og tok dermed sin første i aksje i pokalen. VETERANPOKAL BANE Ble i år vunnet av Odd Nordtug med 500 poeng og tok dermed sin tredje aksje i pokalen og vinner til odel og eie.

Daniel Dyrstad i klasse rekrutt med 30/19, Karen-Anna Brøndbo i klasse ER med 30/9, Magne Nordtug i klasse V65 med 18/6, Odd Nordtug i klasse V73 med 30/21, V55 Bjørnar Moe med 28/17, Jostein Kjelvik i klasse 3 med 28/18, Morten Nordtug i klasse 2 med 26/14 og Arne Iver Tvestad i klasse 1 med 13/2. MIDT NORSK MESTERSKAP FELT (Steinkjer, Forr og Kvam) 2 skyttere deltok fra Forr. Det var Ingar Haug i klasse ER og Bjørnar Moe i klasse V55. Ingar Haug fikk 41/29 noe som holdt til en 10. plass i klasse ER. Bjørnar moe fikk 39/20 noe som holdt til en 9 plass i klasse V55. ELGPOKAL OG SVEIN UTGÅRDS MINNESKYTING 1.runde elgpokal ble vunnet av Ingar Garnvik med 25/21. 2.runde elgpokal ble vunnet av John Arve Ellingen med 25/20. Ingar Garnvik ble vinner av Svein Utgårds minneskyting med 25/21 som går på beste enkeltresultat av skytter under 40 år på 1. og 2. runde av elgpokal.

LANDSSKYTTER STEVNET VOSS 2023 Forr skytterlag stilte med 7 skyttere på Årets Landsskytterstevnet.

Det var Daniel Dyrstad klasse rekrutt, Ingar Haug klasse ER, Bjørnar Moe klasse V55, Johan Råde klasse 2, Odd Nordtug klasse V73, Morten Nordtug klasse 2 og Dag Myklebust klasse 4. Her må vi nevne Daniel Dyrstad skaut 248 poeng i klasse rekrutt på sitt første landsskytterstevne og kvalifiserte deg dermed for finalen. I Finalen så ble det 99 poeng og totalt 347 noe som holdt til en sterk 20. plass i klasse rekrutt. Det er bare å gratulere. Kan også nevne Odd Nordtug som kvalifiserte seg for finale både på bane og felt i klasse V73. På banen hadde han 249 innledende. I finalen ble det 98 og totalt 347 noe som holdt til en 44. plass. På felten hadde Odd 30/21 innledende. I Finalen ble det 12/7 og totalt 42/7 noe som holdt til en 17. plass. LANDSDELSKRETSSTEVNET BANE 2023 (Kolvereid) Forr stilte med 2 skyttere. Det var Morten Nordtug i klasse 2 og Odd Nordtug i klasse V73. Morten skaut 242 innledende noe som holdt til finale i klasse 2. I finalen ble det 96 og totalt 338 poeng som holdt til en 3. plass. Kan også nevne Odd Nordtug med 246 i klasse V73 noe som holdt til en 15. plass i klasse V73. SAMLAGSSTEVNET BANE (Namdalseid og Lyngen) 5 skyttere fra Forr deltok. Morten Nordtug ble samlag smester i Kikkertklassen med 250 poeng. Videre kan vi nevne at Hermann Haug Aas ble nr. 2 i klasse NV med 242 poeng, Ingar Haug nr. 7 i klasse ER med 241 poeng, Odd Nordtug nr. 5 i klasse V73 med 248 poeng og Dag Myklebust som ble nr. 7 i klasse 4 pluss at han ble nr. 14 i klasse 3-5 med 229 poeng. MIDT NORSK MESTERSKAP BANE (Steinkjer, Forr og Kvam) 4 skyttere fra Forr deltok. Det var Daniel Dyrstad klasse rekrutt, Ole Martin Brøndbo klasse rekrutt, Ingar Haug klasse ER, Karen-Anna Brøndbo klasse ER og Hermann Haug Aas i klasse NV. Her kan vi nevne Daniel Dyrstad nr. 7 i klasse rekrutt med 240 poeng. Videre kan vi nevne Ole Martin Brøndbo nr. 10 i klasse rekrutt med 236, Ingar Haug nr. 19 i klasse ER med 243, Karen-Anna Brøndbo nr. 21 i klasse ER med 241 og Hermann Haug Aas nr. 4 i klasse NV med 240 poeng. forts. >>

