Herbalife_Sport_Brochure_AM

ՍԵՂԱՆԻ ԳԻՐՔ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԵՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ

ɋɡɧɊɟɍɊɘɰɒɞɰɟ

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨ ɘɞɊɟɭɔ əɊɝɊɩ ɦɣɡɩɨ ɞɰɩɊɭɊɟɢɞɰɩɔ əɊɝɊɩ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩɔ ɘɊɩɎɧɡɩɰɒɞɰɟɑ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɟɍɔ əɊɝɊɩ ɟɊɖɊɨɎɦɧɊɗ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩ

4 6 8 10

ɦɟɰɟɍ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦʆʔʍɸʆ ɦʂʗʏʉɸʆɸʍ ɬʏʗʈɸʓʡ

80

18

84

əɊɤɡɛɰɒɞɊɟ ɣɊɨɝɰɒɞɰɟ

ɊɥɊɤɔɟ ɭɊɞɕɎɩ

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

88

ɦɟɰɟɍ

31

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

94 94 96 98

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦʆʔʍɸʆ ɦʂʗʏʉɸʆɸʍ ɬʏʗʈɸʓʡ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɰɟɍ

34 36

100

əɊɤɡɛɰɒɞɊɟ ɣɊɨɝɰɒɞɰɟ

43

ɘɊɏɝɰɝ Ɏɟɭ ɦɟɧɎɕɰ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɊɝɎɟ ɔɟɢ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɝɊɦɔɟ

53

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

108 ɟɠɰɝɟɎɩ

54

ɦɟɰɟɍ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦʆʔʍɸʆ ɦʂʗʏʉɸʆɸʍ ɬʏʗʈɸʓʡ

64 66

68

əɊɤɡɛɰɒɞɊɟ ɣɊɨɝɰɒɞɰɟ

Ɋʌʔ ʍʌʡʀɿ ɺʏʕɸɽɻ ʐɾ ʞ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ ʞ Ɋʍʆɸʄ ɺʏʗʅɿʍʆɼʗʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ

3

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɦɣɡɩɨ ɘɞɊɟɭɔ əɊɝɊɩ

ɊɝɎɟɊɘɊɩɎɧɡɩɑ ɔɟɢɑ ɣɎɨɭ ɐ ɔɝɊɟɊɕ ‡ əɸʋɼʋɸʖɼʍʛ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʕʗɸ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ʑɸʆɸʔʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʔʏʕʏʗʏʙʌʀʍɼʗʂ ʇɼʖ ‡ ɘɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʏʐ ʋʂɸʌʍ ʋɸʗɽʂʆʍɼʗʂʍ ʆɸʋ ʍʗɸʍʘ ʏʕʛɼʗ ʈɺʖʏʙʋ ɼʍ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʃ ʋɸʗʋʍʂ ʆɸʖɸʗʌɸʃ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛ ɍʗɸʍʛ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʂʍ ʞ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖɸʗʂʛʏʙʋ

Ɋɘɨɔɧ ɊɣɩɎɕɊɘɎɩɣɔ Ɏɧ ɦɣɡɩɨɡɧ ɏɋɊɛɧɎɕɰ ɍɩɊɘɊɟ ɘɡɛɝɎɩɑ

Ɋɥɡɛɤɰɒɞɰɟ

ɔʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ʞ ʂʋʡʍʂʖɼʖʂ ɸʋʗɸʘʡʋ ɝɸʗʔʏʉʡʀʌɸʍ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸɺɼʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʇʂʕɸʍɻʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʓʂʔʆɼʗʂ ʍʕɸɽʡʋ Ɋʗʌɸʍ ʆɸɽʤ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ʞ ɸʗʌɸʍ ʊʍʎʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʡʋ ɗɼʗɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ɻɸʍɻɸʉɼʘʡʋ ɨʗɸʋɸɻʗʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ɨɸɺʍɸʑɸʌʍʡʀʌɸʍ ʞ ʔʀʗɼʔʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ʍʕɸɽʡʋ ɝɸʗɽʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʡʗɸʄʡʀʌɸʍ ʇʏʗʋʏʍʍɼʗʂ ɸʗʖɸɽɸʖʡʋ ɔʍʛʍɸɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍʂ ɸʊ ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ɸʊ ʞ ʇʏɺʍɼʃʂʡʀʌɸʍ ʍʕɸɽʡʋ Ɍʃʄʡʉɼʉʂ ɺʏʗʅʡʍɼʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ Ɋʎʄɸʖʡʍɸʆʡʀʌɸʍ ɸʊ əʂʎʏʉʡʀʌɸʍ ʞ ʡʎɸɻʗʡʀʌɸʍ ʆɼʍʖʗʏʍɸʘʋɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ

ɎɩɤɊɟɘɰɒɞɰɟ

ɊɩɨɊɍɩɡɛɊɘɊɟɰɒɞɰɟ

ɕɸʕ ʆɸɽʋʕɸʅʛʂ ʞ ɸʓʏʉʒ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʡʋ ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʊ Ɍɼʗɸɽɸʍʘ ʆɼʘʕɸʅʛ ɝɸʎʆʂ ʕʂʊɸʆʂ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ

ɊɩɨɊɭɔɟ ɨɎɦɭ

4

5

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɦɣɡɩɨ ɞɰɩɊɭɊɟɢɞɰɩɔ əɊɝɊɩ ɭɸʌʃʛ ʕɸɽʛ ʃʏʉ ʇɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ ʐʋʡʎʆʍɼʗʏʕ ɻɸʇʡʆʍɼʗʏʕ ʆɸʋ ɸʍʕɸʐʋʡʎʆʍɼʗʏʕ ʔɸʇɼʃ ʑɸʗ ɸɼʗʏɹʂʆɸ ʆɸʋ ʝʂʀʍɼʔ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʋɸʗɽʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸɻɸʇʃʂʊʡʋ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʋɸʗɻ ʆɸʗʏʉ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʂʗɼʍ ʇɸʗʋɸʗ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ɘɸʗʞʏʗ ʐɾ ʀɼ ʂʍʐ ʔʑʏʗʖɸʈʞʏʕ ɼʛ ɽɹɸʉʕʡʋ ʆɸʗʞʏʗʍ ɸʌʍ ʏʗ ɽɹɸʉʕʡʋ ɼʛ ʞ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʆɼʗʑʏʕ

ɝɊɩɏɊɘɊɟ ɋɓɠɘɰɒɞɊɟ ɊɝɎɩɔɘɞɊɟ ɭɡɕɎɤɔ ɝɊɦɟɊɌɎɨɟɎɩɑ ɖɡɩəɰɩɍ Ɏɟ ɨɊɕɔɦ əɎɨɎɧɞɊɕ ɝɡɨɎɪɰɝɑ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɓɊɝɵ

ɓɊɝɵ

ɸʓʏʉʒʡʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɓɊɝɵ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ 3-5 ɓɊɝɵ

ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʡʤʘ ʇɼʖʏ ɻʗɸ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʡʋɿ ʆɸʍʄɼʃʡ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ɼʍʀɸɻʗʡʋ ɾ ʊʂʎʖ ʔʍʕɼʃʡ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʡʀʌʡʍɵ ɸʗɻʌʡʍɸʕɼʖ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɟɸʄʛɸʍ ɯʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

6

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

ɊɟɊɎɩɡɋ ɰɓɊɞɔɟ ɝɊɩɏɰɝ

Ɍɡɞɡɫɒɞɡɫɟ ɡɫɟɔ ɝɊɩɏɝɊɟ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘ Ɏɧ ɞɡɫɩɊɭɊɟɢɞɡɫɩɟ ɡɫɟɔ ɔɩ ɊɥɊɟɚɟɊəɊɨɘɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɑ

ɝʆɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɽɸʗɺɸʘʡʋ ʞ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋ

ɘɸʗʊɸʖʞ ʞ ʂʍʖɼʍʔʂʕ ʋʏʖɼʘʡʢɼʗʂ ʖʞʏʉʡʀʌʡʍɿ ʤʍʐʞ ʗʏʑɼɵ ɿʍɻʤʒʡʢɼʗʏʕ

ɊɎɩɡɋ ɘɊɩɍɔɡɝɊɩɏɡɫɝ

ɦʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʋʗɸʘʡʋ ʊɸʗʑʂ ɸʌʗʡʋ

ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆʂ ɸʍɿʍɻʇɸʖ ʕɼʗɸʇʔʆʏʉʡʀʌɸʍ

Ɏʗʆɸʗɸʖʞ ʞ ʔɸʇʡʍ ʋʏʖ ʁɸʋɵ ʘɸʅʗ ʞ ʤʒʂʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʡʀʌɸʋɹ

ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗ ʋɸʗɽɸʛɸʗɼʗ ʅɸʍʗɸʈʏʉɼʗ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛɼʗ ʆɸʋ ɸʗɸɺ ʆɸʗʊɸʖʞ ʕɸɽʛ ʞ ʆɸʋ ʆɸʗʊ ʁɸʋɸʍɸʆ ɸʗɸɺ ʇɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ

ɚɼʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʡʌʍ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ ʇɸʎʕɸʗʆɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʂʘ ʇɸʍɼʃ ʈɼʗ ʖɸʗʂʛɿ ɦʖɸʘʕɸʅ ʀʂʕɿ ʘʡʌʘ ʆʖɸ ɚɼʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʡʌʍ ʀʡʌʃɸʖʗɼʃʂ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ‡ ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʑʃɸʍɸʕʏʗʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʋʏʖɼʘʡʋɿ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʛ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ ‡ ɠɸʖ ʇɸʊɸʄ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿɵ ɸʔʖʂʊɸʍɸɹɸʗ ʖɸʛɸʘʍɼʃʏʕ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʖɼʋʑɿ ʞ ʂʍʖɼʍʔʂʕʡʀʌʡʍɿ ʣʅɸʘʍɼʃʡ ʤʒʏʘʏʕ

əɸʕɸʔɸʗɸʐɸʚ ʕɸɽʛ ʆɸʋ ʇɸʕɸʔɸʗɸʐɸʚ ʇɼʅɸʍʕɸʌʂʍ ʋɸʗɽʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ʃʗɸʘʡʘʂʐ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʑɸʗɼʗ ʖɸɹɸʖɸ ʑʂʃɸʖɼʔ ʌʏɺɸ ʔʆɸʍɻʂʍɸʕʌɸʍ ʛɸʌʃʛ ʞ ɸʌʃʍ

8

9

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩɔ ɘɊɩɎɧɡɩɰɒɞɰɟɑ

ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʄʋɹɸʌʂʍ ʋɸʗɽʡʋɵ ʌʏɺɸʌʂʘ ʤʍʐʞ ɼʓɸʍɻʡʍ ʔɸʌʛʃ ɸɼʗʏɹʂʆɸ ɹɸʗʈ ʂʍʖɼʍʔʂʕʡʀʌɸʍ ʋɸʗɽʡʋ ʇɸʖʡʆ ʇɼʅɸʍʕɸʌʂʍ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛʂ ʕʗɸ ʡʍʂ ʤ ʎɸʗʛ ɸʓɸʕɼʃʡʀʌʡʍʍɼʗ

ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩɔ ɊɥɊɧɎɕɰɒɞɰɟɟɎɩɑ

ɯʂʀʍɼʔ ʅʗɸɺʗɼʗʂ ɹɸɽʋɸɽɸʍʡʀʌɸʍ ʣʒ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗɿ ɸʍʑɸʖʊɸʓ ʆɸʗʏʉ ɾ ɺʖʍɼʃ ʂʗ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ

ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ ɘɊ ɨɊɩɋɎɩɊɘ

əɊɩɝɊɩ Ɏɟ ɊɟɌɊɝ ɦɘɦɟɊɘɟɎɩɔ əɊɝɊɩ

Ɋʌʍ ɸʣʍɿ ʂʍʐʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʂʋɸʍɸʃ ʆʔʏʕʏʗɼʘʍɼʍ ʑɸʗɸʑʋʡʍʛʂ ɿʍʀɸʘʛʡʋ

ɬʏʗʈɸʓʡʍɼʗɿ ʔʖɸʍʡʋ ɼʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ʔʆʔʍɸʆʍɼʗɿɵ ʡʎɸɻʗʡʀʌʡʍ

ɘɡɛɝɟɡɩɡɠɧɡɫɝ ɐ ɚɎɩ ɝɊɘɊɩɍɊɘɔ ɧɩɊ

ɨɊɕɔɦ Ɏɟ əɏɡɩ ɝɡɨɔɧɊɪɔɊ

ɨɼʔʍɼʃʏʕ ʋʌʡʔʍɼʗʂʍɵ ʆɸʖɸʗʡʋ ɼʔ ɸʓɸʕɼʃɸɺʡʌʍɿ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

ɦɡɧɡɩɎɪɟɡɫɝ Ɏɟ ɜɔɠɨ ɚɎɧɡɧ ɘɊɨɊɩɎɕ

ɝɸʗɽʂʐɿ ʇɼʖʞʡʋ ɾ ʆɸʖɸʗʋɸʍ ʖɼʄʍʂʆɸʌʂʍ

ɝɸʗɽʕɼʛ ɽʡɺɿʍʆɼʗʏʒ ʆɸʋ ʇɸʋɸʄʏʇʍɼʗʂ ʄʋɹʂ ʇɼʖ ɸʌɻʑɼʔ ʆʑɸʇʑɸʍɼʛ ʋʏʖʂʕɸʘʂɸʍ ʞ ʍɸʄɸʍʎʕɸʅ ʍʏʗʋɸʌʂʍ ʇɸʔʍɼʃʡ ʘɸʍʆʡʀʌʡʍɿ ɦɊɝɊɟɨɊ ɭɕɎɞɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʔʑʏʗʖʂ ʞ ʝʂʀʍɼʔʂ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ

