Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 68 Next Page
Page Background

46 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Innspill

Skolefrontens Solidaritetspris 2014

er tildelt solidaritetsprosjektet til

Oddemarka skole i Kristiansand.

Prisen ble tildelt 22. oktober i

skolens aulamed alle elever og

ansatte til stede. Til stede var også

Siri Young, somstartet skolens

solidaritetsprosjekt i 2000.

Skolefrontens Solidaritetspris

Elevene bidro med sang

under utdelingen, akkompagnert av kvartetten Sveinung Løvåsen (til venstre), Jonas Høgdal

Kvinlaug, Jonas Lilletun Christensen og Terence Dougherty.

FOTO

PERSÆTRE/UTDANNINGSFORBUNDET

Det ble en stor overraskelse

for alle elevene på

skolen da prosjektet fikk overrakt diplom og en

sjekk på 50.000 kroner fra Skolefrontens fond.

Prisen ble tildelt av stiftelsens leder, Oddvar Hal-

leråker, og meg, sekretær Per Sætre. Pristilde-

lingen ble meget godt mottatt av alle elevene og

seansen i skolens aula ble avsluttet med stående

applaus. I tillegg holdt flere av elevene en konsert

og avsluttet med å synge Sør-Afrikas nasjonalsang.

Som begrunnelse

for årets tildeling uttaler styret:

«Oddemarka skole har funnet sitt eget solidari-

tetsprosjekt. Prosjektet har vært skolens eiendom

i 14 år siden oppstarten i 2000. Det involverer hele

skolemiljøet i Solidaritetspris for seks ulike skoler

i Sør-Afrika. Gjennom innsatsen skaffer de utdan-

ning for barn som ellers ikke ville fått skolegang,

i tillegg til at de gjennom bidrag til skolene øker

kvaliteten på undervisningen for øvrig. Gjennom

prosjektet får de også direkte og indirekte kon-

takt med barn og ungdom i Cape Town, noe som

i høyeste grad imøtekommer formålet med soli-

daritetsprisen».

Solidaritetsprosjektet

ved Oddemarka skole

ble igangsatt i år 2000 av Siri Young, som da var i

kontakt med Wynberg Rotary Club i Cape Town.

Siri Young har hele tiden vært prosjektets «gud-

mor» ved Oddemarka skole. Hun har gjennom sitt

personlige engasjement, og ved hjelp av de tette

relasjonene hun har knyttet i Cape Town, vært

den bærende drivkraften bak prosjektet. For dette

arbeidet har Siri Young mottatt Rotarys høyeste

Per Sætre

konsulent i

Utdanningsforbundet

FOTO

PRIVAT

utmerkelse i Sør-Afrika–Paul Harris Award. Siri

har nå gått av med pensjon, men hennes engasje-

ment i Solidaritetsprosjektet fortsetter.

Prosjektet i Sør-Afrika

omfattet i begynnelsen

skolene Stephen Road og Montagues Gift. I 2008

ble en ny skole med i prosjektet, Fairmount High.

Dette er en videregående skole med over 1100

elever. I 2010 ble en 4. skole med i prosjektet,

De Duire som er en barneskole. I de siste årene

har også skolene Perivale og Lotus River kom-

met med i prosjektet. Alle de 6 skolene ligger i

Grassy Park området i Cape Town. Dette er et av

de fattigste og mest vanskeligstilte områdene i

Cape Town.

Frem til i dag

har elevene ved Oddemarka skole

gjennom dette prosjektet samlet inn ca. 1,5 mil-

lioner kroner. Deler av midlene har gått til innkjøp

av datamaskiner og bøker til et bibliotek, men

mesteparten av midlene har gått til et stipend –

«Oddemarka Bursaries». Stipendene har gjort det

mulig for barn i området å få seg en utdanning.

Mellom 50 og 100 elever på hver av skolene i pro-

sjektet får tildelt stipend.

Skolen gjennomfører hvert år

en solidaritetsdag.

Denne fungerer på lik linje med «Operasjon Dags-

verk». Elevene finner jobber og får skolefri en dag

for å tjene penger til prosjektet. Alle ansatte bidrar

i gjennomføringen av Solidaritetsdagen.

I tillegg reiser

en liten delegasjon fra Oddemarka

på besøk til Cape Town hvert annet år. Hensikten

med denne reisen er å vedlikeholde samarbeidet

med Rotary, i tillegg til å besøke skolene i prosjek-

tet og skaffe ny oppdatert informasjon og ny moti-

vasjon for å drive prosjektet videre. Det vil normalt

være 2 voksne og 2 elever fra 8. trinn som deltar

på reisene. Reisene gjennomføres i skolens vin-

terferie og finansieres gjennom gaver og sponsing.

For å kunne delta

på reise til Cape Town forplikter

deltakerne seg til aktivt arbeid for prosjektet i 3

år. Noe som blant annet omfatter planlegging og

gjennomføring av solidaritetsdagen. De inntrykk

og opplevelser de får fra reisen til Cape Town,

må formidles videre til Oddemarka skoles øvrige

ansatte og elever.

For å kunne delta

på reisen til Cape Town kre-

ves det at elevene er selvstendige og behersker

engelsk meget godt. Under oppholdet i Cape Town

bor elevene hos sør-afrikanske vertsfamilier og

skal i tillegg hospitere på skolene i prosjektet. Det

forutsettes at elvene behersker å kunne snakke

i forsamlinger–både på besøket i Cape Town og

senere hjemme på Oddemarka skole.