Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 68 Next Page
Page Background

37 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

rge trenger flere forbilder

– Mange somaliere har nå tatt utdanning i Norge

og er i full jobb. Vi trenger å bli mer synlige. Og

i mediene trengs det holdningskampanjer. Bildet

som tegnes av oss innvandrere, er altfor unyansert,

sier han.

Opptatt av foreldresamarbeid

– Hva kan gjøres for at minoritetsspråklige barn skal ha

det bra på skolen?

– En god språkopplæring er viktig. Jeg samar-

beider veldig godt med lærerne i velkomstklas-

sen og andre lærere på Prestrud. Her er det god

kompetanse i språkopplæringen med aktiv bruk

av tospråklig fagopplæring, sier han og legger til:

– Og så jobber vi bevisst for å få det sosiale sam-

spillet mellom elevene til å fungere.

– Jeg ser også på foreldresamarbeidet som vik-

tig. Derfor har vi lærere en god dialog med forel-

drene, og vi har jevnlige møter med Foreldrenes

arbeidsutvalg.

Hamsa synes mange av lærerne som klager over

dårlig kontakt med minoritetsspråklige foreldre,

gir opp for lett.

– Det holder ikke bare å sende med barna

skriftlig informasjon hjem. Det har vi for lengst

innsett her. Vi må ringe dem og av og til også opp-

søke foreldrene hjemme, sier han.

– Ved Prestrud deltar elevene i mange aktiviteter både

inne og ute. Mange lærere klager over manglende enga-

sjement fra foreldre med innvandrerbakgrunn. Hva bør

gjøres?

– Vår er faring her på skolen er at foreldre gjerne

vil bidra både i forbindelse med uteaktiviteter, fot-

balltrening eller annen aktivitet. Men de må bli

forklart hva som ventes av dem, og de må bli tatt

med, sier Hamsa.

– Veldig ofte har jeg erfart at manglende delta-

kelse beror på misforståelser, legger han til.

Basketballspiller og sofagris

– Er du glad i idrett?

– Jeg er nok en sofagris, innrømmer Hamsa og

ler.

Men han liker å drive med uteaktiviteter

sammen med barna og han spiller av og til basket-

ball i Koigen, et strandområde ved Mjøsa i Hamar

sentrum.

I tillegg til lærerjobben, har Hamsa også jobbet

i skolefritidsordningen. Å bli kjent med elevene

også gjennom fritidsaktiviteter ser han på som

nyttig i lærerjobben.

– Her på skolen har vi en fadderordning for

elever. Også den er med på å skape et godt miljø

der ingen skal føle seg utenfor, sier Hamsa.

Han mener det kan være en fordel for innvan-

drerbarn å vokse opp på et mindre sted.

– Her er det mye lettere å få venner både fra

Norge og andre deler av verden, sier han.

«Det holder ikke bare å sende med barna skriftlig

informasjon hjem. Det har vi for lengst innsett her.»

Hamsa Ismail, morsmålslærer ved Prestrud skole

En elev i grunnskolen som ikke har tilstrekkelige

ferdigheter i norsk til å følge vanlig undervisning,

har rett til særskilt norskopplæring, morsmåls-

opplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet,

mens tospråklig fagopplæring er opplæring i fag

på to språk.

Rektor fatter enkeltvedtak, der det fremgår om

eleven har rett til særskilt norskopplæring, mors-

målsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Skoleeier kan velge om opplæringstilbudet skal

skje i egne grupper, klasser eller skoler.

Norskopplæring

Kunnskapsmateriell om matproduksjon for barneskolen Om matproduksjon, med oppskrifter. 8-12 år. Matboka Hefter om planter Grønt og potet, Korn, Frukt- og bær. 8-12 år. Geite/saueboka Om sauer og geiter, lam og kje. 6-10 år. Hefter om husdyr Ku,Gris,Høne, Geit- og sau. 6-10 år. Spill, lek og lær om mat og landbruk. Fem spill med bakgrunn i heftene ovenfor. Passer både barn og lekne voksne. Spillene Ànner du på bondelaget.no/spill Heftene er gratis, og Ànnes på både bokmål og nynorsk. Bestilles på bondelaget.no/nettbutikk se materiell for barneskolen Her Ànner du også annet kunnskapsmateriell om mat, lenker, og aktivitetsforslag. Spill på nett