S_DanskeKøbstædersSegl_Indtil-1660

POUL BREDO GRANDJEAN: DANSKE KØBSTÆDERS SEGL

INDTIL 1660

AVEC UN RÉ SUMÉ EN FRANÇAI S

U D G I V E T P A A B E K O S T N I N G A F

C A R L S B E R G F O N D E T

o g N Y C A R L S B E R G F O N D E T

K Ø B E N H A V N 1 9 3 7

I KOMMISSION HOS A/S J. H. SCHULTZ FORLAG

Made with