4959925815

BETÆNKNING

ANGÅENDE

KIRKER I KØRENHAVNS OMEGN

AFGIVET AF DET AF K IRKEM IN ISTER IET UNDER DEN 10. APR IL 1953 NEDSATTE UDVALG

BE TÆ N KN ING NR . 125 1955

Made with FlippingBook Annual report