Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  32 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 32 / 54 Previous Page
Page Background

גם בתיכונים המקיפים יש

אמנון אלדר:

לפתוח נתיבים טכנולוגיים המשלבים

לימודים לתעודת בגרות מלאה עם

התמקצעות במקצוע טכנולוגי. תלמידים

רבים מצליחים להגיע לתעודת בגרות

דווקא דרך המגמות הטכנולוגיות

קשר

32

ראיון

שלה, בכל רשות מקומית, נוסף על בית הספר המקיף

הרגיל חייב להיות בית ספר תעשייתי, שייתן פתרון ל-

51 אחוזים מהתלמידים התת הישגיים. אם המדינה

תשכיל לבנות בחמש השנים הקרובות 05 – 06 בתי

ספר תעשייתיים בהתאם לדגם הנ"ל, תיפתר הבעיה

של מקצועות טכנולוגיים מסורתיים. כבר כיום באורט,

בשלוש השנים האחרונות, הגדלנו ב-05 אחוז את

מספרם של בתי הספר האלה, כולל חמישה כפרי נוער

חרדי שבהם חצי יום הם לומדים לימודי

קודש וחצי יום מקדישים ללימודי מקצועות

טכנולוגיים לקבלת סיווג מקצועי, התחזקות

מחשבים, חשמל, מכונות, נגרות וכו'.

אין לי ספק שגם בתיכונים

אמנון אלדר:

המקיפים יש לפתוח נתיבים טכנולוגיים

המשלבים לימודים לתעודת בגרות מלאה

עם התמקצעות במקצוע טכנולוגי. הניסיון

ברשת אמי"ת מראה שתלמידים רבים

מצליחים להגיע לתעודת בגרות דווקא

דרך המגמות הטכנולוגיות. ניתן ליצור מדרג

לתלמידים במסלולים הטכנולוגיים, ולהגיע

לבגרות מלאה או ל- 41 יחידות לימוד

המאפשרות לימודים של טכנאים והנדסאים, וכך,

גם מבחינה תדמיתית, תהיה לתלמידים אלו תעודה

משמעותית בסוף התיכון. לכן אני רואה בחיוב את

המגמה של שר החינוך להחזיר את ההשקעה בחינוך

הטכנולוגי, על כל הרמות שבו.

לחינוך הטכנולוגי או המקצועי צריך

רוית דום:

להיות מקום חשוב מאוד במערכת החינוך ובחברה

הישראלית, אבל צריך לשנות את אופיו. ילד צריך

ללמוד מקצועות טכנולוגיים לא בגלל שהוא תלמיד

טוב פחות, אלא משום שיש לו כישורים ויכולות בתחום

הטכנולוגי וגם משיכה אל התחום הזה. לא כל אחד

מתאים לחינוך הטכנולוגי. דווקא תלמידים עם כישורים

ייחודיים בתחום הטכנולוגי יכולים להתפתח בתחום

בדרך מדהימה ולהגיע להישגים אדירים, גם באקדמיה

וגם בשוק העבודה הדינמי, שדרושים בו יותר ויותר

בעלי מקצועות טכנולוגיים מתקדמים.

כשמדברים על חינוך טכנולוגי, אני בהחלט

חושבת שיש מקום לשלב עבודה עם

התעשייה, הכוונה להתנסות אמיתית

ומשמעותית בתעשייה, ובכלל זה תעשיות

ההיי טק והביומד, אך לא להתייחס רק

למקצוע ספציפי מאוד ומוגבל מאוד.

כשמדברים על חינוך טכנולוגי, מדברים על

כל טווח המקצועות, שבכולם ניתן לבצע

תקופות כאלה ואחרות של עבודה בתוך

ובשילוב התעשייה. אני מאמינה שרק

לימודים עם שילוב במגזר העסקי וחיבור

אמיתי לתעשייה, תוך רכישת פרקטיקה,

יניבו את התוצאה הטובה ביותר. התלמידים

ייחשפו לחידושים העדכניים ביותר ויהיו מחוברים

לעולם האמיתי, והתעשייה תרוויח בעתיד עובדים

איכותיים בעלי ידע רחב ועדכני ובעלי ניסיון פרקטי.

ניתן לראות זאת כיום, למשל, אצלנו בעמל, במרכזי

היזמות שלנו, שבהם מנטורים בכירים מעולם ההיי

טק והביומד מנחים תלמידים שלנו ומכינים אותם

לחיים האמיתיים. שילוב גורמי החינוך והתעשייה יעניק

לתלמידים חוויה לימודית מרתקת ומאתגרת, ובסופו