Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 68 Next Page
Page Background

41 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Lytt

til den det gjelder

Da de to femårige jentene kom ut fra barnehagen på

egen hånd, kjente Ann Lisbeth Bjerkan at dette var et

viktig øyeblikk.

TEKST

KariOlivVedvik

|kov@utdanningsnytt.no

FOTO

Privat

Avgjørelsen hun hadde

tatt rett før, skulle prege

resten av yrkeskarrièren hennes.

Tre år etter at Ann begynte sin karrière som

førskolelærer, var det én ting som stadig irriterte

i arbeidshverdagen: Når ungene skulle ut på for-

middagen, var det et svare strev å få de største

ungene til å kle på seg.

– Hva gjorde vi feil? Hvorfor var det sånn? Jeg

grublet over hvordan vi kunne få dette til uten at

det bare ble mas og kjas, til store protester. I dag

virker det enkelt og helt opplagt, men den gan-

gen var det ikke like klart for meg, forteller Ann

Lisbeth Bjerkan.

Vil ikke ut

Ann Lisbeth Bjerkan har jobbet som førskolelærer

siden hun var ferdigutdannet i 1995.

– På den tiden begynte vi i langt større grad å

diskutere barns medvirkning. I stor grad var det

de voksne som bestemte, og så måtte barna bare

høre etter. Sett i lys av det gjennomførte vi sam-

taler med barna på min avdeling. Jeg var jo veldig

interessert i å høre hvorfor de laget så mye styr

når de skulle kle på seg. Svarene vi fikk, spriket

fra dem sommente at vi slett ikke behøvde å gå ut

i det hele tatt til de som forklarte at de ville gjøre

seg ferdig med det de holdt på med, før de begynte

med noe annet, forteller Bjerkan.

Samtalene med barna fikk Bjerkan til å grunne

over sin egen praksis.

Tillit

Én dag var det to fem år gamle jenter som ikke

ville gå ut, de var midt i en lek.

– Ok, sa jeg, og ga dem beskjed om at når de var

ferdig med å leke, måtte de rydde, kle på seg og

komme ut. Det øvrige personalet var ikke helt

enige med meg og sa at nå ville det bli helt kaos.

En liten halvtime senere kom de to jentene rus-

lende fornøyd ut. De fikk tillit og tok den. Akkurat

da de kom ut, kjente jeg følelsen av at der ligger

mange av svarene. Slipp opp kontrollen litt, og lytt

og lær av de små.

Så lenge det ikke går på sikkerheten løs, er det

viktig å spørre seg selv hvem avgjørelsen er viktig

for, påpeker Bjerkan.

– Aller først må en sette sikkerheten, men der-

etter må en stille seg spørsmålet: Hvem gjør jeg

dette for, meg selv eller barnet?

Lov å si nei

Det å tørre og prøve, og i tillegg lykkes, var en så

avgjørende opplevelse for den da så unge førsko-

lelæreren at det ga henne tro på at dette var riktig

og viktig.

– Oftere lykkes man med sine planer når man

har sjekket hva barna tenker og mener. Relasjonen

mellom barn og voksne setter jeg foran de store

planene. Jeg slipper ikke helt løs, men føler ungene

at de blir tatt med på råd, respekterer de også et

nei. De hører på meg og jeg hører på dem.

Den dagen da hun slapp opp, husker hun ennå.

– Det har vært mange gode øyeblikk på jobb,

men den opplevelsen fikk meg til å snu tankesettet

mitt, og var derfor en viktig årsak til at jeg fortsatt

jobber med barn, forteller førskolelæreren, som

nærmer seg 20 års fartstid i barnehagen.

Gylne øyeblikk

I denne spalta forteller lærerer og førskolelærerer om

noe de har lyktes særlig godt med.

Ann Lisbeth

Bjerkan (46)

Hvem:

Pedagogisk leder ved

Vårres barnehage i

Trondheim.

Godt å tenke på:

Det å lytte og lære av

de små er viktig for

at begge parter skal

lykkes.

Har du opplevd et gyllent øyeblikk

som du vil dele med andre?

Send det til

redaksjonen@utdanningsnytt.no

.

Merk e-posten «Gylne øyeblikk».