Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  21 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 21 / 54 Previous Page
Page Background

וביכולותיהם יש לנו יום יום, בכל ימות השנה. אנו

רואים תלמיד שבא עם שק של חוסר ביטחון עצמי

ומסיים את לימודיו בבית הספר כשהוא מודע לעצמו,

ליכולותיו, לחוזקותיו ולבחירותיו.

שחיקת מורים?

כדי למנוע אותה המורים צריכים להיות בהתפתחות

מתמדת. אנו מעודדים מורים ללמידה ולהתפתחות

אישית ומקילים עליהם במערכת השעות כי אנו

רואים בכך חשיבות ותרומה חיונית לתלמידים.

כמו כן אנו מביאים מרצים חיצוניים להרצות בבית

הספר בנושאים הרלוונטיים לנו, כמו "סכנות ברשת"

ו"דור המסכים". אנו נעזרים גם בכוחות הפנימיים של

בית הספר ללמידה, למשל: המורה ללקויות למידה

לימדה את הצוות "מה חש תלמיד לקוי למידה

בכיתתו", היועצת עסקה ב"חרדת בחינות", והמנהל

עסק ב"סמכות דיאלוגית".

יוזמה מפתיעה שקיבלת ממורה?

יוזמה של רכזת המתמטיקה בבית הספר: במסגרת

שיעורי גיאומטרייה צבעו התלמידים את פחי האשפה

בבית הספר בצורות הנדסיות צבעוניות. זה היה מיזם

גילויי

ל

יצירתי מקסים שתרם לשיפור פני הסביבה ו

יצירה ועבודת צוות של התלמידים. יוזמה נוספת היא

של מורה לאנגלית בשכבה י"א, שהובילה חליפת

מכתבים באנגלית בין תלמידי בית הספר שלנו לבין

תלמידים בני גילם בתיכון בשוויץ. המכתבים נשלחו

במעטפה, בדרך המסורתית ובכתב יד, ובאמצעותם

יכלו התלמידים להתוודע, למשל, לתחביבים האישיים

של חבריהם, להכיר את הרקע המשפחתי שלהם ועוד.

בית ספר לחיים?

בית הספר שלנו הוא בדיוק כזה. תלמידים הבוחרים

ללמוד בבית הספר מקצוע באווירה צבאית מסמנים

לעצמם ממילא את הכיוון לחיים, וצוות ההוראה נמצא

כאן יום יום כדי לסייע להם להצליח בבחירתם, מתוך

הנחלת הערכים הנכונים לצבא ולעולם העבודה.

החינוך במדינת ישראל לאן?

החינוך הוא מכלול של אפשרויות ובחירות. תלמידים

שונים ראויים למסלולים שונים, לפי בחירתם, נטיית

לבם, כישוריהם ורצונם, ועל כן, לדעתנו, בעוגה

השלמה טוב שיש גם חינוך מקצועי וגם חינוך עיוני.

אנו מצרים על שהחינוך המקצועי במדינת ישראל

לא זוכה למקום הראוי לו בתפיסה הלאומית, על

ש"עגל הזהב" זו תעודת הבגרות.

?

משמעת משמעת תרדוף

תלמידינו נתונים, מיומם הראשון בבית הספר,

במשמעת צבאית, המונחלת להם על ידי מפקדיהם,

שהם חיילי סדיר בחיל הים שבחרו במסגרת שירותם

לעסוק בחינוך. ראשית עוסקים במשמעת עצמית,

ולאחר מכן במשמעת צוותית, בדומה לערכי צה"ל.

אנו מדברים עם התלמידים במושגים של קבלת

אחריות למעשים, ולא במושגים של עונשים.

21

לבית הספר בוגרים

המשרתים בתפקידים

מובילים ופיקודיים בחיל

הים המשלבים בתוכם

את המקצוע שהם רכשו

בבית הספר