Utdanning nr 17 - 2014 - page 28

28 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Vil synliggjøre barnas
re
Reportasje
Barneombudet vil gjøre FNs
barnekonvensjonmer synlig i
norsk skole. På Volla skole i
Lillestrømer det det globale
bildet somengasjerer elevene.
TEKST
TorkjellTrædal
I en undersøkelse
Unicef gjennomførte mellom
2009 og 2010 om barns rett til å delta i de nordiske
landene, kommer det fram at 46 prosent av norske
barn sier de vet lite eller ingenting om Barnekon-
vensjonen. Det var midt på treet blant de nordiske
landene, men likevel ikke godt nok, mener Anne
Lindboe, barneombud.
– Det er alvorlig at få norske barn har kjennskap
til Barnekonvensjonen. Alle barn burde kjenne til
den, sier barneombud Anne Lindboe til Utdanning.
Den 20. november er det et kvart århundre siden
Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs generalfor-
samling. Men til tross for at konvensjonen lister
opp rettighetene som gjelder for barn i Norge, er
den både lite kjent og sjelden nevnt i norsk skole.
Ifølge Unicef nevnes den én gang i læreplanene, i
en setning i et kompetansemål for 4. trinn.
– Og det hjelper ikke bare å kjenne til den, barn
må også skjønne at den angår dem. Man har ofte et
internasjonalt perspektiv på barnekonvensjonen i
norsk skole, med fokus på vaksiner og fattige barn.
Men barna må få et forhold til barnekonvensjonen
som innebærer at også norske barn omfattes av
den, sier Lindboe.
Barneombud Anne
Lindboe
mener skolen må
ta Barnekonvensjonen mer
på alvor. – Barna har rett
til privatliv og å bli hørt på
skolen, mener hun.
FOTO
BARNEOMBUDET
Ellen Sandøe
i Unicef
feirer Barnekonvensjonen
ved å tilby læremateriell til
skolene.
FOTO
TORKJELLTRÆDAL
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...60
Powered by FlippingBook