BANESESONGEN 2023 LAGMESTERSKAP BANE

Følgende ble lagmestre: Ole Martin Brøndbo i klasse rekrutt med 235 poeng, Karen-Anna Brøndbo i klasse ER med 241, Magne Nordtug i klasse V65 med 214 poeng, Odd Nordtug i klasse V73 med 249 poeng, Morten Nor dtug i klasse 2 med 246 poeng og Jostein Kjelvik i klasse 3 med 234 poeng. MIDTSOMMERPOKAL BANE Ble i år vunnet av Jostein Kjelvik med 233 poeng og tok dermed sin første aksje i pokalen.

INNENDØRSSESONGEN 2024 Innendørsskytingen startet opp igjen den 2. oktober 2023 fra kl. 18.00 på vår innendørsbane på Binde. Innendørsbanen er åpen for treninger til følgende tider: Nybegynnere, Rekrutter og juniorer mandager og tirsdager fra kl.18:00 Seniorer og Veteraner tirsdager fra kl.18:00 (nybegynnerer, rekrutter og juniorer vil bli prioritert først). Innendørsbanen på Binde er åpen for trening i tiden 02.10.2023 - 16.04.2024 til følgende tider: Ukedag Datoer Klokkeslett Ansvar skyteledelse/instruksjon Mandag 02.10.2023 - 15.04.2024 18.00 Ungdomsutvalget avgjør behov Elektronikk 15m Tirsdag 03.10.2022 - 16.04.2024 18.00 Ungdomsutvalget Elektronikk 15m Tirsdag 03.10.2022 - 16.04.2023 19.00 Trenerutvalget Elektronikk 15m Viser ellers til vår hjemmeside hvor man kan finne terminliste, resultater, oversikt pokalskytinger, årsmeldinger osv. Link til hjemmeside: https://dfsgrasrot.no/forr-skytterlag Morten Nordtug

Fiskekonkurranse Lørdag 20.mai var det klart for fiskekonkurranse på Sunnan grendehus i samarbeid med Steinkjer jeger- og fiskeforen ing. Det ble solgt 65 fiskekort i strålende solskinn. Voksne og barn kom med godt humør og i håpet på å få noen fisk. Det kom også mange som ville være med å se på, spesielt mot slutten da innveiingen begynte. Det ble en vellykket dag der Odin Gudmundsen fikk før stepremien for største gjedda på hele 7.14 kg. Men ganske nært kom Gabriel 6 år med sin store og fine gjedde også. Det ble mange fornøyde fiskere og tilskuere etter en fin dag med kaffe, mat, masse prat og premier. Sunnan grendehus takker for samarbeidet og håper på muligheten igjen. Loppemarked 3.juni og 26.august 3.juni og 26.august hadde Sunnan grendehus loppemarked. Dette ble to vellykkede dager med masse besøkende og en god inntekt til Grendehuset, vi takker for all støtte fra besøkende og frivellige.

Gåter

1. Hvilket dyr legger seg med skoene på? 2. Hvilket tau kan du ikke dra i? 3. Hvilken ball kan ikke sprette?

Hilsen 3. og 4. trinn

1. Svar: Hesten, 2. Svar: Fortauet, 3. Svar: Snøballen

3. og 4. trinn

Vi er en super klasse (synes vi selv i hvert fall) som ble slått sammen av 2. klasse og 3. klasse på høsten i fjor. Nå er vi 17 elever, 7 jenter og 10 gutter. Jentene heter: Ramona, Lisa, Themie, Malene, Maren, Mie Linnea og Eldbjørg. Guttene heter: Sander, Aksel, Gustav, Sigurd, Svein Emil, Torjus, Oliver, Philip Andrè, Dennis og Johan. Læreren vår heter Monika.

.

Her ser dere oss på tur i fjæra.

Spill og læring kan også foregå utendørs når været er fint.

Her er fra da vi fikk ny sand i sandkassa. Vi har også fått nye leker fra FAU. Stor stas!

Her er vi i godt samarbeid om et felles dinosaurbilde vi laget. forts...

