Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  51 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 68 Next Page
Page Background

51 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Matematikk

Nærmest daglig opplever vi som

arbeider i lærerutdanninga at noen

sier eller skriver «I lærerutdanningen

lærer de altfor lite om ...» eller «I

lærerutdanninga lærer de ikke noe om

...». Dette gjelder allemulige generelle

og spesielle temaer somentenmange

eller særorganisasjoner er opptatt av.

I de fleste tilfellene er dette allerede

temaer i lærerutdanninga. Bare i løpet

av en drøy uke har vi blitt «beskyldt»

for ikke å ha førstehjelp, foreldre-

hjem-samarbeid og nå har vi ikke nok

ommatematikkvansker.

Etter snart 18 år i norsk lærer-

utdanning både som lærer og leder,

merker jeg at der hvor jeg tidligere

ble provosert, lar jeg meg ikke pro-

vosere mer. Er jeg i ferd med å slutte

å bry meg om kritikken? Hva er det

et signal om?

Jeg representerer lærerutdan-

ningsmiljøet ved Høgskolen i Oslo og

Akershus. Hos oss arbeides det både

med diagnostisering og testing for

at lærerstudentene skal bli bevisst

både sine egne og framtidige elevers

misoppfatninger i matematikk. Hva

andre lærerutdanningsinstitusjoner

gjør, kan jeg ikke uttale meg om.

Vi gjetter at det neste noen

beskylder oss for, som følge av de

siste ukers mediedebatter, er at vi

ikke setter mobbing på dagsorden i

lærerutdanninga.

Jeg vil nå være i forkant: Mob-

bing er et viktig tema hos oss, både

juridisk, teoretisk og praktisk! Jeg vil

oppfordre alle som raskt tyr til kri-

tikk av lærerutdanninga som løsning

på alle sine problemer, om å tenke

seg om både én, to og tre ganger.

Vibeke Bjarnø

|

studieleder og

førstelektor

Institutt for grunnskole og

faglærerutdanning

Fakultet for lærerutdanning og

internasjonale studier

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvorfor kanaliseres

alle utfordringer

til lærerutdanninga?

Lærermangel

Samtidig som én av tre nyutdannete

lærere slutter i yrket etter få år, har

Kunnskapsdepartementet og KS

blitt enige om å avslutte en avtale

som skulle sikre alle nytilsatte, nyut-

dannete, pedagoger i barnehagen og

skolen veiledning.

Pedagogstudentene er bekymret

over hvilke konsekvenser dette kan

få for oppfølgingen av nyutdan-

nete lærere i skole og barnehage.

Vi mener dette er et av de viktigste

grepene man kan gjøre for å hindre

lærerflukten som skjer når praksis-

sjokket kommer.

Veiledning har istedenfor blitt

én av 17 samarbeidsområder i en

ny avtale, og det er ikke spesifisert

hva de ulike partene vil gjøre for å

arbeide målrettet for at alle kom-

muner og fylkeskommuner skal tilby

veiledning til alle nytilsatte nyutdan-

nete lærere.

Vi trodde ikke det var mulig å

gjøre intensjonsavtalen mindre

forpliktende enn den var, men det

går tydeligvis an. Nå har veiled-

ning kun blitt en brøkdel av den nye

intensjonsavtalen. Oppfølgingen

av avtalen er allerede for dårlig og

uforpliktende.

Pedagogstudentene mener vei-

ledning av nyutdannete, nytilsatte

lærere i barnehage og skole burde

bli lovfestet og ha nasjonale rammer.

Når Statistisk sentralbyrå spår at

Norge potensielt kan mangle 23 000

lærere allerede om seks år, hadde

Pedagogstudentene heller håpet

på en større satsing og forpliktelse

rundt veiledningssatsingen, enn at

satsingen pulveriseres. Vår mening er

at veiledning er av de beste grepene

man kan gjøre for å beholde gode

lærere i yrket. Vi er skuffet over

utviklingen. Vi mener dette er feil vei

å gå.

Marie Furulund

|

leder

Pedagogstudentene i

Utdanningsforbundet

Slutt på avtale om veiledning av nyutdannete lærere

Har dumykje på hjartet?

Det er du ikkje åleine om. Utdanning tek imot store mengder kortare og lengre debattinnlegg,

innspel og kronikkar. Men det er trongt om plassen. Difor går det ofte lang tid før tekstane

kjem på trykk, nokre gonger så lang tid at dei vert uaktuelle. Vårt tips er: Skriv kort! Held du

debattinnlegget ditt på under 2500 teikn (tal på teikn inklusive mellomrom), er sjansen større

for å få plass. Redaksjonen set retten til å kutte i innlegga som vilkår.

For innlegg på innspelplass er lengda 3000–10.000 teikn, og kronikkar kan ha ei lengd på mel-

lom 12.000 og 17.000 teikn.

Redaksjonen tek imot debattstoff på denne adressa:

debatt@utdanningsnytt.no