ɝɸʗɽʂʐɿ ʋʎʖɸʑɼʔ ʅʗɸɺʗʂ ʣʒ ʍɼʗɸʓʡʋ ɾ ʍʏʗ ʎɸʗʁʡʢɼʗʂ ʆɸʑɸʎɸʗ ʞ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ

ɦɡɧɡɩɎɪɟɡɫɝ Ɏɟ ɟɡɩɑ

ɝɸʗɽʂʐɿ ʑʃɸʍɸʕʏʗʡʋ ɾ ʑɸʗɸʑʋʡʍʛʍɼʗɿ ʞ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʚʡʃʡʋ ʖɸʃʂʔ ʊʂʎʖ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ

ɡɫɟɎɟ əɦɨɊɘ ɘɊɥɡɫɪɧɊɗɭ

10

11

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɌɕɖɊɧɡɩ ɊɥɊɧɎɕɰɒɞɰɟɟɎɩɑ

əɸʋɸʄʏʇʍɼʗʂ ʤʡʀʌʡʍ ʏʗʏʍʛ ʈɺʖʡʋ ɼʍ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʃ ʋɸʗʢʂ ʃɸʕɸɺʡʌʍ ʆɸɽʋʕɸʅʛ

ɑɟɍəɊɟɡɫɩ ɟɣɊɨɊɘ

əɸʗʋɸʗɸʕɼʖʡʀʌʡʍ ɹʏʃʏʗʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʑɸʗɸʑʋʡʍʛʍɼʗ ʖɸʗɹɼʗ ʋɸʆɸʗɻɸʆʍɼʗʂ ʞ ʖɸʗʂʛʂ ʇɸʋɸʗɵ ʇɸʗʋɸʗ ʁɸʤ ʞ ʏʐ ʣʅ ʄʋɹɼʗʏʕ ʇʏɺʂ

əɊɩɝɊɩɊɧɎɨɡɫɒɞɡɫɟ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

əɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʋʏʖɼʘʡʋ ɸʗɻʌʡʍʛʂ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ɾ ʇɸʔʍɼʃ ɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʗɹ ɸʣʍ ʂʍʐ ʕɼʗɸʇʔʆʕʡʋ ɾ ʣʆ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʆʏʉʤʘɵ ʀɼɳ ʔʍʡʍɻɿ ʀɼɳ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍɿ

əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɝɡɨɎɪɡɫɝ

ɔʗɸʆɸʍ ʑʗʏʝɼʔʂʏʍɸʃʂɽʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʡʋ ɼʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ʆɸɽʋʕɼʃ ɼʍ ɹɸɽʋɸʋʌɸ ʚʏʗʈ ʡʍɼʘʏʉ ʋɸʗɽʂʐʍɼʗʂ ʆʏʉʤʘ

ɔɩɊɘɊɟ ɣɩɡɯɎɦɔɡɟɊɕɔɏɝ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

Ɏʀɼ ʐɸʚʂʘ ʎɸʖ ʇʏɺʍɼʃ ɼʛ ɸʑɸ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃ ʋɸʗɽʡʋɿ ʇɸʍɺʂʔʖɿ ʃɸʕ ʝʂʀʍɼʔ ʑʃɸʍʂ ɸʍɹɸʁɸʍɼʃʂ ʋɸʔʍ ɾ ʆɸɽʋʡʋ ɦɊɝɊɟɨɊ ɭɕɎɞɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʔʑʏʗʖʂ ʞ ʝʂʀʍɼʔʂ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ

13

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɣɩɡɯɎɦɔɡɟɊɕ ɝɊɩɏɔɘɟɎɩɑ ɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩɔɟ əɊɨɘɊɪɟɡɫɝ Ɏɟ ɔɩɎɟɪ ɓɊɝɊɟɊɘɔ ɊɧɎɕɔ ɭɊɟ ɑ ɦɊɘɊɞɟ ɎɒɎ ɍɡɫɭ ɢɎɭ ɝɊɦɟɊɘɪɡɫɝ ɝɩɪɡɫɞɒɟɎɩɔɟ ɣɎɨɭ ɐ əɔɠɎɕ ɡɩ ɦɣɡɩɨɔ ɍɎɩɑ ɚɎɩ ɯɔɏɔɘɊɘɊɟ ɧɔɜɊɘɔ əɊɩɪɡɫɝ ɘɘɊɏɝɔ ɝɡɨɊɧɡɩɊɣɎɦ ɔɦɘ ɡɧ ɘɊɖɧɊɗ ɘɕɔɟɔ ɜɔɠɨ ɦɟɟɍɔɪ Ɋɞɍ ɝɊɦɔɟ ɊɥɊɧɎɕ ɝɊɟɩɊɝɊɦɟ ɘɖɡɦɧɔ əɊɤɡɩɍ ɋɊɓɔɟɟɎɩɡɫɝ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

əɊɝɊɨɎɛ ɧɊɏɭ ɘɊɩɍɔɡɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩ

ɨɊɋɊɨɊ

ɋɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ʂʍʖɼʗʕɸʃɸʌʂʍ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗɵ ʆɸɽʋʕɸʅ ʋɼʆ ʆɸʋ ʋʂ ʛɸʍʂ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ ʏʗʏʍʛ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ɽɺɸʃʂʏʗɼʍ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ʊɸʗʑʂ ɸʌʗʏʙʋɿ ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ɸʍʘʏʙʋ ʆɸʖɸʗɼʃ ɻʗɸʍʘ ɸʋʂʔ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʆɼʗʑʏʕ ʆɸʗɻʂʏʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ ʞ ʏʙʁɸʌʂʍ ɻɸʔɿʍʀɸʘʍɼʗ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ

ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇʂʢɸʆɸʍ ʄʋɹɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗɿ ʀʡʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʔʗʖʂ ʞ ʀʏʛɼʗʂ ʇʂʕɸʍɻʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʡʋ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʤʖʏʍʡʔɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʕʂʊɸʆɿ ʞ ʎʖʆɼʃ ʛɸʎɿ

ɡɫɓɊɞɔɟ ɍɊɦ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ ɣɊɩɎɩ

ɡʙʁɸʌʂʍ ʋɸʗɽʋɸʍ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʍʘʆɸʘʕɼʃ ʂʍʐʑɼʔ ɸɼʗʏɹ ʓɼʁʂʋʏʙʋɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʔɼʚɸʆɸʍ ʋɸʗʋʍʂ ʛɸʎɿ ɸʌʍʑɼʔ ɾʃ ʅɸʍʗɸʘʏʙʋʏʕ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗ ʅɸʍʗɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗ ʞ ɸʌʃʍ Ɋʋʗɸʘʍʏʙʋ ɾ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽʋɸʍɿ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʋɸʍɿ ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹʏʃʏʗ ʋɸʆɸʗɻɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʔɸʆɸʌʍ ɹɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ɻɸʔɼʗɿ ʇɸʗʋɸʗ ɼʍ ʋʂɸʌʍ ʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ

ɣɸʗɸʌʂʍ ʝʂʀʍɼʔ ʅʗɸɺʂʗ ɼʗɸʁʎʖʏʙʀʌɸʍ ʍɼʗʛʏ ʏʗɿ ʋʂɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ʃɸʖʂʍɸɸʋɼʗʂʆʌɸʍ ʑɸʗɼʗʂ ʎɸʗʁʏʙʋʍɼʗ ɋɸʕɸʆɸʍʂʍ ɹɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʇɸʗʋɸʗ ɾ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʋʍʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʋɸʗɽʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ɸɽɸʖʕɼʃ ɸʕɼʃʏʗɻ ʆʂʃʏɺʗɸʋʍɼʗʂʘ ʞ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʔʃɸʘʂʆ ʆɸɽʋʕɸʅʛ ɔʗɼʍʘ ʏʙʗɸʄʏʙʀʌɸʋɹ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʑɸʗɼʗɿ ɺʗɸʕʏʙʋ ɼʍ ʀɼɳ ʆɸʍɸʍʘ ʀɼɳ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ

14

15

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

75;

ɣɔɕɊɨɎɦ

ɝɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂ ʅʗɸɺʂʗɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʆɸʄʏʕʂ ʜʉɸʆʍɼʗ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʏʙʁʂ ʞ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ɽɸʗɺɸʘʋɸʍɿ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʎɸʗʁʏʙʋʍɼʗʂ ʆʏʏʗɻʂʍɸʘʂɸʍ Ɋʌʔ ʏʙʁɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ʏʗɸʆʌɸʃ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʄʏʗʛɸʌʂʍ ʆɸʌʏʙʍɸʘʏʙʘʂʐ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʞ ʒʃɼʗɿ

ɯʂʀʍɼʔʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍ ʏʗɿ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖɸʗʂʛʏʙʋ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ʈʞɸʕʏʗɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʋɸʗʋʍʂ ʃɸʕ ʈɺʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʋɼʉʋ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ ɧɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɻɸʍɻɸʉ ʖɼʋʑʏʕ ʇɸʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ɻɸʗʈʕʏʙʋ ʊʂʎʖ ʎʍʐɸʓʏʙʀʌɸʍɿ Ɋʌʔ ʋɼʀʏɻɿ ʇɸʔɸʍɼʃʂ ɾ ʏʉʍɸʎɸʗʂ ʞ ʇʏɻɼʗʂ ʇʂʕɸʍɻʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋɸʗɻʆɸʍʘ

ɦɘɊɟɍɔɟɊɧɞɊɟ ɭɊɞɕɭ

ɞɡɌɊ

ɯʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗ ɾʝɼʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʖɼʔɸʆ ʏʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʛɸʌʃʛʂ ʇɸʖʏʙʆ ʖɼʄʍʂʆɸ ʞ ʇɸʖʏʙʆ ʚɸʌʖɼʗ ɻʗɸʍʛ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʎʄɼʃ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʋʍʏʕ ʞ ɸʎʄɸʖɼʘʍɼʃ ʋɸʗɻʏʙ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʄʋɹɼʗɿ Ɋʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆɿ ʇɸʔɸʍɼʃʂ ɾ ɹʏʃʏʗʂʍ ʞ ʖɸʗʕɸ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ɼʉɸʍɸʆʂʍɵ ɸʍʆɸʄ ʖɸʗʂʛʂʘ ʞ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʘ

ɡʙʍʂʕɼʗʔɸʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɹʏʃʏʗ ʄʋɹɼʗɿ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʇɸʗʔʖɸʘʍɼʃ ʀʀʕɸʅʍʏʕ ʞ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗʌɸʍ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ɘɸʍʏʍɸʕʏʗ ʑɸʗɸʑʋʏʙʍʛʍɼʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍɿ ʞ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʋɸʍɿ ɻʗɸʍʘ ʋɼʅɸʋɸʔʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʏʙʍɼʍ ʇɸʆɸʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗ ʞ ʇɸʗʋɸʗ ɼʍ ɺʏʗʅʍɸʆɸʍʏʗɼʍ ɹʏʃʏʗʂʍ

16

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ

ɮɩɌɊɟɔɏɝɔ əɊɝɊɩ ɦɟɟɍɔ ɊɩɓɎɭɑ ɘɊɖɧɊɗ ɐ ɝɔɘɩɡ Ɏɧ ɝɊɘɩɡɟɰɨɩɔɎɟɨɟɎɩɔ ɣɊɩɰɟɊɘɰɒɞɰɟɔɪ

ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔəɔɝɟɊɘɊɟ ɌɡɩɗɊɥɡɫɞɒɟɎɩɑ ‡ ɝʂɸʍʏʙʋ ɼʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʍɼʗʂʍ ʞ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ ʝɼʗʋɼʍʖʍɼʗ ‡ ɝɸʔʍɸʆʘʏʙʋ ɼʍ ʍɼʗʛʂʍ Rʔʋʏʔɸʌʂʍ ʊʍʎʋɸʍ ʀʀʕɸʇʂʋʍɸʌʂʍ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ʞ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗ

