Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  22 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 22 / 54 Previous Page
Page Background

אליעזר שמואלי

מנכ"ל משרד החינוך

לשעבר

ב

תום מלחמת העולם השנייה יצאה משלחת

של נשות הדסה לארץ-ישראל. בראש

המשלחת עמדה אליס סליגסברג, פעילת ציבור,

בוגרת מכללה (תופעה נדירה באותם הימים)

שלמדה בארה"ב ובברלין.

בתום לימודיה עסקה הגב' סליגסברג בעבודה

סוציאלית בניו יורק. ב-3191 היא "נדלקה" לרעיון

הציוני של נשות הדסה, ולאחר זמן נבחרה לעמוד

בראשן, בשנים 1291 – 3291, כנשיאת הארגון.

היא נפטרה ב-0491, ובעקבות פטירתה נקרא

בית הספר המקצועי של הדסה לבנות בירושלים

על שמה.

באותה תקופה פעלו בירושלים שני בתי ספר

מקצועיים של הדסה: האחד היה מיועד לבנות,

והאחר – ע"ש השופט לואי ברנדייס – היה מיועד

לבנים, ושניהם קנו להם מוניטין והוסיפו נדבך חשוב

למערכת החינוך העל-יסודי המקצועי בעיר ירושלים.

תחילה פעל בית הספר סליגסברג בפינת רחוב

הסולל ורחוב הנביאים בירושלים, ליד בית החולים

לשעבר ע"ש רוטשילד, שגבל עם בית הספר. לימים

הוא היה לבית ספר מקיף, וגם מקומו השתנה,

ונעשתה תפנית חשובה באורח התנהלותו ובתכנים

הנלמדים בו.

המאבק של שר החינוך שהצליח

עם כניסתו של זלמן ארן לתפקיד שר החינוך

והתרבות הוא דרש לקבל את בתי הספר החקלאיים,

שהיו בפיקוחו של משרד החקלאות, ואת בתי הספר

המקצועיים. מאבק זה, להעברת החינוך העל יסודי

המקצועי והחינוך העל יסודי החקלאי אל משרד

החינוך, היה חשוב ביותר בעיניו. כמובן, השרים

שבתחום אחריותם היו בתי הספר האלה, שר

העבודה מרדכי נמיר ושר החקלאות קדיש לוז, לא

היו מוכנים לוותר עליהם ודחו בתוקף את תביעת שר

החינוך. ארן אמנם ציפה שהמחלוקת תיפתר בתוך

חודשים אחדים, אך לא כך היה, וחילוקי הדעות בינו

לבין שר העבודה ושר החקלאות נמשכו למעשה

עד סוף העשור. רק לאחר הבחירות לכנסת, בשלהי

9591, ולאחר שארן העמיד את העברת בתי הספר

המקצועיים והחקלאיים למשרד החינוך כתנאי

אולטימטיבי להצטרפותו לממשלה החדשה, רק אז

התקבלה תביעתו.

בעקבות המעבר הוקמו שני אגפים חדשים במשרד

החינוך, האגף לחינוך חקלאי (לימים: התיישבותי)

והאגף לחינוך מקצועי (לימים הוא נקרא טכנולוגי).

בעקבות הצטרפותם של בתי הספר האלה למשרד

החינוך הוחל בבנייה מזורזת, הוקמו מעבדות

מאובזרות, ומספר התלמידים בחינוך המקצועי

הוכפל, כמתוכנן, כל שנה.

התפתחותו של בית הספר

בתקופת היישוב פעלו בביה"ס סליגסברג שתי מגמות

בלבד: כלכלת בית ואופנה.

באותה תקופה הציף את המערכת הרעיון של החינוך

המקיף, המשלב את החינוך המקצועי והעיוני תחת

קורת גג אחת, ומגמות מקצועיות גיוונו את החינוך

העל-יסודי.

בית הספר סליגסברג התנהל כמוסד עצמאי, ומנהלת

בית הספר, הלן קיטנר, שהתמנתה ע"י נשות הדסה

בארה"ב, קיבלה עצמאות מלאה ללא פיקוח מלווה

זיכרונות מימי ראשיתו של בית הספר המקצועי של הדסה לבנות שנקרא

על שמה של אליס סליגסברג, לפני איחודו עם בית הספר לבנים ע"ש

השופט לואי ברנדייס, ומעט על ייחודו של בית הספר כיום

בית הספר המקיף העירוני הדסה

ע"ש סליגסברג-ברנדייס בירושלים

קשר

מי מאחורי השם

22