Helsedag Vi hadde helsedag med helsesykepleier og fysioterapeut i april. Vi sprang og rørte oss mye, vi snakka om sunn mat for hjertet og hjernen og vi laga sunn mat på kjøk kenet. Der spiste vi grønnsaker og kjempegode scones med pålegg. Vi tenkte at kanskje dere alle ville ha denne oppskriften av oss: Oppskrift på kjempegode og saftige scones 12 stykker 3,5 dl sammalt hvete

Dinosaurer Vi har hatt et dinosaurprosjekt i vår. Der har vi lært og lest om ulike typer dinosaurer, tegnet dem, laget bok om dem og laget dem i ståltråd og pap pmasjè. Her ser dere bilde fra utstillingen vi laget: Vi har også laget en quiz: 1. Hvor raskt løper Ornithomimidae (den aller raskeste)?

3.5 dl hvetemel 3 ts bakepulver 1 ts salt 6 dl kefir

2. Hva heter den minste av dinosaurene? 3. Når ble det første dinosaurbeinet funnet?

Grej of The Day Vi i 2./3. har noe som heter Grej of The Day i klassen. En gang i uka lærer vi om kule og spennende ting fra hele verden. Vi har lært om mange ting, som Mike, den hodeløse hanen. Han kom fra Colorado og ble født i 1945. Han ble kjendis på sirkus fordi han levde uten hode.

Bland det tørre. Rør melken inn til en løs deig. Legg den med skje i små hauger på stekeplaten. Stekes midt i ovnen på 230 grader i ca. 15 min. Avkjøles på rist og spises aller helst nystekte.

Dette er eksempler på andre ting vi har lært om: Nordlyset. Det kom mer fra eksplosjoner på sola som gjør at det blir lys på himmelen. Det kan være rødt, blått og grønt. Det finnes mest i nord og aller mest ved nordpolen.

Nordlys

Ishotellet i Juhkasjarvi

Axolotl

Mike, den hodeløse hanen

Blobfish

Svar: 1. opptil 80 km/t. 2. Microraptor. 3. 1787.

Treff i Trøin mandager klokka 11 Oppstart med treff i Trøin mandag 18. september. Målet med dette er økt bolyst med et sosialt treffpunkt for å gå en tur og innta medbrakt kaffe/te osv. med en god prat rundt bålpanna når været tillater det. Kanskje kan de som møtes bidra inn i Bolyst gruppa «Folkehelse i Stod – Stodturer» med å være med å oppgradere stiene på Sunnan?»

Foto: Eva Østgård

Navn fra venstre: Eva Østgård, Elin Vikan Røsæg, Torill Røkke, Janne Ramberg, Ole Martin Karlsen, Evelyn Søberg og Tore Ramberg. Fotograf: Marit Råen Brørs

Nærbutikken

Nærbutikkens betydning for levende lokalsamfunn I tillegg til skole, barnehage og eldreomsorg er nærbutik ken en viktig hjørnestein i bygda for å bidra til et levende lokalsamfunn. Derfor er det positivt å registrere at Coop Marked Stod fungerer bra. Et lite minus kan være at bygningsmassen har behov for opprusting, eventuelt nybygg. Vi er kjent med at en arbeidsgruppe har jobbet med saken, men foreløpig har Coop Midt Norge vært negativ, men vi som kjenner stodbyggene vet at siste ord neppe er sagt i saken. Om prisene kan være litt høyere sammenlignet med tilbudsvarer på byen, blir dette oppveiet med nærhet og at vi har en lokalbutikk i bygda. Å ha en nærbutikk betyr mye for mange. Ikke bare for å kjøpe mat, men også medisinvarer, bensin, diesel samt få utført posttjenester. Butikken er ellers en fin møteplass og sosial arena.

Det kan være greit å minne hverandre på betydningen av at vi bruker nærbutikken både til hverdag og fest. Dette for å ha stor nok omsetning og dermed en sunn økonomi. Sommerens oppussing med ny innredning og nye lysar maturer mm, ble godt mottatt. En har følelse av å ha fått en «ny butikk». Dette ble gjennomført med økonomisk støtte fra Merkurprogrammet og Coop, og må oppfattes som en positiv handsrekning og ønske om langsiktighet når det gjelder drift av butikken. En annen gladmelding er at butikken fikk utmerkelse og ble utpekt som den beste Coopbutikken i Midt-Norge i sommer. Vi i Vassinghaugen Borettslag vil med dette utbringe en stor takk til Anders og de andre ansatte for god service og trivelige handleturer.

