ניו-טק מיליטרי מגזין | מאי-יוני 2019

May June 2019

New-Tech Military Magazine May - June 2019

22 שילוש מנצח 24 מערכות אחסון מידע מתקדמות הן קריטיות להצלחת הארגון בעידן בו כל סמארטפון הוא משרד בכף היד 28 שלד חיצוני 30 ״יעשה עליה?״

Military & Aviation Exhibition 2020

Save The Date 3.3.2020

Pavilion 10, EXPO, Tel Aviv | 3.3.2020 | 8:30-15:00

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker