Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 68 Next Page
Page Background

39 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

fordi små barn ikke forstår språkene.

- Samtidig er våre erfaringer at de fleste barna

under ni år ikke leser raskt nok til å får med seg

innholdet i undertekstene, sier hun.

- Får dere reaksjoner på dubbingen?

- Voksne som er spesielt interessert i skandina-

viske språk, mener vi ikke bør dubbe. Men for oss

er det viktigst å formidle historier som barn for-

står, ikke å drive svensk og dansk språkopplæring.

Vi ser også at seertallene går opp ved dubbing, sier

hun, og fortsetter:

- Av de skandinaviske programmene vi sendte

i fjor, var 81 timer på originalspråket og 78 timer

dubbet. Barna får tre ganger mer svensk og dansk

tale i dagens programmer enn de fikk i perioden

2004-2007, da vi sendte 27 timer årlig i snitt.

Hun kan berolige sjetteklassingene med at NRK

ikke har planer om å dubbe Pippi:

- Pippi er en del av den skandinaviske kulturar-

ven, og mange barn kjenner historien fra før, sier

Gulliksen.

i fremtiden skal snakke svensk, sier han.

- Barna blir fratatt en mulighet hvis de mister

forståelsen av svensk og dansk. I sin ytterste kon-

sekvens mister Norden styrke som region hvis vi

ikke bevarer vår felles språkforståelse, sier Rune

Carlsson.

Vil lese

Dagens andre forfatter, Katarina von Bredow,

avslutter sin opptreden med å lese et utdrag fra

sin nye bok. Hun stopper akkurat idet en skummel

forfølger legger hånden på heltinnens skulder og

sier: «Du er vel ikke redd for meg?».

Forfatteren får knapt lukket boka før ei jente-

hånd fyker i været.

- Er boka oversatt? Den skal jeg lese, utbryter

jenta.

Det direkte møtet

Carlsson mener at direkte møter som dette frem-

mer språkforståelsen. Opplegget omfatter under-

visningsopplegg som elever og lærere forbereder

seg på i forkant.

- Klassen leser tekstene på språket til forfat-

teren og forbereder spørsmål til forfattermøtet,

forteller han.

Han minner om kompetansemålene som sier

at elevene skal lære noe nabospråk fra 4-7 trinn.

- Vi fikk en e-post fra en lærer i Kristiansand

som var overrasket over hvor lett elevene forstod

en dansk forfatter etter at de hadde lagt undervis-

ningsopplegget til rette, legger han til.

Svenske språkører

Elevene får svensk «fika» på ambassaden, egentlig

en kaffekopp med litt søtt til. Barna velger heller

saft til kanelbullarna.

- Jeg fikk lyst til å lese bøkene. Det var veldig

spennende rett før forfatteren sluttet å lese, sier

Miriam Ouguir.

- Jeg synes det var mest gøy når de skulle kysse,

sier Dagny Braanen Lindgren.

Hun sikter til en kyssescene i opplesningen.

Sjetteklassingene rundt bordet hadde ingen pro-

blemer med å forstå de svenske forfatterne.

– Vi har hatt en svensk lærer, og så har vi lest

litt på skolen fra boka vi fikk høre her, forklarer

Tara Moyo.

Alle jentene har vært i Sverige. De reiser ofte

over grensen.

Jentene er motstandere av Pippi-dubbing:

- Jeg synes ikke Pippi skal dubbes til norsk. Vi

forstår jo alt, sier Marie.

Tara Mayo innrømmer at det er litt vanskelig å

forstå dansk fordi de har andre lyder. Likevel synes

hun ikke skandinaver skal snakke engelsk med

hverandre:

- Det er jo ganske mange av de samme ordene

som blir brukt. Vi er land som ligger nær hver-

andre og har ting felles. Vi må lære av hverandre,

sier hun.

«Lyssnar in sej»

- Jeg synes disse forfattermøtene er fantastiske.

Barna kommer inn og forstår ikke alt med én gang,

men det tar ikke lang tid før de «lyssnar in sej»,

sier forfatter Katarina von Bredow.

- Vi bor så tett på hverandre og bør trene på å

forstå hverandre. Det finnes masse uoversatt lit-

teratur somman kan lese hvis man forstår språket,

sier hun.

Forstår ikke språket

Programredaktøren for NRK super, Hildri Gullik-

sen, forklarer i telefon til Utdannings redaksjon

at de dubber skandinaviske barneprogrammer

«Nesten alle norske barn jeg spør, vil helst være modige, sterke ørner.

Mens nesten alle de svenske vil være små spurver.»

Forfatter Per Nilsson

bruker mye kroppsspråk

når han forteller.

F.v.: Tara Moyo, Jinn

Rognes, Neo Korsnes

Braveboy, Mohamed Said

Mohamed, Abdalle Elmi,

Terje Roll Elgsaas og Saad

Moazzem.

FOTO

RUNECARLSSON

Asha Yusuf (f.v.)

og Tara Moyo synes det er unødvendig å

dubbe Pippi.

FOTO

RUNECARLSSON

Per Nilsson