ɝɔɘɩɡɟɰɨɩɔɎɟɨɑ ʍʌʡʀ ɾ ʏʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʤʍ ʚʏʛʗ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʋɹ ɍʗɸʍʘʂʘ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʐɾ ʔʖɸʍɸʃ ʆɼʍʔɸɺʏʗʅʡʍɼʡʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸ ʞ ɻʗɸʍʛ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʐɼʍ ʆɸʗʏʉ ʔʂʍʀɼɽʕɼʃ ʜʗɺɸʍɽʂʤʣʒ ɹɸʌʘ ʄʂʔʖ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ɹʍɸʆɸʍʏʍ ɺʏʗʅʡʍɼʡʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗ • ɝʂʆʗʏʍʡʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʤ ʋɸʔɿ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʔʖɸʍʡʋ ɾ ʏʐ ɹɸʕɸʗɸʗ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʋɹ ɮʗʂʍɸʆɵ % ʕʂʖɸʤʍʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ʔʖɸʍɸʃʡ ʇɸʋɸʗ ʤʒʂʍʡʋ ʑɼʖʛ ɾ ʡʖɼʃ ʋʏʖ ɺʗ ɸʗʞɸʅɸʉʆʂ ʔɼʗʣʗ ʆɺ ʔʑʂʖɸʆ ʇɸʘ ʆɸʋ ʆɺ ɸʍʌʡʉ ʤʔ ʜʗʂʍɸʆɵ ʇʏʗʀʂ • ɧʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʑɸʆɸʔɿ ʥɸʔ ɾ ʇɸʔʘʍʡʋɵ ʍʕɸɽɼʘʍʡʋ ɾ ɸʎʄɸʖʡʍɸʆʡʀʌʡʍɿ ʞ ʂʋʡʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍɿ ʣʅɸʘʍʡʋ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇʂʕɸʍɻʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʓʂʔʆɿ ʞ ɻɸʍɻɸʉɼʘʍʡʋ ʍʌʡʀɸʚʏʄɸʍɸʆʡʀʌʡʍɿ • ɝʗɺɼʗʍ ʡ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʜʗʂʍɸʆ ʕʂʖɸʤʍ & ʂ ʝʏʃɸʀʀʕʂ ʞ ʆɸʗʏʖʂʍʂ ʃʂɸʗʁɼʛ ɸʉɹʌʡʗ ʔɸʆɸʌʍ ɻʗɸʍʛ ʐɼʍ ʑɸʗʡʍɸʆʡʋ ɸʌʃ ʄʋɹɼʗʂ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ɹɸʕɸʗɸʗ ʛɸʍɸʆʡʀʌʡʍ • % ʄʋɹʂ ʞ $ ( ' ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʇʂʢɸʆɸʍ ɸʉɹʌʡʗʍɼʗɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɹɸʗʈʗ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʡʀʌʡʍ ʡʍɼʘʏʉ ʔʍʍɻɸʖɼʔɸʆʍɼʗ ɼʍ ʤʔ ʃʌɸʗɻ ɼʗʂʆɸʢɼʗ ʈʡ ʆɸʀ ʔɼʗʡʘʛɸʌʂʍ ʆɸʗɸɺ ɹʡʔɸʌʡʉ ʞ ɸʌʃʍ ʞ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʈɼʀʏʕ ʑɸʛʔʂʋɸʖʏʕ ʖɸʑɸʆɼʃ ʞ ɸʌʃʍ ɻʗɸʍʘ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʡʀʌʡʍɿ ɸʕɼʃʂ ɾ ʣʅɸʍʡʋ ɡʗʏʎ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʍʌʡʀɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʑɸʇɸʍʒɿ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ʞ ɸʗɸɺ ʆɼʗʑʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɹɸʕɸʗɸʗɼʃ ʇɸʖʡʆ ʋʎɸʆʕɸʅ ʆɼʍʔɸɹɸʍɸʆɸʍ ʇɸʕɼʃʡʢɼʗʂ ʤʒʏʘʏʕ ɮʗʂʍɸʆɵ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʏʗɿ ʑɸʗʡʍɸʆʡʋ ɾ ɼʗʆɸʀ ʘʂʍʆ ʌʏɻ ʆɸʃʘʂʡʋ ' ʞ % ʕʂʖɸʤʍʍɼʗ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʆɸʑɸʇʏʕʂ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʤʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʋɹ

ɊɥɊɟɪ ɯɎɩɝɎɟɨɟɎɩɔ ɢɎɟ ɘɊɩɡɛ ɑɟɒɊɟɊɕ ɬɡɖɊɟɊɘɊɞɔɟ ɌɡɩɗɑɟɒɊɪɟɎɩɑ əɎɨɎɧɊɋɊɩ Ɏɧ ɮɩɌɊɟɔɏɝɔ ɘɎɟɦɊɌɡɩɗɡɫɟɎɡɫɒɞɡɫɟɑ ɯɎɩɝɎɟɨɟɎɩɑ ɘɊɏɝɧɊɗ Ɏɟ ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɔɪ Ɏɧ ɧɔɨɊɝɔɟɊɞɔɟ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɊɞɔɟ ɝɔɊɪɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɔɪ ɊɥɊɟɪ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɊɞɔɟ ɘɊɝ ɧɔɨɊɝɔɟɊɞɔɟ ɝɔɊɪɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɔ ɯɎɩɝɎɟɨɟɎɩɟ Ɋɘɨɔɧ ɢɎɟ ɝɊɩɍɡɫ ɝɊɩɝɔɟɑ ɣɊəɊɟɤɡɫɝ ɐ ɦɟɟɍɊɩɊɩ ɨɊɩɩɎɩɔ ɊɟɑɟɍɝɎɤ ɝɡɫɨɭɵ ɮɣɨɔɝɊɕ ɊɠɖɊɨɊɟɭɔ əɊɝɊɩ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

əɸʊɸʄ ɸʌʍ ʖʉɸʋɸʗɻʂʆ ʏʕʛɼʗ ʘɸʍʆɸʍʡʋ ɼʍ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʂʗɼʍʘ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʤɸʁɸʋɸʍɸʆ ʚʏʗʈʡʋ ɼʍ ɸɽɸʖʕɼʃ ɸʕɼʃʏʗɻ ʊɸʗʑʂʘ ɑʍɻ ʏʗʡʋ ʍʗɸʍʘ ʆʏʉʤʘ ʆʂʗɸʓʕʏʉ ʣʀʏɻʍɼʗɿ ɼʗɹɼʢ ʇɸʆɸʔʡʋ ɼʍ ʤʋʌɸʍʘ ɝɸʗɻʂʆ ʔʆʔʡʋ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʣʅ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʋɹ ʑʗʏʖɼʂʍ ʏʗɿ ʡʁɸʌʂʍ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʇɼʖ ʇɸʋɸɻʗɼʃʡ ɻɼʑʛʡʋ ʑɼʖʛ ɾ ɸʑɸʇʏʕʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋ ɋɸʌʘ ɸʌɻ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʆʖʗʡʆ ʆʗʊɸʖʡʋ ɼʍ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʡʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋɿɵ ʚʏʗʈɼʃʏʕ ©ʐʏʗɸʍɸʃª ɍɸ ʆɸʗʏʉ ɾ ɹɸʗɻʡʀʌʡʍʍɼʗ ɸʓɸʒɸʘʍɼʃ Ɏʀɼ ɍʡʛ ʆʖʗʡʆ ʆʗʊɸʖɼʛ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋɿ ɸʑɸ ʔʍʍɻʂ ʇɼʖ ʔʖɸʘʕʏʉ ʑʗʏʖɼʂʍʂ ʤ ʋɸʔɿ ʆʜɺʖɸɺʏʗʅʕʂ ʏʗʑɼʔ ʕɸʓɼʃʂʛ ʞ ʐʂ ʡʉʉʕʂ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʊʂʍ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʋʏɽʕɼʃ ʏʗ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋɿ ɹɸʕɸʗɸʗ ɾ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʗɸɹɼʗɸʆʘʡʀʌʡʍɿ ʊʂʎʖ ɾ

ɦɞɰɏɊɟ ɋɊɰɎɩɝɎɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʔʍʍɻʂ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʡʔʡʘʋɸʍ ɺʅʏʕ ɸʕɸɺ ʖʍʜʗɼʍ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

18

19

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ

ɦɨɡɩɎɧ ɟɎɩɘɊɞɊɪɧɊɗ Ɏɟ ɝɊɘɩɡɟɡɫɨɩɔɎɟɨɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɋɟɡɫɒɊɌɩɔɢɟɎɩɑ ɔɟɢɣɎɦ ɟɊɎɧ ɍɩɊɟɪɡɧ əɊɩɡɫɦɨ ɦɟɟɍɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɪɊɟɘɑ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ

Ɋʅʄɸʒʗɼʗɿ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɺʃʄɸʕʏʗ ɸʉɹʌʏʙʗʍ ɼʍ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ‡ Ɋʗɸɺ ʑɸʗɽ ɸʅʄɸʒʗɼʗ ʏʗʏʍʛ ɸʗɸɺʏʗɼʍ ʖʗʏʇʕʏʙʋ ɼʍɵ ɸʗʌɸʍ ʋɼʒ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕ ʎɸʛɸʗʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ Ɋʌʔ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʃʏʙʅɼʃ ʋʖɸʕʏʗ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ ʞ ʑɸʌʛɸʗɼʃ ʔʀʗɼʔʂ ɻɼʋ ɦɸʆɸʌʍ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɻʗɸʍʛ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʊɸʗʑʂ ʆʏʙʖɸʆʋɸʍɿ Ɋʗɸɺ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʍ ɼʍ ʔʑʂʖɸʆ ʇɸʘɿ ɹɸʗʈʗ ʔʏʗʖʂ ʘʏʗɼʍʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʋɸʆɸʗʏʍɼʉɼʍɿ ʛɸʉʘʗɸʕɼʍʂʛɿ ɹɸʗʈʗ ʔʏʗʖʂ ɸʃʌʏʙʗʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʀʄʕɸʅʛɿ ‡ ɍɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗ Ɋʅʄɸʒʗɼʗʂ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆɿ ʎɸʖ ʜɺʖɸʆɸʗ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ɍʗɸʍʛ ɼʗʆɸʗ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʍ ʌʏʙʗɸʘʕʏʙʋɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɍɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍʂ ʆɸʍɸʐɼʉɼʍʂ ʇɸʖɸʑʖʏʙʉʍɼʗʂ ʘɸʅʗ ɺʃʂʆɼʋʂʆ ʂʍɻɼʛʔ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋʗɺɼʗʂ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʋɹʏʉʒɸʇɸʖʂʆ ʇɸʘʂ ʞ ɸʋɹʏʉʒɸʇɸʖʂʆ ʋɸʆɸʗʏʍɼʉɼʍʂ ʋɼʒ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʇʂɸʍɸʃʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛɿ ʏʗɿ ʇɸʗʏʙʔʖ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʏʕ ʞ ɻɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗʏʕ

ɦʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʎʂʍɸʍʌʏʙʀ ɾ Ɋʌʍ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ɸʋʂʍɸʀʀʏʙʍɼʗʂʘ ʏʗʏʍʛ ʐɼʍ ʆɸʗʏʉ ʔʂʍʀɼɽʕɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʆʏʉʋʂʘ ʞ ʋɸʔʍɸʆʘʏʙʋ ɼʍ ɺʗɼʀɼ ɹʏʃʏʗ ʍɼʗʛʂʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂʍ ‡ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋ ɼʀɼ ʃʂʍʂ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ ɸʓɸʍʘ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ɸʑɸ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʚʏʄɸʗɼʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ ʍʕɸɽʏʙʋ ‡ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ ɸʌɻ ʀʕʏʙʋ ʏʙʁɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ‡ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʖɸʘʏʙʋ ‡ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ʌʏʙʗɸʘʏʙʋ ‡ ʇɸɺɼʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ‡ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ɋʍɸʆɸʍʏʍ ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʞ ʛɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʋɸʗɻɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖɸʍɸ ɹɸʕɸʗɸʗ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘ ɧɼʗʒʂʍʂʔ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ʑɸʆɸʔʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʔʆʔʏʙʋ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʃʌɸʗɻʂ ɼʗʂʆɸʋʍɼʗʂ ʋɸʎʆʂ ʞ ɸʗʌɸʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʂʍʐɿ ʇɸʍɺɼʘʍʏʙʋ ɾ ʂʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖʀɸʗɸʘʋɸʍɿ ɦʑʂʖɸʆʏʙʘʏʕ ʇɸʗʏʙʔʖ ɼʍ ʋʂʔɿ ʀʓʐʍɸʋʂʔɿ ʈʏʙʆɿ ʅʏʕɸʋʀɼʗʛɿ ʃʏɹɸɽɺʂʍɼʗɿ ʆɸʀʍɸʋʀɼʗʛɿ ɦʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɸʑɸʇʏʕɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕɵ

