Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 68 Next Page
Page Background

38 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Protesterer

mot å dubbe

Pippi

Reportasje

Elever fra Gamlebyen skole i Oslo

vil ikke at Pippi skal dubbes. Det

ga de beskjed omunder et Nordisk

forfattermøte.

TEKST

WeraHolst

Barnebokforfatter Per Nilsson

står i den sven-

ske ambassaderesidensen og snakker om ørner,

spurver og sitt forfatterskap på klingende skånsk.

Under en stor lysekrone sitter sjetteklassinger fra

Gamlebyen skole rundt bord med hvite duker og

gule roser og lytter.

Barna er invitert til et av de nordiske forfat-

termøtene som 2000 barn i hele Norge får delta i.

Sju forfattere fra Sverige og Danmark reiser rundt

i Norge og sprer det skandinaviske språket. Foren-

ingen Norden arrangerer møtene.

Ørner og sparvar

- Ser dere ørnen, sier Per Nilsson og sprer ut

armene som vinger.

- Hvis dere kunne velge mellom å være en ørn

eller en liten sparv, hva ville dere være da? spør

Nilsson, og retter raskt «sparv» til spurv for å gjøre

det forståelig for norske ører.

- Jeg ville helst vært spurv, svarer ei jente, og

utdyper:

- Det er fordi jeg vil være sammen med andre.

En kjapp håndsopprekning viser at halvpar-

ten av sjetteklassingene fra Gamlebyen helst ville

være spurver.

- Nesten alle norske barn jeg spør, vil helst være

modige, sterke ørner. Mens nesten alle de svenske

vil være små spurver, opplyser Per Nilsson.

Men det er ikke ulikhetene mellom nabofolkene

som er i fokus i dag.

Synkende forståelse

Forfattermøtet er initiert av Foreningen Norden.

I 2010 startet de en holdningskampanje for for-

ståelse av skandinaviske språk på tvers av nabo-

grenser. En rapport fra 2004 viste at forståelse av

nabospråkene er synkende.

- Vi mener at forståelsen av svensk og dansk

har mer med holdninger enn med vaner å gjøre.

Mange leser jo engelsk, men kvier seg for å lese

svensk, sier Rune Carlsson, organisasjonsrådgiver

i Foreningen Norden.

– Det er stadig færre områder hvor norske barn

kommer i kontakt med dansk og svensk, sier

Carlsson, og gir et spark til NRK:

- NRK har begynt å dubbe alt av skandinaviske

TV-programmer. Vi synes det er en uting. De har

dubbet Barna i Bakkebygrenda. Vi vil at Pippi også

FOTO

AAGESTORLØKKENNTBSCANPIX