Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  23 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 23 / 54 Previous Page
Page Background

בתום מלחמת העולם השנייה יצאה

משלחת של נשות הדסה לארץ-ישראל

ובראשה עמדה אליס סליגסברג. לאחר

פטירתה נקרא ביה"ס המקצועי של

הדסה לבנות בירושלים על שמה

בית הספר המקצועי

שהיה מיועד

לבנות במקורו היה

במרוצת השנים

לבי"ס עירוני מקיף

המשרת אוכלוסייה

מגוונת של בנים

ובנות ובו מגוון

חדש של מקצועות

הוראה

של המשרד. באופן טבעי הייתה המנהלת הדמות

המרכזית הקובעת את אופיו של בית הספר ואת

דרכי הנהלתו. נתמניתי אז למפקח בחינוך העל-יסודי

המקצועי, וכשבאתי בראשית השנה, עם פתיחת שנת

הלימודים, אל משרדה של הגב' קיטנר, היא קיבלה

אותי באדיבות, אבל לא הסתירה את תחושת הניכור

שלה, ובמובן מסוים את הפליאה על עצם הדבר

שמפקח של משרד החינוך יכול לומר לה מה לעשות...

לימים נעשינו לשותפים מלאים בעבודה.

בית הספר המקצועי שהיה מיועד לבנות, במקורו,

היה במרוצת השנים, כאמור, לבית ספר עירוני מקיף,

המשרת אוכלוסייה מגוונת של בנים ובנות, ובו מגוון

חדש של מקצועות הוראה. אחרי מלחמת ששת

הימים הועבר בית הספר מרחוב הסולל אל תלפיות

החדשה, אל מבנה חדש ומרשים. היום הוא שש

שנתי. עם הזמן ירד מספר התלמידים בו בשל סיבות

דמוגרפיות של הזדקנות האוכלוסייה.

בבית הספר נלמדים מקצועות ברמה של חמש

יחידות לימוד, ובהם ערבית, גיאוגרפיה, ביולוגיה,

תיאטרון, עיצוב גרפי, אומנות, מדעי החברה וחינוך

גופני. כל תלמיד יכול לבחור גם מגמה כמו: מוזיקה,

משפטים, רוסית ועוד.

בוגרי ביה"ס הגיעו להישגים נאים. תלמידי הגרפיקה

ממשיכים ללמוד בבצלאל. בכיתות האקדמיות של

בית הספר ממוצעי הציונים של התלמידים גבוהים

ביחס לממוצעים בכיתות האקדמיות האחרות בארץ.

ייחודו של בית הספר

בית הספר נחשב לבית ספר קהילתי, והוא מתאפיין

בשיתוף פעולה רב ופורה עם הקהילה הסביבתית.

הוא הקצה, בשיתוף עיריית ירושלים, אגף שלם

לתנועת הנוער מחנות העולים. תלמידים רבים

משתייכים לתנועה זו, וגם לתנועות נוער אחרות, כמו

הצופים.

בבית הספר פועל מסלול ייחודי אנתרופוסופי כ-6

שנים, בכיתות ט'-י"ב.

כ-08 מורים ומורות מלמדים בבית הספר, ומנהל

ביה"ס אחראי למעשה לשתי החטיבות: חטיבת

הביניים והחטיבה העליונה. בית הספר מאמין בכל

תלמיד ותלמיד ויש יחס אישי ומכבד בין שני הצדדים.

ועד הורים טוב מלווה את בית הספר לאורך כל הדרך

ומפתח דרכי עבודה מגוונות למען התלמידים.

יש לציין ששיתוף הפעולה פורה ומצליח ובכוחות

משותפים מצעידים את בית הספר קדימה.

מיזם חדש הפועל בבית הספר הוא מכינה בית

ספרית. התלמידים עוצרים את הלימודים ל-3

שבועות, ובהם הם עוסקים בנושאים אקטואליים,

מתנדבים ותורמים לחברה, שומעים הרצאות מפי

אנשי רוח וחברה מפורסמים, לומדים על גוני החברה

בישראל ומכינים מסע של שבוע ימים.

את כל זה בונים התלמידים בעצמם, על ידי בחירת

קבוצת תלמידים מובילים. המיזם נחל הצלחה רבה

והוא מקבל תמיכה ממשרד החינוך.

קשר

מי מאחורי השם

23