ɮʗɺɸʍʂɽʋʂ ʋɼʒ ʊɸʗʑɼʗɿ ʆɸʖɸʗʏʙʋ ɼʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ʞ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗ ɻʗɸʍʛ ɹʒʒɸʀɸʉɸʍʀʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍ ɼʍ ʞ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʑɸʎɸʗʂ ʑɸʇɸʑɸʍɿ ɘɼʍɻɸʍɸʆɸʍ ʞ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ʅɸɺʋɸʍ ʋʀɼʗʛʂ ʋɼʒ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ʊɸʗʑɼʗɿ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʄʋɹʂ ‡ əɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʌʏʙʉʏʖ ʋʔʂ ɸʗɸɺ ʔʍʍɻʂ ʇʗʏʙʎɸʆɼʉɼʍʂ ʆɸʀʍɸʋʀɼʗʛʂ ʋɼʒ ɜɸʗʑɼʗʂ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆʂ ɸʕɼʃʘʏʙʆɿ ɻɸʍɻɸʉɼʘʍʏʙʋ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʄʏʐɿʍɻʏʖʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ɸʌʗʋɸʍɿ ʞ ɸʍɺɸʋ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʕʖɸʍɺɸʕʏʗ ʃʂʍɼʃ ɸʓʏʉʒʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ‡ ɢʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʏʗʏʍʛ ʂʗɼʍʘ ʇɼʗʀʂʍ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ — ʋʏʍʏʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ɿʍʆʏʙɽɼʉɼʍʂ ʏʗʏʎ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʈʂʀɸʑʖʉʂ — ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʆɸʋ ɮʋɼɺɸ ʞ ɮʋɼɺɸ ʜɺʖɸʆɸʗ ʊɸʗʑɼʗ ɣɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʅʏʕɼʗʂ ʈʆʍɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʞ ɹʏʙʔɸʌʏʙʉɼʗʂ ʋɼʒ ɍʗɸʍʛ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʔʗʖʂʍ ʞ ɸʍʏʀʍɼʗʂʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋ ɸʗʌɸʍ ʊʍʎʏʙʋɿ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ʇʂʎʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʆɼʍʖʗʏʍɸʘʏʙʋɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʂʋʏʙʍʂʖɼʖʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ʞ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ ʀʏʉʍʏʙʋ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ɮʋɼɺɸ ʂ ʞ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ʇɸʗʏʙʔʖ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʍ ɼʍ əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ ɻɼʉɸʑɸʖʂʊʍɼʗɿ ʞ ɸʕʏʆɸɻʏʌʂ ʋɼʒ ɝɼʅɸʋɸʔɸʋɹ ɻʗɸʍʛ ʜɺʖɸʆɸʗ ɼʍ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ʂʒɼʘʍʏʙʋ ɼʍ ʄʏʃɼʔʖɼʗʂʍʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ɹɸʗʈʗɸʘʍʏʙʋ ɸʍʏʀʍɼʗʂ ʖʏʍʏʙʔɿɵ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃɼʃʏʕ ʂʍʝɸʗʆʖɿ ʞ ʂʍʔʏʙʃʖɿ

ɝɊɘɩɡɟɡɫɨɩɔɎɟɨɑ ʔʍʍɻɸʗɸʗ ʍʌʏʙʀ ɾ ʏʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂʍ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ɺɼʗɸʆʎʓʏʙʋ ɾ ʔʍʍɻʂ ʋɼʒ ɝɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂʘ ɼʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʍɼʗɿ ʊɸʗʑɼʗɿ ʞ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ Ɋʌʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʘ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɿ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ ʏʙʍʂ ʂʗ ɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀɿ ʞ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɻʏʙʍ ɹʒʂʒʍɼʗʂ ʞ ɸʋɹʏʉʒ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʆɼʍʔɸɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɝɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʋʂ ʎɸʗʛ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗʂʘɵ ʔɼʓ ʛɸ ʖɸʗʂʛ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆ ʞ ɸʌʃʍ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ ɯʏʗʋʏʙʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɼʒ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ʔʏʌɸʌʂ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʇɸʋɸʗʕɼʃ ɾ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍɿɵ ɿʔʖ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ɸʋʂʍɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʞ ʌʏʙʗɸʘʋɸʍ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʍ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ

ɞɰɩɊɪɝɊɟ ɌɡɩɗɑɟɒɊɪɑ ɋɊɩɎɕɊɧɎɕɰ əɊɝɊɩ ɦɨɎɛɗɧɰɝ Ɏɟ ɟɊɎɧ ɯɰɟɘɪɔɡɟɊɕ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩ

ɋɊɩɎɕɊɧɎɕ ɊɩɍɞɰɟɭɟɎɩɑ

ɮʗʂʍɸʆɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʆʏʆʖɼʌʃʍɼʗɿ ʑɸʗʡʍɸʆʡʋ ɼʍ ɹʏʃʏʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɸʤʍɸʀʀʡʍɼʗɿɵ ɻʌʡʗɸʋɸʗʔ ʈʞʏʕ

+(5%$/,)(/,1( 0$;

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍɿ ʞ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɘɼʍʔɸɹɸʍʏʗɼʍ ɸʆʖʂʕ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʇɸʕɼʃʏʙʋ ʏʗʂ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ɸʓʆɸ ɾ ɮʋɼɺɸ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ɐɣɒ ʞ ɍəɒ ɹɸʗʈʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʋɸʛʏʙʗ ʈʆɸʍ ʌʏʙʉ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ əɸʋɸʃʂʗ ʋʏʖɼʘʡʋɵ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʜʗɺɸʍʂɽʤʍ $ & ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ % ʄʋɹʂ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʤʒʏʘʏʕ ɸʒɸʆʘɼʃʡ ʇɸʋɸʗ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɡɫɩɍ

ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍɿ ʞ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɟɍɔ əɊɝɊɩ ɟɊɖɊɨɎɦɧɊɗ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩ

əɔɝɟɊɘɊɟ ɦɘɏɋɰɟɭɟɎɩ

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ < ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

ɟʕɸɽɼʘʍɼʃ ʛɸʎɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗʕɸʅ ɸʗɻʌʡʍʛɿ ʆɸʋ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅɿ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʄʍɻʗʂ ʇɸʋɸʗ ɺʏʌʡʀʌʡʍ ʡʍʂ ʂʗ ɻʂɼʖɸʍ ʏʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʍʇɸʖɸʑɼʔ ʆɸɽʋʕʂ Ɏʕ ʂʇɸʗʆɼ ʊʂʎʖ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʇɼʖʣʆʖɼʉ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍʍɼʗ ʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʡʋ

ɘɸʗɻʂʏʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ = ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍ

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ > ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

əɸʃʕɼ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʍɼʃ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍɵ ʄʀɸʍɼʃʏʕ ʞ ʍʑɸʔʖɼʃʏʕ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʍɸʆɸʍʏʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂʍ əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔʂ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ɸʓʆɸ ɮʋɼɺɸ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗʌʏʙʍɸʖɸʗ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ɔʔʆ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇʏɺ ʖɸʍɼʃ ʂʋʏʙʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋɸʔʂʍ

ɡʙʁɸʌʂʍ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ

ɊɟɍɩɎɞ ɟɎɦɨɎɩɡɧ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɝɼʍʛ ʇɸʊɸʄ ʅɸʗɸʕʂ ɽɺɸʘʏʉʡʀʌʡʍɿ ʎʚʏʀʡʋ ɼʍʛ ʛɸʉʘʂ ɽɺɸʘʏʉʡʀʌɸʍ ʇɼʖ ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ɸʍɺɸʋ ɼʗɹ ɸʓɸʒɸʍʡʋ ɾ ʏʗʞɾ ɹɸʍ ʡʖɼʃʡ ʘɸʍʆʡʀʌʡʍɿ ʄʣʛ ɹɸʁɸʆ ʒʡʗ ʞ ɍʡʛ ʆʖɼʔʍɼʛ ʏʗ ʐʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʔʍʡʍɻ ʡʖɼʃʡ ʑɸʇɸʍʒɿ ʆʕɼʗɸʍɸ

ɘɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʌʂ ʇɸʎʕɸʗʆɿ ʜʑʖʂʋɸʃ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʞ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ɿʍʖʗʡʀʌʡʍɿ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ©ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ©ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ʞ ©ɭɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ɹɸʁʂʍʍɼʗʡʋ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

ɦɨɎɛɗɎɭ ɦɎɬɊɘɊɟ ɘɊɟɡɟɟɎɩɑ ɦɊəɝɊɟɎɭ ɟɣɊɨɊɘɟɎɩ Ɏɧ əɎɨɎɧɎɭ ɍɩɊɟɪ ɡɢ ɡɭ ɢɔ ɘɊɩɡɛ ɊɟɎɕ ɍɊ ɚɎɩ ɬɡɖɊɩɎɟ

ɘɩɔɠɨɔɊɟɰɥɡɟɊɕɍɰ ʝʡʖɹʏʃʂʔʖ

ɊɥɊɤɔɟ ɭɊɞɕɎɩ

ɊɥɊɤɔɟ ɭɊɞɕɎɩ

Ɋɩɍɞɡɫɟɭɑ ɝɔɠɨ ɘɊɖɧɊɗ ɐ ɝɡɨɎɪɡɫɝɔɪ ɦɟɟɍɔ ɊɟɚɟɊɘɊɟ ɖɡɩəɩɍɊɨɡɫɔ əɎɨ ɝɔɊɦɔɟ ɠɊɨ ɊɧɎɕɔ əɎɠɨ ɐ Ɋɩɍɞɡɫɟɭɔ əɊɦɟɎɕ ɑɟɨɩɎɭ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɎɨ ɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩɔ Ɏɧ ɦɟɧɎɕɡɫ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɗɩɊɌɔɩɑ

Ɍʍɸʇɸʖɼʛ ʜʗɺɸʍʂɽʤ ʕʂʊɸʆɿɵ ʋɸʗʢʂ ʆɸɽʋɿ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʡʀʌʡʍɿ ʍʌʡʀɸʚʏʄɸʍɸʆɸʌʂʍ ʖɸʗʂʛɿ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɿ :(//1(66 ɒɎɦɨ ɝɎɘɟɊɩɘ

ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

ɡʗʏʎɼʛ ɸʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ɺʏʗʅɸʆʂʘɿɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʎɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ

ɠɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆ Ɋʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ɺʏʗʅɸʆʂʘ

ɗɸʍʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛ

7/

0–1

1–3

3–5

6–7

ɝɸʗɽʡʢɼʗɿ ʎɸʖ ʆɸʗʞʏʗ ɼʍ ɸʓʏʉʒʡʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɹɸʌʘ ʑɼʖʛ ɾ ʇʂʎɼʃ ʍɸʞ ɸʌʃ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ʛʡʍɿ ʒʗɸʌʂʍ ɹɸʃɸʍʔɿ ʞ ʊʂʎʖ ʔʍʡʍɻɿ ɋɸʗʈʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍɿ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ ɾ ʔʖɼʉʅʡʋ ʍɸʞ ʋʖɸʕʏʗ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ ɸʌɻʑɼʔ ʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʍʑɸʔʖʡʋ ɼʍ ʂʍʝʏʗʋɸʘʂɸʌʂ ʌʡʗɸʘʋɸʍɿ ɘɸʗʊɸʖʞ ʝʂʀʍɼʔ ʅʗɸɺʗɼʗɿ ʖɸʃʂʔ ɼʍ ʆɸʗʊɸʁɸʋʆɼʖ ɸʗɻʌʡʍʛ ʡʔʖʂ ʝʂʀʍɼʔʂʍ ʑɼʖʛ ɾ ʋʏʖɼʍɸʃ ɸʌʍʑɼʔ ʂʍʐʑɼʔ ʊɸʍɸʑɸʗʇʏʗɻʡʀʌɸʍɿɵ ɸʓɸʍʘ ʕɼʗʒʍɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʂ ɦɊɝɊɟɨɊ ɭɕɎɞɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʔʑʏʗʖʂ ʞ ʝʂʀʍɼʔʂ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ

1,9–2,0

1,2

1,3–1,4 1,5–1,6 1,7–1,8

ɑʍʖʗɼʛ ʔʍʕɼʃʡ ʞ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʅʗɸɺʂʗɿ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʂ ʞ ɼʍʀɸɻʗʌɸʃ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ʇɸʖʋɸʍ ʆɼʖʡʋ ɗɩɊɌɩɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ ɊɥɊɤ

ɦʆʔʍɸʆ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɦʂʗʏʉɸʆɸʍ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɬʏʗʈɸʓʏʙ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɟʑɸʖɸʆ ɦʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍ

ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʡʋ ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋ

ɭɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʡʋ

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ 1 3 2 5 4 6

8 7 9

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ

ɒɼʔʖɸʕʏʗʡʋɿ ʆɸʖɸʗʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ Ɋʍʆɸʄ ɺʏʗʅɿʍʆɼʗʍɼʗʂ ʆʏʉʤʘɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʇɸʖʡʆ ʔɸʗʛɸʕʏʗʡʢɼʗ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʤ ʚʏʚʏʄʡʀʌʡʍɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

20 % ɦɣɡɩɨ

ɌɕɖɊɧɡɩ ɘɊɟɡɟ

80 % ɦɟɰɟɍ

ɦɟɰɟɍ ɤɩɊɞɔɟ ɋɊɕɊɟɦ

ɥɎɓɔɝ ɦɣɡɩɨ

ʋʃ ʇɼʉʏʙʆ

ɮʗʕɸ ʍʏʗʋɸʕʏʗʕɸʅ ʓɼʁʂʋ ʛʏʙʍ ʞ ʇɸʍɺʂʔʖ

Ɋʓɸʕʏʖʌɸʍ ʋɸʗʋʍɸʋɸʗɽʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ʊʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

əɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʔʍʍɻɸʗɸʗ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʞ ʒʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸ

ʋɸʗʋʍʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʆɺ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʇɸʋɸʗ

ɣɊɩɏ ɖɡɩəɰɩɍ ɟɸʄʆʂʍʡʋ ʐɼɶʛ ɽɹɸʉʕɼʃ ʔʑʏʗʖʏʕ ɦʆʔɼʛ ʛɸʌʃʛʂʘ əɼʖʞɼʛ ɸʓɸʒɿʍʀɸʘʂʍ ʛɸʌʃɸʐɸʚʂ ʜɺʍʡʀʌɸʋɹC ɸʔʖʂʊɸʍɸɹɸʗ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɸʍʘɸʅ ʖɸʗɸʅʡʀʌʡʍɿ ʤʍʐʞ ʜʗɸʆɸʍ ʇɽ ʛɸʌʃ ɭɸʌʃɸʐɸʚɿ ʍɼʗɹɼʓʍɼʛ ɚɼʗ ʔʋɸʗʀʝʏʍʂ ʣʒ Ɋʌɻ ʄɼʃɸʘʂ ɺɸʒɼʀɿ ʏʐ ʤɸʌʍ ʆʇɸʎʕɸʗʆʂ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʛɸʌʃɼʗʂ ʛɸʍɸʆʡʀʌʡʍɿ ɸʌʃ ʍɸʞ ʚʡʎ ʅɸʍʡʘʡʢɼʗʂ ʜɺʍʡʀʌɸʋɹ ʆʇʂʎɼʘʍʂ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʡ ʋɸʔʂʍ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

