קשר עין - גליון 236 - פברואר 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

גמלאי ונער התנדבות גמלאים במערכת החינוך העל יסודי עמ' 03 שרון כץ

המשך שיתוף הפעולה בין ארגון המורים למוסדות להשכלה גבוהה

מיזמי מלגות משותפים של קרן ידע עם אוניברסיטת חיפה ועם האוניברסיטה העברית

19 עמ'

בית הספר התיכון הטכנולוגי אורט כרמל - חיפה ראיינה שרון כץ

24 עמ'

א ד ר א ' ת ש ע " ד פברואר 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 236

Made with