Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 68 Next Page
Page Background

33 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

valg. - Vi har dyktige studenter og fagambassa-

dører ute på skolene for å vise særpreget til de to

utdanningene.

Partnerskap

- Kunnskapsministeren snakker om å innføre karriere-

veier i skolen. Er det veien å gå?

- Karriereveier kan nok løse en del utfordrin-

ger, samtidig som de kan lage andre problemer. Jeg

tror at å differensiere jobbene i skolen ville kunne

motivere enkelte som ellers ville ha forsvunnet fra

skoleverket. Mer horisontale karrieremuligheter

hadde kanskje også vært riktig. Å etablere partner-

skap mellom skoler og lærerutdanninger er også en

løsning. Gjennom aktivt profesjonsfaglig partner-

skap vil lærerne i skolen kunne ta aktivt del i rele-

vant forskning og utviklingsarbeid, noe som ville

utløse kunnskap og kvalitet i alle ledd, tror Hagen.

Praksisnær undervisning og gunstig geografisk

plassering framheves som noen av fordelene

ved Halden som studiested.

Fjerdeårsstudent Håkon Gromstad

fra Elverum

har for tiden praksis ved en skole i Halden.

- Jeg er kjempefornøyd med utdanningen. For

eksempel naturfagundervisningen, hvor vi jobber

mye ute i felten. Det man lærer, er faktisk det man

skal jobbe med. Og akkurat det er veldig motive-

rende.

- Det er mye fokus på IKT ved lærerutdanningen

her i Østfold, og IKT gir ekstrapoeng. Det frister

folk, tror Betzy Kvalsnes (21), som er andreårsstu-

dent ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.

- Jeg vurderte både Oslo og Halden, men valget

falt på Halden på grunn av praksisen. Jeg hadde

hørt mye bra om praksismulighetene ved høysko-

len her, dessuten får jeg også praksis i nærheten av

der jeg bor, tilføyer Mia Sjølie (21), også hun andre-

årsstudent på 1.- 7. trinn.

Andre studenter Utdanning snakket med, fram-

hevet kvaliteten på undervisningen og beliggenhe-

ten til lærestedet. Det er lett å komme seg til både

Sverige og Oslo. Kontaktlærer for klasse 9 B ved

Risum Ungdomsskole i Halden, Lars Edvardsen,

tok sin lærerutdanning i Halden etter å ha flyttet

fra Skedsmo. Senere har han tatt videreutdanning i

veiledning og engelsk ved samme institusjon.

- Jeg tror det handler om fasilitetene ved høy-

skolen, det er friskt og luftig, og flotte lokaler. Et

godt studentmiljø teller også. Dessuten kort vei til

Oslo, og det skjer jo veldig mye positivt i Halden,

som nærmest har blitt en sørlandsperle. Det er

også veldig bra at man kan ta videreutdanning i

veiledning, studiet har fått gode skussmål.

Halden

Det er kamp

om

studieplassene

ved Høgskolen

i Østfolds

grunnskole-

lærerutdannin-

ger i Halden.

ARKIVFOTO

HARALDF.WOLLEBÆK

Tilbud om IKT

for læring trekker nye grunnskolelærerstudenter, mener studenter

Utdanning møtte ved Høgskolen i Østfold. F. v. Line Klepp Theodorsen, Mia Sjølie, Mia

Ruud Olsvik og Betsy Kvalsnes.

Fornøyde med både

tilbudet og beliggenheten

«Konkurransen er så hard hos oss at vi

rett og slett trenger flere studieplasser.»