ɪɊɟɘɊɪɊɗ əɟɊɩɊɧɡɩɡɫɒɞɡɫɟ ɮɌɨɊɌɡɩɗɎɭ ɯɫɏɔɘɊɘɊɟ ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɝɋ ɏɋɊɛɧɎɕɡɫ əɊɝɊɩ

ɤʏʍ əɸʌʔɵ ɺʂʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʀɼʆʍɸʅʏʙ ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍʏʙʋ 8&/$ ʞ ʍɸʄʆʂʍʏʙʋ ʗɻ ʆɸʖɼɺʏʗʂɸʌʂ ʑʗʏʝɼʔʂʏʍɸʃ ʇɼʅɸʍʕʏʗɻ /HDGYLOOH ʋʗʘɸʕɸɽʛʏʙʋ ɤʏʍɿ ʋʂ ʛɸʍʂ ɸʍɺɸʋ ɼɽʗɸɺʅʂʍ ɾ ʇɸʔɼʃ ɸʕɼʃʂ ʛʂʐ ʛɸʍ ʁɸʋʏʙʋ ʍɸ ʍɸʞ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ɾ )XUQDFH &UHHN ʋʗʘɸʕɸɽʛʂ ʓɼʆʏʗɻɿ ʂʗ ʖɸʗʂʛɸʌʂʍ ʄʋɹʏʙʋ ɍɸ ɸʓɸʍʘ ʆɸʍɺɸʓʍɼʗʂ ʋʗʘɸʕɸɽʛ ɾʔʖɸʝɼʖɸ ɾ ʋʉʏʍ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʆʋ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ɝɸʇʕɸʍ ʇʏʕʖʏʕ ʏʗɿ ʋʗʘɸʕɸɽʛʂ ʋɸʔʍɸʆʂʘʍɼʗʍ ɸʍʘʍʏʙʋ ɼʍ ʇʏɺʏʙʘ ɹɸʉʆɸʘɸʅ ʀʂʋʏʕ ɋɸʘʂ ɸʌɻ ɤʏʍɿ ʋɸʔʍɸʆʘɼʃ ɾ ʕɸɽʛʂ ʋʗʘʏʙʌʀʍɼʗʂɵ ɼɽʗɸɺʅʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʕ ʋʂ ʛɸʍʂ ʏʙʃʖʗɸʋɸʗɸʀʏʍʍɼʗʏʙʋ Ɍʂʖɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʞ ʔʑʏʗʖʏʙʋ ʏʙʍɼʘɸʅ ʔɼʚɸʆɸʍ ʚʏʗʈʂ ʎʍʏʗʇʂʕ ɤʏʍɿ ɻɸʗʈɸʕ ʇɸʌʖʍʂ ʚʏʗʈɸɺɼʖ ʏʕ ʇʂɸʍɸʃʂ ʇɸʔʆɸʍʏʙʋ ɾɵ ʂʍʐ ʔʍʏʙʍɻ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʋɸʗɽʂʆʍɼʗʂʍ ʞ ʂʍʐʑɼʔ ɾ ʑɼʖʛ ʆɸɽʋɼʃ ʍʗɸʍʘ ɻʂɼʖɸʍ ʏʗʑɼʔɽʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ ɸʗɸɺ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕɼʃ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʇɼʖʏ ʞ ʇɸʔʍɼʃ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂ

ɠɊɩɓɧɎɭ

ɊɩɊɌɊɪɩɎɭ ɨɎɝɣɑ

ɝɊɩɏɧɎɭ

• əʗɸʁɸʗʕɼʛ ʕɼʗɼʃɸʆʂʘ ʜɺʖʕɼʛ ɸʔʖʂʊɸʍɸʕɸʍɻɸʆʍɼʗʂʘ ʂʔʆ ʏʗʏʎ ʁɸʋɸʍɸʆ ɸʍʘ ʂʒɼʛ ʞ ɹɸʗʈʗɸʘɼʛɵ ʛɸʌʃ ɻʍɼʃʏʕ ʏʐ ʀɼ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʇɼʗʀɸʆɸʍ ɸʔʖʂʊɸʍʂʍ ɸʌʃ ʋɼʆɿ ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃʏʕ ɸʓɸʒʂʍ ɸʔʖʂʊɸʍʂʘ ʛɸʌʃ ɻʗɼʛ ɼʗʗʏʗɻʂʍ ʇɼʖʏ ʇʂʍɺɼʗʏʗɻʂʍ ʞ ɸʌʃʍ

• ɭɸʌʃɼʛ ɸʗɸɺ ʖɼʋʑʏʕ

• ɝɸʔʍɸʆʘɼʛ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɊɊ ɸʆʏʙʋɹʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʑɸʗɸʑʋʏʙʍʛʍɼʗʂʍ

ɤɡɟ əɊɞɦ ɌɔɨɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɔ ɒɎɘɟɊɗɡɫ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ɸʑʗɸʍʛɸʌʂʍ ʍʏʗɸʗɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɺʅʏʕ ɸʕɸɺ ʖʍʜʗɼʍ

33

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɝɔ ɭɊɟɔ ɊɟɌɊɝ ɘɊɨɊɩɎɭ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟɵ əɊɝɊɚɊɞɟ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɩɔɟ

əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɊɟ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɟɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ

Ɍʃʄʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄ

Ɍʃʄʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʇɼʖ

Ɍʃʄʂ ʑʖʡʌʖʍɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

ɠʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ

ʏʖʍɸʀɸʀʏʕɵ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌɸʋɹ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ʇɼʖ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

ɘɸʍɺʍɸʅ ɻʂʗʛ ʈɼʓʛʂ ɸʚɿ ɻʍɼʃ ɸɽɻʗʂʍ ʞ ʏʖʛɼʗɿ ʅɸʃɼʃ ʅʍʆʂ ʇɸʖʕɸʅʡʋ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɺʏʖʆɸʖɼʉʂʍ ʂʗɸʍʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ʀɼʛʋɸʍ ɸʋʑʃʂʖʡɻɸʍ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʂʗɸʍʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒɵ ʣʒʛʍ ʡʉʂʉɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ɽʡɺɸʇɼʓ ɻʂʗʛʏʕ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

16 ɊɟɌɊɝ

ɡʖʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛ ɹɸʘʕɸʅ ʇɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗɵ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌɸʋɹ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ 4 ɊɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɺʃʄʂ ɼʖʞʡʋɵ ʆʏʉʑɼʛʂ ʈʞʏʕ ʎʍʐɼʃʂʔ ɸʗʋʡʍʆʍɼʗɿ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛ ʑɸʗɽɼʃ ɺʃʡʄɿɵ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ ɸʗʖɸʎʍʐɼʃʂʔ ʆɽɸʆɿ ʔɼʉʋʡʋ ɼʍʛ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆʂʍ ɸʗʋʡʍʆʍɼʗɿɵ ʤɸʘʍʡʋ

8 ɊɟɌɊɝ

34

35

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɰɟɍ

əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɑ ɟɎɩɊɥɰɝ ɐ ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɰɟɰɝ ɞɰɩɊɭɊɟɢɞɰɩ ɓɊɝɑ ɝɎɘ əɊɠɧɔ ɐ Ɋɥɟɰɝ ɮɩɌɊɟɔɏɝɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɣɊəɊɟɤɟɎɩɑɵ ɑɦɨ ɮɩɧɊ ɘɎɟɦɊɋɊɟɊɘɊɟ ɥɔɒɝɎɩɔ Ɏɧ ɣɊɩɰɟɊɘɰɝ ɐ ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɭɊɟɊɘɰɒɞɊɝɋ ɘɊɕɡɩɔɊɟɎɩ

07:00 Ɋʗʀʍɸʘʏʙʋ

ɍɎɞɧɔɍ əɔɋɎɩ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ Ɍʂʖɸʄʏʗʇʗɻɸʖʕɸʆɸʍ ʄʏʗʇʗɻʂ ʍɸʄɸɺɸʇ ʞ ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍʂʍ ʆʂʘ ɝɸʗɻʡ ʔʍʍɻʂ ʆɼʍʖʗʏʍʂ ʖʍʜʗɼʍ

22:00 ɝʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻ

08:00 ɟɸʄɸʊɸʎ

ɦɟɧɎɕɰ ɣɕɊɟ 24/7

ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍʂ ʕɸʔʖɸʆɸʕʏʗ ʑʗʏʝɼʔʏʗ ɸʕɼʃʂ ʛɸʍ ɺʂʖɸʆɸʍ ʇʗɸʑɸʗɸʆʡʢɼʗʂ ʇɼʉʂʍɸʆ ʇʗɸʖɸʗɸʆʡʀʌɸʍ ʇɸʋɸʇɼʉʂʍɸʆ ʃɸʌʍ ʃʔɸʗɸʍʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɺʗʛʂ ʇɼʉʂʍɸʆ 1996 ʀ ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍʂʍ ʆʂʘ ɝɸʗɻʡ ʔʍʍɻʂ ʆɼʍʖʗʏʍʂ ʇʂʢɸɻʂʗ ʞ ʖʍʜʗɼʍ

19:00 ɑʍʀʗʂʛ

11:00 ɝʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻ

ɘɊɝ

ɘɊɝ

ɣʃɸʍɸʕʏʗɼʛ ʔʍʕɼʃʡ ʓɼʁʂʋɿ ʤ ʋʏʓɸʘɼʛ ʍɸʄɸʊɸʎɼʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɺʍɸʃʂʔ ɚɼɽ ʇɼʖ ʕɼʗʘʗɼʛ ʊɸʎɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʔʍʡʍɻ ʞ ʤʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʡʍɻ

16:00 ɝʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻ

13:00 ɜɸʎ

ɘɊɝ

ɘɊɝ

2014 ʀ

©ɥɼʌʀɼʗʔª ʂ ©Ɋʓɸʕɼʃ ɸɽɻɼʘʂʆ ɺʂʖʍɸʆɸʍʍɼʗʂª ʘɸʍʆʂ ʋɸʔʍɸʆʂʘ

ɦʍʕɼʃʡ ɸʓɸʒɸʗʆʕɸʅ ʑʃɸʍʍ ʂʗɼʍʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʍʡʋ ɾ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ɸʍɺɸʋʌɸ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʕɼʃʡ ʋʏɻɼʃ ʞ ʐʂ ʇɸʋɸʗʕʡʋ ʡʉʂʉ ɸʓɸʒɸʗʆ ɑʔʖ ɸʓɸʒɸʗʆʕɸʅ ʋʏɻɼʃʂɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʍ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʔʍʍɻʂ ʆɸʋ ɿʍɻʡʍʋɸʍɿ

ɘɸʃʂʝʏʗʍʂɸʌʂ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍɿ ʇɸʍɻʂʔɸʍʡʋ ɾ ɸʍʆɸʄ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʡʀʌʡʍ ʞ ʐʂ ʖɸʃʂʔ ʏʗʞɾ ʚʏʗʈɸɺʂʖɸʆɸʍ ɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ

36

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɰɟɍ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔɟ ɊɥɟɢɧɡɛɰɟɔɧɎɩɦɊɕ ɖɡɩəɰɩɍ ɦɣɡɩɨɡɧ ɏɋɊɛɧɎɕɰɍɎɣɭɰɝ

ɊɥɊɧɡɨ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʍɸʄɸʊɸʎ

ɝɊɩɏɰɝ

ɊɥɊɤ

əɎɨɡ

ɘɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʏʙʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʇɸʗʏʙʔʖ ɾ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʏʕ ʏʗʏʍʛ ʆʜɺʍɼʍ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʃɸʕ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʕʂʊɸʆɵ ʕɸʗɼʃʏʕ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʑʗɼʃɸʆɼʗʑ ʂʔʆ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ ʆɸʑɸʇʏʕʂ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʏʕ ɊɕɎɭɦɊɟɍɩ ɋɡɫɨɊɩɎɧ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʏʙʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʇɸʋɸʗ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʏʙʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ

əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍ ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ɺʖʍɼʃ ɾʒʏʙʋ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 39 38