Renovasjon informerer:

Fretex tar imot alt - også det som er slitt og ødelagt

Fretex er takknemlige for alt av tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tkstiler er slitt og ødelagt - så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter. Gavene i Fretexboksene kan godt være slitte og ødelagte, men vi ber om at de er tørre og rene. Takk!!

Fadderordning på Binde skole

På Binde skole har vi en fadderordning der 5. klasse er faddere for 1. klasse. Vi i 4.klasse har allerede møtt våre kommende fadderbarn. Den første gangen lekte vi med de i hallen. Vi fikk bestemme aktivitetene. Det var gøy. Vi møtte de igjen før sommerferien. Vi samarbeidet med fargelegging i klasserommet, viste de rundt på skolegården og lekte sammen. Vi gleder oss til dere starter på skolen. Det var moro å ha dere på besøk. Vi tror at vi inspirerer de til å starte på skolen.

4.klasse lagde fine navnekort til skolestarterne.

Her fargelegges en sjiraff bestående av 11 A4bilder. De skal settes sammen til en stor sjiraff som blir hengende i gangen til 1.klassingene. Malin og Magnus var dessverre borte denne dagen. De hilser og gleder seg til å bli kjent med sine fadderbarn. forts...>

Lek ute i skolegården etter samarbeidsoppgavene.

OREO-Fudge 10 porsjoner Ingredienser: 175 g smør 6.5 dl sukker 1.75 dl vikingmelk 200 g marshmallows fluff (Jeg brukte en pose marshmallow i stedet) 350 g sjokolade, hvit eller mørk 1 ts vaniljeekstrakt (jeg brukte vaniljesukker) 14 stk Oreo-kjeks

• Del i passe store biter. Oppbevar fudgen i en kakeboks med matpapir mellom lagene • Tips: ikke spis for mange på en gang, da kan du bli kvalm.

• Smelt smøret i en kjele (bruk gjerne en middels stor tykkbunnet kjele). Tilsett sukkeret og vikingmelken og kok opp. • La så blandingen fosskoke under stadig omrøring i 3 minutter. Det kan sprute litt så vær forsiktig! Ta kjelen av platen. • Bland i marshmallows krem (jeg brukte en pose marshmallow) , hvit eller mørk sjokolade som er hakket opp i biter og vaniljeekstrakt. • Rør både marshmallows og sjokoladen har smeltet. • Knus 8 oreokjeks til smuler i en food processor. (Jeg puttet kjeks i en pose og knuste de med en kjevle). Bland dette inn i krem-massen. • Hakk resten av oreokjeksen opp med kniv i litt større biter. • Kle en firkantet form i str 20x20, med bakepapir. Hell blandingen i formen og jevn ut overflaten. • Pynt med de grovhakkede oreobitene. Dytt bitene litt nedi massen. • Sett formen i fryser. Bør stå noen timer, gjerne over natta.

