Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 68 Next Page
Page Background

59 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Annonser

Kurs

09.00-09.15 Velkommen til Toddler-konferansen 2015 ved Lene Kjeldsaas, leder Kanvas kompetanse. Introduksjon av konferansier Stian Jespersen. 09.15-10.10 Forebyggende arbeid i barnehagen - samspill og tilknytning Kari Killén er sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA. Hun underviser barne- hagepersonale og har skrevet mange bøker. 10.10-10.30 Pause 10.30-11.30 Forebyggende arbeid i barnehagen - samspill og tilknytning fortsetter 11.30-12.30 Lunsj 12.30-13.15 Filosofiske samtaler med de yngste barna Anita Merethe Sollid er daglig leder i Skogbrynet Kanvas-barnehage. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i filosofi med barn fra Høgskolen i Oslo. 13.15-13.30 Pause 13.30-14.30 Gjør plass for leken i arbeidet med de yngste barna Kari Pape er utdannet førskolelærer og har hoved- fag i førskolepedagogikk. Hun har skrevet en rekke bøker og er en ettertraktet foredragsholder. 14.30-14.50 Pause 14.50-15.50 Se barnet innenfra - hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen Guro Øiestad er psykolog og universitetslektor ved UiO. Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er barnepsykologer ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus. 15.50-16.00 Avslutning

Toddler-konferansen

WWW

.

KANVAS

.

NO

www.kanvas.no

Dato: 18. mars 2015 klokken 09.00-16.00

Pris: kr 1500,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1300,-)

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Kontaktinformasjon:

kurs@kanvas.no

eller Line E. Fornes: 99 51 25 52

Påmelding og detaljert program:

www.kanvas.no l æ r e r j o b b . n o PROGRAM