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍɟɎɩ

Ɏʀɼ ʍɸʄɿʍʖʗʡʋ ɼʛ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ʋɸʗɽʕɼʃ ɸʑɸ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʋɸʗɽʕɼʃ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ʆɸʋ ʜʗ ɡʗʛɸʍ ʜʗɼʗɿ ʎɸʖ ʃʂʍɼʍ ɸʌʍʛɸʍ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʆʃʂʍʂ ɹɸʎʄɼʃ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ɮʗʂʍɸʆ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʕʗɸ ʖɸʗʕʏʉ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʆʏʍʆʗɼʖ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʏʕ ʜʗʂʍɸʆɵ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆʂ ʆɸʋ ɹʂʘɼʑʔʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗʏʕ əʂʎɼʛɵ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʣʍ ʜʗ Ɏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃ ʋɸʗʢʂ ʔʖʏʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʇɸʋɸʗ ʜʗʂʍɸʆɵ ʔʗʡʍʛʂ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʞ ɸʎʄɸʖɸʘʍɼʃ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɢʏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʆʗʆʂʍ ɸʍʘʍʡʋ ɼʛ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂʍ ʞ ʋɸʗɽʡʋ ʣʒʛʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʖʗʂʘɼʑʔʍɼʗɿ ʞ ʆʗʆʂʍ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ əʂʍɺʎɸɹʀʂɵ ʅʍʆɸʖɸʆʂ ʒʃɼʗɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɡʙʗɹɸʀ ʆʗʆʍʡʋ ɼʍʛ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʜʗʕɸ ʋɸʗɽʡʋɿ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʍʘʍɼʛ ɸʋɹʏʉʒ ʘʂʆʃɿ ʞ ʋɸʗʢʂʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʖɸʛ ʇɸʍɺʔʖɸʍɸʃʡ ʇɸʋɸʗ ɦɸ ʋɸʗɽʋɸʍ ʃɸʕɸɺʡʌʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ɸʌʍ ɸʍʈʂ ʇɸʋɸʗ ʏʕ ʛʂʐ ʁɸʋɸʍɸʆ ʡʍʂ ʋɸʗɽɸɻɸʇʃʂʊ ɸʌʘɼʃɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɘɸʗɻʂʏʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʑɼʖʛ ʃʂʍɼʍ ʡʁɸʌʂʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂʘ ʇɼʖʏ Ɋʌʔ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌʡʍɿ ɼʔ ʍɸʄɿʍʖʗʡʋ ɼʋ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʓɸʒʂʍ ʇɼʗʀʂʍ ɍʡʛ ʐɼʛ ʇʏɺʍʂ ʍɸʄʛɸʍ ʡʁɸʌʂʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃɿ ɼʗʆʗʏʗɻ ʇɼʗʀʂʍɵ ʛʗʖʍɸʗʖɸɻʗʡʀʌʡʍɿ ɧɸɽʛʡʉʡ ʕʗɸ ʆɸʋ ɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʏʕ ʗʏʑɼ ʕɸɽɼʃʡʘ ʇɼʖʏ ʛʗʖʂʍʛɿ ʞ ɸʉɿ ʔʆʔʡʋ ɼʍ ɻʡʗʔ ɺɸʃ ʅɸʆʏʖʂʍɼʗʂʘ ʞ ɸʕɼʃʂ ɻʁʕɸʗ ɾ ɻɸʓʍʡʋ ʋɸʗɽɸɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʑɸʇɼʃɿ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ʍɸʄ ʆɸʖɸʗɼʛ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ɸʌʍʡʇɼʖʞ ɸʍʘʡʋ ʆɸʖɸʗɼʛ ʆɸʗɻʂʏʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍɿ Ɋʌʍʡɸʣʍɸʌʍʂʕ ʏʋɸʍʘ ɼʗɹɼʢʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʔʆʔɼʃ ʆɸʗɻʂʏʋɸʗɽʡʢɼʗʂʘ Ɋʌɻʑɼʔ ʃʂʍʡʋ ɾ ɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʗɹ ʋɸʗɻʂʆ ʆɸʎʆɸʍɻʕɸʅ ɼʍ ʞ ɸʔʡʋ ɼʍ ʏʗ ɸʓɸʕʏʖʂʘ ʍʗɸʍʘ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʔɸʓʍ ɼʍ Ɋʌɻ ɻɼʑʛʡʋ ʆɸʗɻʂʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍɿ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɻɸʗʈʍʡʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃ ʎɸʗʁʡʍɸʆ ʞ ʔʖʂʑʡʋ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʗʌʡʍɿ ʎʗʒɸʍɸʓʕʂ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʢʏʕ

ɔɶɟɢ əɊɜɊɖɊɘɊɟɰɒɞɊɝɋ ɐ ɊɟəɩɊɓɎɠɨ ɝɊɩɏɧɎɕ ɝɸʗɽʡʢɼʗʂ ʅɸʕɸʃɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ɚɼʗ ɺʗɸʝʂʆʂʘ ʔɸʆɸʌʍ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʋɸʗɽʕɼʃ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ Ɏʔ ʋɸʗɽʕʡʋ ɼʋ ɸʣʍ ʜʗ ʔɸʆɸʌʍ ʅʗɸɺʗʂʔ ʣʒ ɹɸɽʋɸɽɸʍʡʀʌʡʍ ɼʋ ʋʖʘʍʡʋ Ɋʓɸʒʂʍ ʇɼʗʀʂʍ ʏʗʑɼʔɽʂ ʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʇɼʖɸʛʗʛʂʗ ʃʂʍɼʍ ɼʗʆʗʏʗɻ ʇɼʗʀʂʍ ʏʗʑɼʔɽʂ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍʍ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʢʏʕ ɹɸʎʄɼʋ ɍʡʛ ʇɸʕɸʍɸɹɸʗ ʘɸʍʆʡʀʌʡʍ ʐɼʛ ʡʍɼʍɸ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʜʗ ʆɸʖɸʗɼʃ ʤʞʍʡʌʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʛɸʍʂ ʏʗ ɚɼʗ ʇʏɻɼʗɿ ʏʔʆʏʗʍɼʗɿ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʒʃɼʗɿ ɻʗɸʍʂʘ ʆʋɸʎʕɼʍ ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ©ʖʗʏʇɼʃª ʎɸɹɸʀɿ ɟʗɸʍʛ ʏʕʛɼʗ ɸʎʄɸʖʡʋ ɼʋ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ʤɸʌʍ ʜʗ ʂʍʐɿ ɼʔ ʇɸʋɸʗʡʋ ɼʋ ʍʕɸɽɸɺʡʌʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʋɸʗɽʕɼʃ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʞ ʡʗɹɸʀ ʜʗɼʗʂʍ ʆɸʋ ɼʗɼʛʎɸɹʀʂ ʇʂʍɺʎɸɹʀʂ ʞ ʎɸɹɸʀ ʜʗɼʗʂʍ ɦɸ ʀʡʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ʣʆ ʜʗ ʇɸʖʆɸʘʍɼʃ ʇɸʍɺʔʖʂʍ ɸʊʂʍ ʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍɿ ɝɸʗɽʋɸʍ ʜʗɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ɍʡʛ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʜʗʂʍɸʆɵ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʋɸʗɽɼʃ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂɵ ʋɸʗʢʂ ʔʖʏʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʡʗɹɸʀɵ ʆʗʆʂʍ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ Ɋʌʔ ɻɼʑʛʡʋ ɍʡʛ ʆʆɸʗʏʉɸʍɸʛ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʞ ʇɸʍɺʂʔʖɿ ɠɸɹɸʀɸʆɸʍ ʜʗɿ ʇʂʢɸʆɸʍ ʍʕɸɽɸɺʡʌʍ ɺʗɸʝʂʆʍ ɾ ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʋɸʗɽʡʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʋɸɻʗʂ ʆɸʗɻʂʏʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ʞ ɻʂʋɸɻʗʡʀʌɸʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ɹɸʕɸʗɸʗ ɾ ɸʌʔ ɼʗʆʡ ʖɼʔɸʆʂʘ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗʂʍ ʇɸʖʆɸʘʍɼʃ ʗʏʑɼ ɘɸʗɻʂʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʍʡʌʍʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ʜʗʂʍɸʆɵ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʕɸɽʛʡʉʂ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂɵ ʇɼʅɸʍʂʕ ʡʗɹɸʀɵ ɾʃʂʑʖʂʆ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ Ɋʌʔ ɻɼʑʛʡʋ ʋɸʗɽʡʋɿ ʈɸʍʈʗɸʃʂ ʐʂ ʃʂʍʂ ʂʔʆ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍɿ ʆɹɸʎʄʕʂ ɿʔʖ ʋɸʗʢʂ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʞ ɍʡʛ ʆʄʡʔɸʚɼʛ ʥɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂʘ

ɔʍʐʑɼɶʔ ɸʗɸɺ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɹʏʉʒ

ɝʂ ʕɸʖʍɼʛ ɚɼʗ ʏʙʁɼʗɿ ʕɸɽʛʏʙʉʏʙ ʕʗɸ ʋɼʆ ʁɸʋ ʑɸʗɸʑɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʌʍ ʃʏʙʗʒ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ʐʂ ɸʑɸʇʏʕʂ ʞ ɸʍɺɸʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ʕʍɸʔ ʇɸʔʍʘɼʃ ɚɼɽ ɝɸʗʋʍʂ ʋɼʒ ʆɸ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ ʋʆɸʍ ɡʙʔʖʂ ʂʍʐʏɶʙ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʋɸʗɽɼʃ ɿʍɻɸʋɼʍɿ ʄʏʙʋɹɿ ʞ ʂʍʐʏɶʙ ʇɼʍʘ ɸʌɻ ʌʏʀɿ ɡʗʑɼʔɽʂ ɚɼʗ ɺʏʗʅɸɻʗɸʅ ʒɸʍʛɼʗʂ ɻʂʋɸʘ ʔʖɸʍɸʛ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ɧɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗɼʃʂʔ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ɸʎʄɸʖɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʋɼʅ ʄʋɹɼʗʂ ʇɼʖ ɡʗʛɸʍ ʎɸʖ ɼʍ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʌʍʛɸʍ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆɸʌʂʍ ɾʝɼʆʖɿ ʞ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ɸʕɼʃʂ ʃʏʙʗʒ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ©ɣɸʗɽ ʌʏʀʍʌɸʆª ʂ ʋɼʒ ʆɸ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɿʍɻɸʋɼʍɿ ʋʂ ʛɸʍʂ ʄʏʙʋɹ ɹɸʌʘ ɻʗɸʍʘ ʋɸʗɽʏʙʋɿ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ɋɸʘʂ ɸʌɻ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ɺʂʖɸʆʘɼʃ ʏʗ ʋɸʗʋʂʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʋɼʛɼʍɸ ɾ ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍɼʃ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʆɼʗʑʏʕ ʅʗɸɺʂʗ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɺʃʄɸʕʏʗ ʄʋɹɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗʏʍʛ ʣʍʛ ʋɸʗɽʡʋ ɼʍʛ ʎɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗʤʍɿ Ɏʔ ʋʎɸʆɼʃ ɼʋ ©ɣɸʗɽ ʌʏʀʍʌɸʆªɵ

©ɣɊɩɏ ɞɡɒɟɞɊɘª ©ɣɊɩɏ ɞɡɒɟɞɊɘª ɑ ɟɎɩɊɥɡɫɝ ɐ əɎɨɎɧɞɊɕ ɖɝɋɎɩɑ ɘʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆ ɋʂʘɼʑʔɵ ʈɼʓʛɼʗʂ ɸʓʒʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɨʗʂʘɼʑʔɵ ʈɼʓʛɼʗʂ ʇɼʖʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɻʗɸʍʛ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɼʍ ʜʗ ɝɼʒʛ ɡʖʛʂ ɸʓʒʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʖʛʂ ʇɼʖʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ɼʔ ʇɸʒʏʗɻʏʙʋ ɼʋ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʍ ɿʔʖ ʜʗɼʗʂ ɸʓɸʒʂʍ ʜʗɿɵʋɸʗʋʍʂ ʕɼʗʂʍ ʋɸʔɿ ʇɸʒʏʗɻ ʜʗɿɵ ʔʖʏʗʂʍ ɡʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɼʍ ʜʗ ɦʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʕʗɸ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ɾ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ ɘɸʍ ɸʑɸʘʏʙʌʘʍɼʗ ʏʗ ɸʋɼʍ ʜʗ ʗʏʑɼ ʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʍʋɸʍɸʖʂʑ ʑɸʗɸʑʋʏʙʍʛʍɼʗɿ ɽɺɸʃʂʏʗɼʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ɼʍ ʔʗʖʂ ʕʂʊɸʆɿ ɕɰɔɤɔ ɌɩɊɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɡʙʔʡʘʋɸʍ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ ©ɍʁʕɸʗʡʀʌʡʍʍɼʗ ʑɼʖʛ ʐɼʍ ɻʂɼʖɸ ʞ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗª ɺʗʛʂ ʇɼʉʂʍɸʆ

ɔɟɢɣɎɶɦ Ɏɟ Ɋɜɰɝ ɝɘɊɟɟɎɩɑ ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʁɸʋɸʍɸʆ ɍʡʛ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʡʋ ɼʛ ʋɸʗʢʂ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʞ ɸʑɸʇʏʕʡʋ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʊ ɝɸʗɽʕɼʃʡ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ɍʡʛ ʥɸʔʡʋ ɼʛ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗɿ Ɋʌʍ ʂʍʛʍʡʗʡʌʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʡʋ ɾ ʞ ɻɸʓʍʡʋ ɸʓɸʕɼʃ ʡʁɼʉ əɼʍʘ ɸʌʔ ʆɼʗʑ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʍʑɸʔʖʡʋ ɼʍ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʊʂʍ

40

41

ɍʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʆɸɽʋɼʛ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɵ ʍɼʗɸʓɼʃʏʕ ʔʍʍɻɸɹɸʍ ʚʏʗʈɸɺɼʖʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʓɸʒɸʗʆʕɸʅ ʋɼʍʌʏʙʂʘ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʊɸʎɸʖɼʔɸʆ ʆɸʋ ʋʖɸʅɼʛ ɚɼʗ ʔɼʚɸʆɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ Ɋʌʔʖɼʉ ɸʋɼʍɸʆɸʗʞʏʗ ʑɸʇʍ ɸʌʍ ɾ ʏʗʑɼʔɽʂ ʇɸʎʕɸʓʕɼʍ ʏʐ ʋʂɸʌʍ ʆɸʃʏʗʂɸʍʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ɸʌʃ ʍɸʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʋɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ ɡʗʑɼʔ ʇɸʗʋɸʗ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛ ʋɼʍʛ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɼʍʛ ʖɸʃʂʔ ɸʌʍ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʇʂʋɸʍ ʕʗɸ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ʑɸʗɽʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʍɼʗʂ ʊɸʗʑɼʗʂ ʏʙ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʜʑʖʂʋɸʃ ʇɸʗɸɹɼʗɸʆʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ɼʗɸʎʄɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂ ʈɼʓʛɹɼʗʏʙʋ ɻʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʊɸʍɸʑɸʗʇʂʍ ɑʍɻ ʏʗʏʙʋ ɸʍʆɸʄ ɸʌʍ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛʂʘ ʀɼ ʋɼʍʌʏʙʂ ʏʗ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ ʆɿʍʖʗɼʛ ʇɸʗʆ ɾ ʇʂʎɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʍʑɸʖɸʆɸʌʂʍ ʔʍʍɻʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʏʗʏʍʛ ʆʜɺʍɼʍ ʏʗɸʆɸʑɼʔ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ ʞ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃ ɻʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ

ɘɊɏɝɰɝ Ɏɟɭ ɦɟɧɎɕɰ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɰɟɍ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɟɊɖɊɜɊɠ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ

1

3

1

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

ɖɟɚɡɩ

ɎɬɧɊɗ ɚɰ

ɘɎɯɔɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

165 Ɍɩ

0,7 Ɍɩ

55 Ɍɩ

7,1 Ɍɩ

100 Ɍɩ

3,3 Ɍɩ

78

0,7 Ɍɩ 16 Ɍɩ

88

6,4 Ɍɩ 0,4 Ɍɩ

41

1,5 Ɍɩ 3,6 Ɍɩ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɧɸʍʂʃª ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʀʄʕɸʅʛɸɹʃʂʀª ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

338 Ɍɩ

285

27,4 Ɍɩ

6,1 Ɍɩ

25,9 Ɍɩ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ ɦɡɞɊɞɔ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻª ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

276 Ɍɩ

230

17,2 Ɍɩ

7,0 Ɍɩ

22,7 Ɍɩ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɘʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʆʌɸʍʛª

ɣʡɻʂʍɺ ©əɸʣʗʂ ʍɼʗɻɸʎʍɸʆʡʀʌʡʍª

ɕʏʃʂʆʂ ɺʍɻʂʆʍɼʗ

ɘʏʍʝɼʖʍɼʗ ©ɘɸʖɸʗʌɸʃ ʤʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʡʍɻª

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

351 Ɍɩ

192,5

24,5 Ɍɩ

4,7 Ɍɩ

9,6 Ɍɩ

227 Ɍɩ

258,8

23,8 Ɍɩ

12,2 Ɍɩ

22,6 Ɍɩ

100 Ɍɩ

96

11,9 Ɍɩ

0,9 Ɍɩ

8,8 Ɍɩ

100 Ɍɩ

229

26 Ɍɩ

4,5 Ɍɩ

20,7 Ɍɩ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʖʆʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʚʏʚʏʄʕɼʃ ʑʂʖɸʆʂ ʕʗɸ ʍʎʕɸʅ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ɼʉɸʍɸʆɿ ʄɸʄʖɼʃʡ ɻɼʑʛʡʋ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɋʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

44

45

ɜɊɠ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔɪ

ɜɊɠ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

Ɋɣɰɩɔ ɘɊɝ Ɋɞɕ ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɔ ɝɎɤ ɘɊɩɎɕɔ ɐ ɊɧɎɕɊɪɟɎɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍɔ ɋɊɓɔɟ

1

ɋɊɟɤɊɩɎɛɎɟɊɞɔɟ Ɋɣɰɩ

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ ɨɊɧɊɩɔ ɝɔɦ

ɤɩɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ əɟɍɘɊɚɊɧɊɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

6* Ɍɩ

25

5 Ɍɩ

0,3 Ɍɩ

0,2 Ɍɩ

100 Ɍɩ

0,4 Ɍɩ

100 Ɍɩ

12,5 Ɍɩ

100 Ɍɩ

4,2 Ɍɩ

23,2

1,5 Ɍɩ 2,1 Ɍɩ

134,4

8,8 Ɍɩ 1,3 Ɍɩ

104,3

1,1 Ɍɩ 20,7 Ɍɩ

ɘɸʋ ʃʗɸʘʍɼʃ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍɸʌʂʍ ʊɸʎɸʖɼʔɸʆʏʕ ʈɸʄ ʆʏʉʋʡʋ ɺʖʍʕʏʉ ʆʏʍʔʖʗʡʆʖʏʗʂʘ

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ ɦɊɛɝɡɟ

ɊɛɪɊɟ ʕɸʗʡʍɺ ʃʏʃʂʆ ʆɸʍɸʐʂ ʀ ɺ ʈɼʀ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

19,3 Ɍɩ

100 Ɍɩ

1,1 Ɍɩ

197

14,0 Ɍɩ 0 Ɍɩ

38,7

2,4 Ɍɩ 3,4 Ɍɩ

3

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ ɋɊɟɤɊɩɎɛɎɟ

ɎɬɧɊɗ əɊɧɔ ɝɔɦɵ ɊɥɊɟɪ ɝɊɠɘɔ

əɊɧɔ ɊɩɌɊɟɊɘ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ **

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

©ɗʏʕɸʌʂʍ ɽɼʚʌʡʓª ʆɸʉɸʋɸʗʍɼʗʏʕ

ɠɸʋʑʂʍʂʏʍʏʕ ʆʗɼʋ ɸʑʡʗ

100 Ɍɩ

25,2 Ɍɩ

100 Ɍɩ

2,0 Ɍɩ

100 Ɍɩ

0,9 Ɍɩ

170

7,4 Ɍɩ 0 Ɍɩ

15

0,5 Ɍɩ 0 Ɍɩ

37,9

1,0 Ɍɩ 6,3 Ɍɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

75

8,8 Ɍɩ

2,3 Ɍɩ

4,8 Ɍɩ

100 Ɍɩ

51

5,0 Ɍɩ

1,5 Ɍɩ

4,3 Ɍɩ

4

ɝɦɡɧ ɋɡɩɠɢ

ɊɛɪɊɟ ʕɸʗʡʍɺ ʃʏʃʂʆ ʆɸʍɸʐʂ ʀ ɺ ʈɼʀ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

2,4 Ɍɩ

100 Ɍɩ

1,1 Ɍɩ

41,9

1,9 Ɍɩ 3,9 Ɍɩ

38,7

2,4 Ɍɩ 3,4 Ɍɩ

5

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ əɟɍɘɊəɊɧɔ ɝɔɦ Ɏɧ ɋɊɟɤɊɩɎɛɎɟ ɻɻʤʆ ʑʉʑɼʉ ʃʏɹʂ ʔʏʄ ɺɸɽɸʗ

əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ

ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

9,0 Ɍɩ

67,6

1,7 Ɍɩ 9,1 Ɍɩ

ɹɸʁʍʂ ʣʒ Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʖʆʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʚʏʚʏʄʕɼʃ ʑʂʖɸʆʂ ʕʗɸ ʍʎʕɸʅ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ɼʉɸʍɸʆɿ ʄɸʄʖɼʃʡ ɻɼʑʛʡʋ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

46

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɰɟɍ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɑɟɒɩɔɭ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɘɊɒɡɧ ɚɧɊɗɎɛɵ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɚɧɔɪ

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ ɋɊɟɤɊɩɎɛɎɟ

1

1

3

ɊɝɋɡɛɤɊəɊɨɔɘ əɊɪ ɣɊɟɩɡɧ

ɊɏɟɧɊɝɡɩɔɡɧ ɘɊɒɟɊɠɡɥ

əɰɟɊɘɊɟ ɊɛɪɊɟ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

10,2 Ɍɩ

100 Ɍɩ

9,7 Ɍɩ

100 Ɍɩ

83,3 Ɍɩ

228

8,2 Ɍɩ 27,8 Ɍɩ

80

2,6 Ɍɩ 4,1 Ɍɩ

78

6,3 Ɍɩ 3,3 Ɍɩ

185 Ɍɩ

16 Ɍɩ

100 Ɍɩ

0,9 Ɍɩ

244

18 Ɍɩ 35,2 Ɍɩ

37,9

1,0 Ɍɩ 6,3 Ɍɩ

ɤɎɥɡɪɰɝ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ əɊɧ

ɣɊɨɔɜɊɧɡɩ ɕɡɋɔ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

15,6 Ɍɩ

100 Ɍɩ

2,0 Ɍɩ

195

14,6 Ɍɩ 0 Ɍɩ

24

0,2 Ɍɩ 3,6 Ɍɩ

ɬɊɞɕɊɒɔɒɎɛɔ ɝɎɤ ɦɡɖɡɧ Ɏɧ ɕɡɕɔɘɡɧ ɨɊɣɊɘɊɗ ɚɡɛɊɚɰɘ

3

ɭɔɟɡɊ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

10,7 Ɍɩ

100 Ɍɩ

4,7 Ɍɩ

57,8

0,5 Ɍɩ 3,3 Ɍɩ

122,7

2,0 Ɍɩ 19,1 Ɍɩ

ɦʑɸʍɸʄʏʕ ʕɸʝʃʂ

ɦʍʆʏʕ ʑʡɻʂʍɺ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

4

ɠɡɌɎɖɊɠɊɗ ɘɊɩɝɩɊɖɊɞɨ ɎɬɧɊɗ ɋɩɡɘɡɕɔɡɧ

100 Ɍɩ

114

9,8 Ɍɩ

5,7 Ɍɩ

5,5 Ɍɩ

311 Ɍɩ

124

13,2 Ɍɩ

4,4 Ɍɩ

7,0 Ɍɩ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

3,0 Ɍɩ

27

0,4 Ɍɩ 4,0 Ɍɩ

5

©ɘɎɦɊɩªɵ ɊɥɊɟɪ ɢɡɩɊəɊɪɔ ɝɊɟɩ ɗɡɧɊɖɎɪɌɎɨɟɡɧ Ɏɧ ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ ɘɊɒɟɊɠɡɥɔɪ ɕɪɡɟɡɧ

ɋʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

25 Ɍɩ

106,3

9,5 Ɍɩ 5,5 Ɍɩ

48

49

ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɰɟɰɝ ɭɟɔɪ ɊɥɊɤ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɑɟɒɩɔɭ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɡɧ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

1

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ Ɋɟɞɰɛ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

ɘɊɒɟɊɒɒɧɊɞɔɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭ ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ ɘɎɯɔɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

3,3 Ɍɩ

41

1,5 Ɍɩ 3,6 Ɍɩ

• ɯʏʗʋʡʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɹɸʁʂʍɿ ʐɸʚʂʐ ɺɻɸʃ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ʐɸʚʂʐ ɺɻɸʃ • Ɍɸɽɸʗ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

476 Ɍɩ

267

19,6 Ɍɩ

4,6 Ɍɩ

36 Ɍɩ

ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɰɟɰɝ ɭɟɔɪ ɊɥɊɤ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɡɧ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɑɟɒɩɔɭ ɦɡɞɊɞɔ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

ɤɩɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻª ɹɸʁʂʍɿɵ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

276 Ɍɩ

230

17,2 Ɍɩ

7,0 Ɍɩ

22,7 Ɍɩ

276 Ɍɩ

93

10 Ɍɩ

0,6 Ɍɩ

10,6 Ɍɩ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɝɸʍʗ ʅʏʕɸʄɼʘɺɼʖʂʍ ɹɸʗʈʂʆʂ ʕʗɸ

