Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 54 Previous Page
Page Background

תלאביביפו

Tel-Aviv-Yafo

P.P. -

שולם

2438

במקרהשלאי מסירה

ישלהחזירלארגון המורים

בבתי הספרהעליסודיים,

דרך מנחםבגין 32ת"א48166

ירחון ארגון המורים

w w w . i

g m . o r g . i

l

זרקור: בית הספר התיכון

צור-ים בחיפה

ריאיון עםראשי 3רשתות

החינוךהטכנולוגי הגדולות

עמ' 03

קרן שקד

למוריםשלנו

מדורפנאי ותרבות

עמ' 04

גיליון

244

כסלו-טבת תשע"ה

דצמבר 4102

20

עמ'

ועידת ישראל לחינוך 4102

18

עמ'

דרך מנחם בגין 32 תל-אביב 6538166

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

בהוצאת:

טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 7776017-30

www.igm.org.il

03-5667713

פקס המערכת:

,03-7106786

טל' המערכת:

shlomom@igm.org.il

שלמה מויאל,

עורך:

שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, נורית ולנסי, זהבה שפר, אפרת בר וקרן שקד

חברי המערכת:

סטודיו פיני חמו

עיצוב גרפי:

michala@igm.org.il

,

מיכל אחישר

רכזת המערכת ועורכת לשון:

www.nirprint.co.il

הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ -

info@nirprint.co.il

רח' ראול ולנברג 6 ת"א 5091796, טל': 9606946-30

ניר שפיר

מנהל הפקה:

Karin@nirprint.co.il

קארין רומנו, טל' 0335925-050

ניהול פרויקט ומודעות:

גרפוליט

הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

אין ארגון המורים אחראי לתוכן המודעות המתפרסמות בירחון ובדפי פרסום המצורפים אליו ולאיכות המבצעים המוצעים בהן.

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים.

חפשו ושתפו אותנו בדף הפייסבוק, ואולי תיכנסו לגיליון הבא

צילום השער: רמי זרנגר

תלמידים ויואשמו בכל תאונה, וכבר היו דברים מעולם.

מנכ"לית משרד החינוך עודכנה על ידי בסוגיה זו,

והסכימה עמי שהמורים חשופים מאוד ביציאות

מחוץ לכותלי ביה"ס, ולמעשה, מוטלת כל האחריות

עליהם ואין על כך הגנה, חוץ מהתמיכה המשפטית

שנותן הארגון.

לאור האמור, כל עוד נושא אחריות המורים לטיולים

לא יוסדר ולא תהיה למורים חסינות בפני תביעות

פליליות על כל תאונה, לא נצא עוד ללוות תלמידים

בטיולים מכל סוג (להוציא יציאות לפולין, ימי שדה

של של"ח, ביקורים במוזיאונים, בתיאטראות, הכנה

לפולין וכו').

מורה שיוצא לטיול פעם בשנה עם כיתתו לא יכול

להיות בקיא בכל נוהלי הבטיחות בטיולים ולהכיר

בעל פה את ההנחיות שבספר עב הכרס שהוציא

משרד החינוך, מה עוד שתמיד יכול להיות דבר שאינו

מכוסה ע"י ההנחיות ומה עוד שהמורים לא הוכשרו

כלל לנושאים אלה.

אם משרד החינוך מעוניין שהטיולים יימשכו, עליו

לדאוג לחסינות למורים בפני תביעות משפטיות – או,

לחלופין, להפעלת הטיולים ע"י גופים המתמחים בכך

(מיקור חוץ).

עד אז, כאמור, אנו מבקשים מהמורים לא לצאת

לטיולים מכל סוג שהוא, כדי שלא להיות חשופים

לתביעות פליליות ואזרחיות אם משהו יקרה בטיולים.

יתר על כן, יציאה לטיולים היא לא חובה, אלא עבודה

נוספת, יש עליה תשלום נוסף ואין היא חלק אינטגרלי

מעבודת המורה.

חיי התלמידים יקרים לנו ביותר. אם טיפת דם של

תלמיד נשפכת בטיול, הטיול לא שווה, כל שכן אם

התלמיד מקפח את חייו.

הפסקת הטיולים היא למען ביטחונם של התלמידים

והמורים.

נמשיך לתמוך בחברינו בכל מקרה.

הנהלת ארגון המורים משתתפת בצערה של

שאול פדר

משפחת פדר על פטירתו של חברנו,

, אב המשפחה, חבר ארגון ותיק, מראשוני

ז"ל

הארגון, מפקח בתא המפקחים של ארגון

המורים אשר היה פעיל בהתנדבות שנים רבות.

8