Ailo Leander Villa

Frisørsalong i Bindesvegen 2 03.oktober 2022 sto salongen klar og var duket med åpningsfest med kake og kaffe. Uro i magen hadde jeg, «kommer det noen?» Men åpningsdagen gikk over all forventning og det var ca. 80 nysgjerrige og forhåpent ligvis fremtidens kunder innom denne dagen. Åpningen har etter mitt øre blitt tatt veldig godt imot i bygda. Det har vært en bratt læringskurve opp mot dagen i dag, noen rolige dager ble det i starten, men løsnet sakte, men sikkert. I dag har jeg en solid kundegruppe som jeg håper vil følge meg i tiden som kommer. Vil å benytte sjansen med å takke alle nye og gamle kunder som har benyttet seg av det nye tilbudet vi har fått i stod. Jeg er overveldet over tilbakemeldingene fra dere alle. Hjertelig hilsen en ydmyk frisørdame i Bindesvegen 2 Foto: Pia Måsøval Arntzen Idémyldring rundt et eventuelt overskudd etter LS2024 Steinkjer ønsker igjen Landsskytterstevnet tilbake til Steinkjer. I uke 30 neste sommer blir det tidenes folkefest i Steinkjer. Arrangørklubbene er Forr skytterlag, Kvam Skytterlag og Steinkjer skytterlag. Landsskytterstevne har blitt arrangert hele ti ganger her på Steinkjer tidlig ere. Dette fører mye positivt med seg; skyttermiljøet på Steinkjer får anledning til å bryne seg med landets skyt terelite, Steinkjer får også en stor mulighet til å presen tere hva byen og bygda har å by på og folket får mulighet til å være med til å bidra i fellesskap. I forbindelse med dette ønsker Forr skytterlag å en gasjere hele bygda til å være med på festen, og med det ønsker de også å være med på å dele et eventuelt overskudd etter arrangementet. Lederne i de aktuelle lagene i bygda ble invitert på et møte for å diskutere innsats og engasjement rundt arrangementet. Alle stiller seg positive til å være med og bidra for bygdas skytterlag, og alle er enige om at det uansett utfall av fordeling så vil det komme lokalmiljøet til gode. Det er viktig å få fram at alle jobber med en god intensjon på at dette skal vi klare sammen! Rundt temaet om et eventuelt overskudd og hvordan det best mulig skal fordeles ble det satt i gang en diskusjon i lagene, og det ble igangsatt en idemyldring som alle fikk ta del av (Facebook og www.stod.no). I forbindelse med idemyldringen ut i bygda kom det inn mange forslag, både tiltak som er lette å gjennomføre og en del som

krever større innsats. Her kan dere se listen med innspill som har kommet inn til nå: • Frisbeegolf

• Lekeplass/Aktivitetspark • «Hengeplass» for ungdom • Leirduebane • Fotballgolfbane • Sykkelbane, pumptrack • Treningsstativ

• Tursti egnet for barnevogn/sykkel/rullestol/rullator • Utbedring av fotballbanen ved Sunnan grendehus og tilrettelegging for aktivitet • Utbedring av skolen • Ny brygge for bading og fisking og tilrettelegging av fellesareal ved Trøin på Sunnan • Ny brygge og oppfrisking av Solsiden 2 • Landhockey • Sats på å forbedre uteområdet på skolen med f. eks pumptrack eller frisbeegolf som kan benyttes av folk i alle aldre. • Skiskytterblinker og utbedring av innendørs skytterbane • Utendørs amfi med scene og bålplass ved skolen • Koble på Elevrådet ved Binde skole • Fordel gjerne godene mellom plassene i bygda slik at alle får ta del av dem Det vil komme mer informasjon rundt dette utover, stod.no vil bli brukt aktivt av alle lag for å få ut infor masjon framover. Hvis du er interessert å følge med mer rundt dette er det bare å følge med på hjemmesiden vår stod.no. Bolystgruppa Bo i Stod

Tur til gruvene på Byafjellet

På et møte i Sunnan Pensjonistgruppe i vår ble det blant annet snakket om å ta en tur opp til Skrattaasen Sink grube (som er det rette navnet) og videre til Bjønnsåsen gruve. Men våren og forsommeren gikk til mye annet, så derfor måtte turen utsettes til i høst. Den 31.8. kl.11,- startet vi fra Skrattåsen gård. I fra gården og opp til gruvene er det ca. 2 km. Med fin sk ogsveg, men til tider noen bratte partier. Vi tok det med stor ro oppover så alle var samlet når vi kom frem til den første gruva. Etter en liten pause her gikk turen videre til Bjønnsåsen gruve. Her er det to gruveganger. Den ene går svakt på skrå nedover og er fylt med vann. Den andre er det mulighet for å ta seg inn i. Her anbefales det å ha med sterkt lys, evt. lyset fra mobiltelefonen, da det er en synk (hull) som er? m. dyp og fylt med vann. I denne gruva er det en dårlig forekomst av svovel, eller svovelkis. Fredrik Stuler fra Steinkjer fikk mutingsrett* på plassen den 10. 6 i 1921. Han var både stiger og eier av denne. Her var det bare prøvedrift i en tid.

