Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  36 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 36 / 54 Previous Page
Page Background

עו"ד סיגל פעיל

יש להתחיל

בהגדרת התופעה,

בכינויה בשם

נורמטיבי (בחוק),

בקביעה כי הדבר

אסור ובאכיפת

הסנקציות שעל

המחוקק להשית על

מי שמוכח שהפר

את ההוראה הזאת

קשר

משפטי

36

התעללות

תעסוקתית

א

חד מכל שלושה עובדים

בשוק העבודה בישראל סובל

מהתעמרות במקום העבודה, כך נקבע

במחקר שנערך בישראל השנה. יש

המכנים את התופעה הזאת "המגפה

השקטה" כאשר עובדים לא מרבים לדווח על

התעללות של ממש שהם חווים בתוך מקום העבודה

עצמו. מדובר ביחס מתנשא, מזלזל, בהתעלמות,

בחוסר נימוס, בהערות משפילות ובזלזול. רשימת

הסימפטומים אמנם איננה רשימה סגורה, אך מדובר

בדפוס התנהגות של ממונה, ולא בהתנהגות חד

פעמית אשר איננה חוזרת על עצמה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, אין בישראל

חוק הקובע את האיסור לנהוג כלפי עובד באופן

מתעלל, ואין הגדרה כלשהי לתופעת ההתעללות

התעסוקתית או ההתעמרות במקום העבודה.

התופעה שכיחה וגוברת, ויש סקטורים שלמים

שנדמה לעתים שהם הופכים להיות "עובדים

שקופים", כמו עובדי ניקיון ועובדי שמירה, ועובדי

הקבלן, אשר איש אינו חש עצמו אחראי, לא רק

לתנאי שכרם, אלא ליחס האנושי והמכבד שחובה

לספק להם.

מדובר בהתנהגות חוזרת ונשנית כלפי עובדים.

הפגיעה איננה פיזית, אבל היא מלווה בהשפלות

שיטתיות, בתקשורת עוינת כלפי העובד, הגורמת

סבל משמעותי, רגשי וחברתי, לעובד.

ההתעללות התעסוקתית איננה רק נחלתו של

המגזר הפרטי, אשר לכאורה נתון פחות לפיקוח

ציבורי (למעט של בתיה"ד לעבודה). לצערי הגדול, גם

מדינת ישראל מתגלה לעתים כמעסיקה מתעללת,

כאשר נציגי המשרד הממשלתי המעסיק נשלחים

"לתפור תיקים" לעובדי מדינה, ואינם מבצעים

כלפיהם הליך שקוף והוגן.

הטיפול בתופעת ההתעללות התעסוקתית

חייב להתחיל ומיד, וכפי שמטופל בדרך

כלל מהלך של שינוי נורמות התנהגות, יש

להתחיל בהגדרת התופעה, בכינויה בשם

נורמטיבי (בחוק), בקביעה כי הדבר אסור

ובאכיפת הסנקציות שעל המחוקק להשית על מי

שמוכח שהפר את ההוראה הזאת.

לתופעה הזאת כמה שמות – יש המכנים אותה

"התעללות תעסוקתית" כמו הח"מ, יש המכנים

אותה "בריונות תעסוקתית" או "התעמרות במקום

העבודה". כך או כך, בשלב זה, וכל עוד המחוקק

הישראלי אינו מסדיר באופן חמור וקובע את האיסור

להתנהג באופן מתעלל כלפי עובד במקום העבודה

ובכלל, תישאר הנורמה הערטילאית, של החובה

לנהוג "בתום לב" כלפי העובד, כנורמה בלתי אכיפה

באופן מיטבי ואפקטיבי.

אם משווים את תופעת ההתעללות התעסוקתית

לתופעה הבזויה של ההטרדה המינית, יש לשים לב,

שבעבר היה דפוס התנהגות של הטרדה מינית גם

הוא דפוס נוהג ושגרתי, עד אשר בתיה"ד לעבודה

החלו אוכפים את הוראותיו והופכים את מילותיו

למילים תקפות המשנות סדרי עולם. יודעי דבר

מדווחים, שהתופעה של התעללות תעסוקתית

רחבה וגדולה הרבה יותר מתופעת ההטרדות

המיניות, שהייתה רווחת, ולצערי, עד כה טרם פסה

מעולם התעסוקה הישראלי. מכאן שיש לפעול

למגר את תופעת ההתעללות התעסוקתית,

להגדירה בחקיקה ולאכוף את האיסור על מעסיקים

מתעללים.

לדעתי, יש למנות נציב/הממונה על מניעתהתעללות

תעסוקתית בכל מקום עבודה, כמו שקובע החוק

שיש להציב ממונה על ביצוע האיסור שבהטרדות

המיניות. ויפה שעה אחת קודם.