כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יוני 2017 - גיליון 240