ɘʏʆʖɼʌʃ ©ɑʍʀʗʂʛ ʋʏʣʗʂ ʃʡʌʔʂ ʍɼʗʛʏª

ɮɺʖɸʆɸʗ ʤʛʔ

ɧʂʖɸʤʍɸʌʂʍ ɹʡʋ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

71,1

8,6 Ɍɩ

2,5 Ɍɩ

3,4 Ɍɩ

357 Ɍɩ

297,3

21,5 Ɍɩ

8,8 Ɍɩ

30,5 Ɍɩ

251 Ɍɩ

110,1

10,7 Ɍɩ

0,7 Ɍɩ

13,7 Ɍɩ

323,5 Ɍɩ

136

7,2 Ɍɩ

1,1 Ɍɩ

22,5 Ɍɩ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

50

51

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɟɰɟɍ

əɊɝɊɚɊɞɟ ɊɥɡɛɤɊɣɊəɡɫɒɞɊɟ əɊɝɊɠɖɊɩəɊɞɔɟ ɘɊɏɝɊɘɎɩɣɡɫɒɞɊɟ Ɋəɘ ɨɧɞɊɕɟɎɩɔɵ ɋɊɩɚɩ ɨɊɩɔɭɔ ɊɧɎɕɔ ɭɊɟ ɝɔɕɔɊɩɍ ɝɎɗɊəɊɦɊɘɟɎɩ ɡɫɟɎɪɎɕ Ɏɟ ɊɧɎɕɪɡɫɘɊɞɔɟ ɭɊɠ ɟɩɊɟɪɔɪ ɊɧɎɕɔ ɭɊɟ ɝɔɕɔɡɟɑ ɨɊɥɊɣɎɕ Ɏɟ ɜɊɩɣɊɘɊɕɝɊɝɋ əɔɝɟɊɘɊɟ ɣɊɨɜɊɥɑ ɯɔɏɔɘɊɘɊɟ ɗɊɟɩɊɋɎɥɟɧɊɗɡɫɒɞɊɟ ɡɢ ɋɊɧɊɩɊɩ ɝɊɘɊɩɍɊɘɟ ɐ Ɏɧ ɐɟɎɩɌɎɨɔɘ ɍɔɦɋɊɕɊɦɟɑ ɡɩɔ ɍɎɣɭɡɫɝ ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɡɫɒɞɡɫɟɑ ɌɎɩɊɏɊɟɪɡɫɝ ɐ ɮɩɌɊɟɔɏɝɔ ɐɟɎɩɌɎɨɔɘ ɣɊəɊɟɤɟɎɩɑ ɒ ɔɟ ɨɊɩɎɘɊɟɔɪ

ɖɡɩəɰɩɍɟɎɩ ɦɟɧɎɕɰɧɎɩɊɋɎɩɞɊɕ

ɦɘɦɡɫɝ Ɏɟɭ ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝɑɵ əɊɠɧɊɩɘɎɕɡɧ ɐɟɎɩɌɔɊɞɔ ɗɊɖɦɔ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɪɡɫɪɊɟɔɠɎɩɑ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɡɫɒɞɡɫɟ =

əɔɝɟɊɘɊɟ ɬɡɖɊɟɊɘɡɫɒɞɡɫɟ

ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

Ɋɞɍ ɟɣɊɨɊɘɡɧ ɦɨɎɛɗɡɫɝ Ɏɟɭ ɘɊɕɡɩɔɊɟɎɩɔ ɣɊɘɊɦ

ɝɡɨɎɪɡɫɝ ɭɊɠɔ əɊɩɝɊɩɊɧɎɨ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟɑ

• ɦʑʂʖɸʆʡʘʍɼʗʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋɵ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʇɸʣʋɸʖ ʍʕɸɽɼʘʡʋɿ ʇɸʍɺɼʘʍʡʋ ɾ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʆʗʊɸʖʋɸʍɿ • Ɋʗɸɺ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ɿʍɻʇɸʍʡʗ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʡʀʌɸʍ ʏʐ ɸʕɼʃʂ ʛɸʍ ɿ ʞ ʊɸʗʑɼʗʂ ʆʗʊɸʖʡʋɵ ʎɼʎʖɿ ɻʍɼʃʏʕ ʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗʂ ʆʗʊɸʖʋɸʍɿ ʞ ʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍɿɵ ʇɸʖʆɸʑɼʔ ɮʣɺɸ ʂ • ɏɺɸʃʂ ɸʕɼʃʘʡʆɸʌʂʍ ʛɸʎ ʡʍɼʘʏʉ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʄʏʗʇʡʗɻ ɾ ʖʗʕʡʋ ʐʆɸɽʣʃ ɸʌʍʑʂʔʂ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺ ʏʗʂʍ ɹʍʏʗʏʎ ɾ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʣʅ ʑɸʆɸʔɿ ʞ ʔɸʇʡʍ ʆɼʗʑʏʕ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍɿɵ ʔʆʔɼʃʏʕ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ɸʔʖʂʊɸʍɸʆɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʡʤʘ ʞ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ɸɼʗʏɹ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍʂʘ

ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʄʣʃʡ ʓɼʁʂʋɵ ʡʖɼʃʡʘ ʗʏʑɼ ɸʓɸʒ ʞ ʔʍʍɻʂ ɿʍɻʡʍʡʢɼʗʂ ʤʒʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʋɸʛʡʗ ʒʡʗ ɋʁʂʎʆʍɼʗɿ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʜʗɸʆɸʍ ʄʣʃ ɸʓʍʕɸɽʍ ʃ ʒʡʗ ɦɸʆɸʌʍ ʆɸʄʕɸʅ ɚɼʗ ʛɸʎʂʘ ʒʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʑɸʇɸʍʒɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʚʏʚʏʄʕɼʃ Ɋʌʍ ʇɸʎʕɸʗʆɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗʢʂ ɽɸʍɺʕɸʅɿ ɹɸɽʋɸʑɸʖʆɼʃ ʋʃ ʏʕ

ɖʣʃʡ ʓɼʁʂʤʚʏʚʏʄʡʀʌɸʍ ɻɼʑʛʡʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

54

55

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

ɭɊɠɔ ɦɊəɡɫɟ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ

ʏʕ ʍʕɸɽɼʘʍʏʙʋ ɼʍʛ ɸʋɼʍʜʗʌɸ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ

ɘɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ɸʕɼʃʂ ʣʅ ʑɸʆɸʔʂ ʇɸʋɸʗɵ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ɸʕɼʃɸʘʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʣʒ ʚʏʚʏʄʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃʡ

ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ɡɫɝ əɊɩɝɊɩ ɘɕɔɟɔ ‡

ʆɺ ʞ ɸʕɼʃʂ ɸʕɼʃʘʏʙʆɸʌʂʍ ʛɸʎʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ‡ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɸʋʂʔ ʛɸʎɿ ʆɺ ʏʕ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ‡ ʖɸʗɼʘʍɼʗʂʍ ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋɿ ʖɼʉʂ ʆʏʙʍɼʍɸ ɻɸʍɻɸʉ ʆɼʗʑʏʕ ʔɸʆɸʌʍ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ʆʃʂʍʂ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗʕɸʅ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɰɒɞɊɟ əɊɠɧɊɩɘɔ ɮɩɔɟɊɘ

ɭɊɠɔ Ɋɘɨɔɧ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɡɫɒɞɡɫɟ =

ʕɼʗʘʍʏʙʋ ɼʍʛ ZHOOQHVV ʀɼʔʖʂ ʁɸʋɸʍɸʆ 7DQLWD ʆʎɼʓʛʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɺʗɸʍʘʕɸʅ ʘʏʙʘɸʍʂʎɼʗɿ əɔɝɟɊɘɊɟ ɬɡɖɊɟɊɘɡɫɒɞɡɫɟ

ʘʏʙʘɸʍʂʎɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ɾʒ ʏʙʋ ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

Ɋʗɸɺ ɸʗɻʌʏʙʍʛʂ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʂ ʔɸʇʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɘɸʃʏʗʂʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʂʘ ɸʕɼʃʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋɿ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʍɺɼʘʍɼʃ ‡ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ʑʃɸʖʏ ɾʝɼʆʖʂ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʍ ‡ ʍɸʄʆʂʍ ʛɸʎʂʍ ʕɼʗɸɻɸʗʈʂʍ ‡ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʗʞʏʗ ʋɸʆʗʏ ʞ ʋʂʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʑɸʆɸʔʂʍ ‡ ʖɸʗɼʘ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʂʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖʀɸʗɸʘʋɸʍɿ ɧɸʇɸʍɸʈʞ ɺɼʉʈʂ ʑɸʀʏʃʏɺʂɸʌʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʂʑʏʀʂʗɼʏɽ ʐʂ ʀʏʙʌʃɸʖʗʕʏʙʋ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʆʆɸʃ ʂʘ ɸʕɼʃ

=

ʆʆɸʃ

ʆʆɸʃ

ɭɊɠɔ ɦɊəɡɫɟ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ±

ɭɊɠɔ Ɋɘɨɔɧ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ɟɧɊɏɊɌɡɫɞɟ ɘɩɜɊɨɡɫɝɑ ɝɔɟɢɎɧ ɘɘɊɕ

± ɘɘɊɕ

56

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɑ ɘɊɏɝɎɕɰ əɊɝɊɩ ɊɟəɩɊɓɎɠɨ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭ

ɖɡɩəɡɫɩɍ ɐ ɨɩɧɡɫɝ ɮɩɧɊ ɑɟɒɊɪɭɡɫɝ ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɡɫɟɡɫɝ ɬɡɖɊɩɔɟɎɕ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕɡɧ

ɦʏʕʏʗɸʆɸʍ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ Ɋʌʃɿʍʖʗɸʍʛɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗ

ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɑɟɒɩɔɭ

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɜɊɠ

ɟɊɖɊɜɊɠ

ɦʑʂʖɸʆʡʘɸʌʂʍ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛɵ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍʂ ʇɸʋɸɻʗʡʀʌɸʋɹ ʜʗʂʍɸʆɵ ʎʏɺɼʄɸʎɸʅ ʆɸʗʋʗɸʄɸʌʖ ʑɸʖʂʊɸʕʏʗ ʃʏɹʡ ʇɼʖ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ

ɋɸʍʒɸʗɼʉɼʍʏʕ ʇʍɻʆɸʇɸʕ ʆɸʋ ʔʑʂʖɸʆʡʘ ʡ ɹʒʒɸʍʌʡʀ ʑɸʗʡʍɸʆʏʉ ɸʌʃ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ ɜɸʎɸʖɼʔɸʆɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ʆɸʋ ʎʏɺɼʄɸʎɸʅ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʍɸʄɸʊɸʎ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃʏʕ

ɤʗʏʕ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɯʏʗʋʡʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ

Ɏʚɸʅ ʈʡ

ɖʍʈʏʗ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɋʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 59 58

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɡɫɟɍɑ ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɍɎɣɭɡɫɝ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ

ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ʝʂʖʏɹɸʉɸɻʗʂʐʂ ʜɺʖɸʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʜʗʕɸ

ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ

əɊɝɊɕɔɩ ɘɊɟɊɟɪ Ɏɧ ɨɛɊɝɊɩɍɘɊɟɪ əɊɝɊɩ ɧʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ʇɸɹ ʜʗɸʆɸʍ ɼʗʆʏʙ ɸʍɺɸʋ ʏʙʖɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʔʍʍɻʂ

ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʖʏʍʏʙʔɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜʗɸʆɸʍ ɹɸʁʂʍ

ɦʍʍɻʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ

ɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ʋʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻɿ ʏʗɿ

ʆʏʉʋʍʏʗʏʎʕɸʅ ɾ ɻɼʑʂ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ

ɘɸʀʍɸʋʀɼʗʛɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʖɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʑɸʆɸʔʂ ɻɼʑʛʏʙʋ əʂʎɼʛ ɸʌʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ʌʏʙʗɸʘʍɼʃ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɸʌʂʍ ʔʍʏʙʍɻɿ ɝʗɺɼʗɿ ʇɸʗʏʙʔʖ ɼʍ ʍɸʞ ʑɸʗɽ ɸʅʄɸʒʗɼʗʏʕ ʂʍʐʂ ʎʍʏʗʇʂʕ ɺɼʗɸɽɸʍʘ ʆɼʗʑʏʕ ʇɸɺɼʘʍʏʙʋ ɼʍ ʛɸʉʘɿ əɸʗʆ ɾ ʇʂʎɼʃ ʏʗ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʆʗʊɸʖɼʃ ʝʗʏʙʆʖʏɽɸʌʏʕ ʇɸʗʏʙʔʖ ʋʗɺɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʜʗʂʍɸʆɵ ɹɸʍɸʍ ʄɸʉʏʉ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ɹɸʖʏʍʐʂʆʍɼʗɿ ʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆ ʞɳ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʞɳ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɼʍ əɸʕɼʃʏʙʋʍɼʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍɸʘʕɸʅ ʔʆɽɹʏʙʍʛʏʕ ʆɸʖɸʗʌɸʃ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ʔʍʍɻʂ ʄʏʗʇʗɻɸʖʏʙʂ ʄʏʗʇʗɻʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ

əɊɕɧɎ ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɦʍʍɻʂ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂʘ ɸʓɸʒ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖɵ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ʊɸʎª ʆɸʋ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ɿʍʀʗʂʛª

ɧɊɩɦɊɘɊɖɟɚɡɩɊɞɔɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɕʏʙʅʕʏʉ ʞ ʐʃʏʙʅʕʏʉ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ʜʗɸʆɸʍ ɺʗ

əɎɩɋɊɕɊɞɯɕɊɞɟ ɝɊɭɦ ɮʋɼɺɸ ʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʋɼʆ ɸʋʂʔ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

Ɋʎʄɸʖɼʛ ɸʋɹʏʉʒ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɽɹɸʉʕɼʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʋɹ ɔʔʆ ʏʗʑɼʔɽʂ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʔʖɸʍɸ ɹʏʃʏʗ ʜɺʖɸʆɸʗ ʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗɿ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ ʍɼʗɸʓɼʛ ʑʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɔʋ ʜʗɿ ʐɼʋ ʑɸʖʆɼʗɸʘʍʏʙʋ ɸʓɸʍʘ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʀʄʕɸʅʛɸɹʃʂʀª ʂ ɑʍʖʗɼʛ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʇɸʋɵ ʈɼʗ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɿ ɹɸɽʋɸʖɼʔɸʆ ɻɸʗʈʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɕɔɟɍɊ ɣɊɨɘɡɧɦɘɊ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 61 60

Made with FlippingBook Annual report