Vider tilbake til Skrattåsgruva ble det kaffepause og litt å bite i. Etter en stund med livlig prat om alt og intet pakket vi ned termosen. Litt orientering om denne gruva også om oppstart, drift, gruveganger m. m. før vi begyn te på returen ned til Skrattås gård igjen. Ut i fra det jeg har forstått var alle enige om at det had de vært en fin tur. Ingen sol, men god temperatur. Neste år, før sommerferien, blir det arrangert ny tur opp til gruvene igjen da det var flere som var forhindret, eller som ikke hadde sett annonseringen på f.b. gruppa. (Sunnan). Denne gangen var det 9 stk. som deltok. Takk for turen. *muting, gjøre krav på en underjordisk ressurs. For pensjonistgruppen Henry Stenseth

Skrattåsgruva

Fra gruvegangen i Bjønnsåsen med mineralet i berget.

Fra inngangen til Bjønnsåsen gruve.

Sunnan varebingo I mars 2020 var det 50 år siden det ble startet med varebingo i Sunnan Grendehus. I mange år ble det kjørt hele året minus jula og 17. mai. Nå kjører vi totalt 35 kvelder i året. Tar et langt opphold om sommeren og har i tillegg kuttet ut påska og Kr. Himmelfartsdag. Høsten 2022 ble det et lite underskudd, så da ble det vurdert å avslutte om det ikke gikk bedre i første halvdel av 2023. Heldigvis kom det flere spillere og med det gikk vi i pluss første halvår i 2023. Så nå er vi innstilt på å fortsette. Det er mange dugnadstimer som legges ned for å gjen nomføre en varebingo, styret for Sunnan Bingo vurderer fortløpende om noen av dugnadstimene kan reduseres uten at det går utover servicen til bingospillerne. Hver spillekveld er det 13 personer som er i sving fra 1 til 5 timer, totalt 37 dugnadstimer hver spillekveld (blir 455 vakter og 1295 dugnadstimer hvert år). I tillegg kommer baking, innkjøp av varer og føring av regnskap. Så en stor takk til alle som stiller opp. Til jul og sommer har vi ekstra trekning på 21-lapper med mange premier. OBS Steinkjer har nå i mange år sponset oss med en fruktkurv til denne trekningen. Gevinstene på varebingoen er både varer og pengepremier. Skjenningen og flatbrødet fra Røra bakeri er populære gevinster. Sunnan VIL og Sunnan Grendehus (som drifter bingoen) håper på flere år med drift. Med hilsen styret for Sunnan Bingo

Septemberkryssord 2023 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2023 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 B J

2 Ø R

3 D A

4 L

5 S V

6 A

7 E O

BARNEKRYSSORD

I 8 B E 11 L

R

1 F O

2 R

3 N

4 S

Æ R K

O P P S A P

E 6 S

9 R E

10 I

5 K

Æ

A

O

I

May-Britt Haugdahl vant fruktkurva til sommeren

12 E

13 U S

14 F

15 R A

7 L

8 P

U K

E

R

16 V A R

17 J U

18 V

9 T 12 E 16 L L 20 E

10 E

11 A

U

19 A S P

20 R Å

13 T 17 R

14 E

15 I

E

E

N

P 18 L

21 J A K

22 T

L A G

E 19 R

I

L

23 S O M L E E

L

E

D

D

U

24 E L G J

A K T

L

G

E

N

E

3/3

3/3

En gledens dag for Sunnan! Sunnan vel og idrettslag og Sunnan grendehus mottok den 2. oktober kr. 100 000,- fra Sparebankstiftelsen SMN. Av dette er det kr. 50 000,- til hvert av lagene. Dette er støtte til varmepumpe og vinduer i Trøin og scenegulv og maling av grendehuset. Vi takker så mye for midlene!

