Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  58 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 68 Next Page
Page Background

58 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Annonser

Sør-Norge/Utlandet

Froland kommune Froland kommune, i Aust-Agder med sine 5500 innbyggere, grenser til Arendal og Grimstad. Kommunen byr på et rikt frilufts- og foreningsliv. Froland skole er plassert sør i kommunen, mens en mindre fådelt skole er nord i kommunen. REKTOR / VIRKSOMHETSLEDER For snarlig tiltredelse, men seinest 1.august 2015, er det ledig 100% stilling som virksomhetsleder/ rektor ved Froland skole. Skolen er Aust-Agders største kombinerte 1-10. grunnskole. For mer info og søknadsprosedyre gå via kommunens hjemmeside: www.froland.kommune.no Sirdal kommune Krafttfull, nær og nyskapande. Sirdal kommune er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder, med om lag 1800 innbyggjarar. Her finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og eit rikt kultur- og fritidstilbod. Sirdal byr på mange naturopplevingar heile året, og det er gode moglegheiter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen har eit svært godt tenestetilbod, samt mange gode velferdsordningar. Sirdal kommune har leilegheit og hytte til disposisjon for dei tilsette. Rektor – Tonstad skule Synes du at skule og opplæring er ei av dei viktigaste oppgåvene i samfunnet? Då har vi ei stilling for deg. Sirdal kommune har ledig stilling som rektor ved Tonstad skule. Skulen har 182 elevar fordelt på 1. til 10.trinn, og eit driftsbudsjett på 20 millionar kroner. Ny, flott skule med fantastisk uteområde for elevane som stod ferdig i 2011. Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema finn du på: www.sirdal.kommune.no Søknadsfrist: 7. januar 2015 Barnehage Grunnskole Videregående Universitet/ Høyskole SE FLERE SPENNENDE STILLINGER LÆRERJOBB.NO Den norske skole Costa Blanca er en privateid barne-, ungdoms - og videregående skole beliggende i den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og følger norske læreplaner. Skolen er fulldelt, og har godkjenning for 204 elever i grunnskolen og 105 i den videregående skolen. Den videregående skolen har programområdene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, med VG2 helsearbeiderfag. REKTOR Stillingen er ledig fra 1/8-2015. Rektor ved skolen har et helhetlig lederansvar innenfor de fullmakter som privatskoleloven og styret gir. Rektor leder skolens lederteam som består av rektor, viserektor og planinspektør. Rektor for denne skolen er en viktig person i det norske miljøet på Costa Blanca og også i det spanske og internasjonale oppvekstmiljøet i kommunen Alfaz del Pi. Samarbeid med de andre norske skolene i Europa er også en del av rektors arbeidsoppgaver. Rektorstillingen er en 5-årig åremålsstilling med mulighet for forlengelse. Det vil være en overlapping på 2 måneder med skolens nåværende rektor som fratrer med AFP 30.09.2015. Søknadsfrist: 11/1-2015 Søknad med CV sendes på epost til: costablancaskole@ costablancaskole.com Henvendelser om stillingen kan stilles til styrets leder: Ellen Watkinson, telefon 91173948 Hele utlysningsteksten ligger på: www.costablancaskole.com»