Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  27 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 27 / 54 Previous Page
Page Background

העדפה של בתי ספר שהתחילו במקום נמוך ועשו קפיצה של %7 - %01 בהישגים חינוכיים

לא משקפת את המציאות - לפעמים הצלחה בהתמדה דורשת השקעה גדולה יותר

מן הראוי למצוא

מסגרת שבה יהיה

אפשר לעודד דווקא

בית ספר שמצליח

לא רק להגיע

להישגים יפים אלא

גם לשמור עליהם

לאורך זמן

קשר

מאמר

27

הגבוה ביותר יקבלו 582,8 ש"ח כל אחד, מורים

שמלמדים ב- 25 בתי הספר שדורגו באשכול השני

יקבלו 412,6 ש"ח כל אחד וכך הלאה.

במשרד החינוך מדגישים שהתגמול, בדומה לדירוג

ברשימה, אינו ניתן דווקא לבתי הספר שיש בהם

ההישגים הגבוהים ביותר, אלא דווקא לבתי הספר

שחוללו את השינוי המשמעותי ממש.

אם כך, ברור למה מתוך 802 בתי הספר הערכיים

שנבחרו השנה 761 בתי ספר היו בתי ספר חדשים,

בהשוואה לרשימה של בתי הספר בשנה שעברה.

אם כך, יכול להיות ששם המשחק צריך להיות עידוד

בתי ספר שנמצאים בתנופה ולא עידוד בתי הספר

הערכיים ביותר.

לא ברור למה בית ספר שהגיע, לאחר מאמץ רב

ועבודה קשה, לצמרת של בתי הספר בארץ בהתאם

לקריטריונים האלה לפני שנת 2102, והוא מחזיק

בתוצאות הגבוהות בכל השנים האחרונות, לא יזכה

לתגמול כספי בטענה שלא היה בו שיפור בשנה

האחרונה. ודאי, אם שיעורי הזכאות לתעודת בגרות

באותם בתי ספר קרובים ל- %09, קשה לעשותשיפור

נוסף שמורגש באחוזים רבים - כי בבתי ספר מקיפים,

שלא נעשה בהם סינון תלמידים בעלייה מבית ספר

יסודי לבית ספר על יסודי, זה כנראה המקסימום

האפשרי והמיוחל.

העדפה של בתי ספר שהתחילו במקום נמוך ועשו

קפיצה של %7 - %01 בהישגים חינוכיים לא משקפת

את המציאות באמת.

לפעמים הצלחה בהתמדה דורשת השקעה גדולה

עוד יותר של צוות המורים.

לכן מן הראוי לחשוב על בחירת בתי ספר לפי

הישגים ריאליים ולפי העקביות שלהם לאורך השנים,

ובמקביל לתת מכסה של עד %05 לבתי ספר שעדיין

לא הגיעו לרמת ההישגים הגבוהה ביותר אך עשו

קפיצה משמעותית והם נמצאים בדינמיקה חיובית

(בשיפור מתמיד של התוצאות).

יש בעיה כלשהי, כנראה, בנוגע לשיטת הקביעה

הקיימת. אנו יודעים שיש לנו בתי ספר מצוינים

שבשנים האחרונות מראים יכולת טובה להגיע

לשיעור זכאות לתעודת בגרות הנע בין %28 לבין

%09. בבתי הספר האלה, במקרים רבים, התלמידים

מקבלים תעודת בגרות איכותית, עם מקצועות רבים

שנלמדים ברמה מוגברת, אחוזי הגיוס לצה"ל בהם

גבוהים מאוד, ושיעורי הנשירה ממערכת החינוך

בהם מן הנמוכים במדינה.

לדעתי, ראוי שמשרד החינוך יתחשב גם בבתי הספר

שלאורך שנים מצליחים לספק תוצאות חינוכיות

יפות. לכל בר דעת ברור, שאם בית ספר מחזיק

בשיעור זכאות הקרוב ל%09 בשנים האחרונות, מן

הסתם הוא לא מסוגל לעשות שיפור משמעותי

בתחום ההישגים, שכן הוא הגיע לתקרה. לכן מן

הראוי למצוא מסגרת שבה יהיה אפשר לעודד

דווקא בית ספר שמצליח, לא רק להגיע להישגים

יפים, אלא גם לשמור עליהם לאורך זמן. מסגרת

שתאפשר לתגמל סגל מורים, מורים שבמשך שנים

רבות עובדים ללא לאות מול התלמידים ומתמודדים

יום יום עם האתגרים הניצבים מולם במערכת החינוך

העל יסודי, שהרי העבודה בתחום החינוך וההוראה

היא עבודה קשה ושוחקת ללא עוררין.

נראה לי שהשיטה לקביעת בתי הספר הערכיים

אינה מתחשבת במי שמצטיין ברציפות.

לאור שינוי המדיניות של משרד החינוך בזמן האחרון

בנושא החינוך הטכנולוגי המקצועי, וייצוב היעד של

משרד החינוך: עד 4202 ילמדו %05 מהתלמידים

בחינוך הטכנולוגי המקצועי, יש לשים דגש בעידוד

בחירתם של בתי ספר מקצועיים לרשימת בתי

הספר הערכיים.

שלא כמו בכל המדינות המפותחות, אצלנו בעשורים

האחרונים הזניחו את החינוך המקצועי לטובת

השקעה בחינוך העיוני, ולמרות כל המאמצים לא

ניתן מענה לכ- %05 מתלמידי התיכון שמסיימים

את לימודיהם בבית הספר בלי תעודת בגרות. היום

מדינתנו זקוקה לאנשי מקצוע כמו לאוויר לנשימה.

לכן הופעתם של בתי הספר המקצועיים ברשימה

של בתי הספר הערכיים חיונית וראוי שהיא תתרחב.

אני לא רוצה לחשוב שהדרך היחידה של חלק מבתי

הספר לזכייה בתגמול כלכלי ממשרד החינוך היא

תחילה להוריד הישגים ושנה אחר כך להעלותם

בחזרה, כדי להראות שיש תנופה ושיפור משמעותי.