Jørn Håvard Wennes (leder Sunnan vel og idrettslag) og Elin Vikan Røsæg (leder Sunnan grendehus)

Badeplasser på Sunnan

På Sunnan finnes det flere gode badeplasser tilpasset ulike alders grupper. Døsvika kjenner mange som den skjulte perlen som ligger litt gjemt ved inngangen til utløpet av Snåsavatnet. En strand med hvit og finkornet sand og med passende dybde i vannet for de yngste. På varme sommerdager er det rene sydenstemning der og stranden fylles opp med glade badere. For de litt eldre ungene, har vi stupetårnet som ligger ved båtutsettet på Sunnan. Dette er muligens den mest brukte og mest tilgjengelige bade plassen vi har for litt større barn. Så snart badetemperaturen passerer 13-14 grader, kommer de første baderne sigende på våren. Sommeren har ikke vært den aller beste sånn værmessig i år, men dette har ikke stoppet de ivrige baderne. Både tidlig og sent har det vært full aktivitet med stuping, bading og mye latter. Unger har syklet fra både Stod, Følling og Steinkjer for å bruke badeplassen. Stupetårnet er lett tilgjengelig, og området er tilrettelagt med bord og benker og grillplass for den som vil benytte seg av det. I tillegg er det lett å parkere både sykkel og bil. Her er det muligheter for å gjennom føre både skoleavslutning, bursdager eller kanskje samle noen naboer til bålkaffe? Grunneierne Nina og Tomas Arnesen sier at området kan brukes fritt av alle så lenge man forlater det i like god stand som når man kom dit. Det kan også nevnes at de planlegger å utvikle området slik at det blir mer tilgjengelig også for funksjonshemmede slik at enda flere får mulighet til å bade, fiske eller kanskje sette ut en kano og padle seg en tur når mana ønsker det. Nå kan det se ut til at badesesongen er over for de fleste av oss og bå tene blir hentet opp en etter en. Vi gleder oss allerede til en ny sesong neste år med full aktivitet både på, i og ved Snåsavatnet.

Stodkalenderen - høst 2023

Dato

Innhold

Arrangør

Sted

Tidspunkt

22. okt. 28. okt. 28. okt. 29. okt. 9. nov. 18. nov. 27. nov. 28. des.

TV-aksjonen

Bordsalg/bordloppis

Sunnan grendehus

Sunnan grendehus Sunnan grendehus Stod samfunnshus Stod samfunnshus Sunnan grendehus

Kl. 11-15

Lørdagskafé i klubbhsuet med trimbingo Stod IL

Kl. 11-13.30

Høstfest

Friske Viljer 4h Stod sanitetslag Sunnan grendehus

Kl. 17-19

Salg av kjøttkake og erterstuing

Quiz med pub

Juletrefest for barn Juletrefest for barn

Klasse ved Binde skole Stod samfunnshus

Sunnan grendehus Sunnan grendehus Tidspunkt er ikke klart på alt, men følg med på www.stod.no så oppdateres arrangementer der.

Faste arrangement: Mandag

Sunnan: Trimtur med bål kl. 11, møtepunkt Trøin Forr songlag: Korøvelse 19.30 - 21.30

Tirsdag

Kjellerstua aktivitetssenter: 10.00 – 14.00 Binde skolekorps: Øvelse aspiranter: 17.00-17.45, hovedkorpset 18.00 - 20.00 Stod idrettslag: Fotball herrer senior 19.00-20.00 Treffpunkt Sunnan: 11-13. Datoer høsten 2023: 11.10, 25.10, 08.11, 29.11 og 13.12 Småbarnstreff: 10.00-12.00, annenhver onsdag (annonseres på facebook og www.stod.no)

Onsdag

Stod idrettslag: Fotball herrer senior 20.45-22.15 Stod seniordans: 16.00-18.00 Sunnan grendehus

Torsdag

Stod idrettslag: Allidrett 0-6 år kl. 17-17.55 1.- 4. trinn kl. 18-18.55, 5.- 7. trinn 19-19.55. Kveldsmat i klubbhuset 18-20.30. Bingo på Sunnan: 19.00 - 22.00 tom. 14.desember

Fredag

Fredagskaffe: Stod Frivilligsentral 11.00 - 13.00

Søndag

Stod idrettslag: Fotball herrer senior 18.00-20.00

Vi er helt avhengig av støtte fra dere i bygda for å klare å utgi Stod-Sus og vi setter pris på alle bidrag som kommer inn. Benytt Vipps eller innbetalingsblanketten under. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #

Støtte til Stod-SUS

Stod-SUS v/Stod Frivilligsentral 7717 STEINKJER

1503 03 26439

Made with FlippingBook - Online magazine maker