Utdanning nr 17 - 2014 - page 18

18 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Kort og godt
TV
Dikt
TVNorge søker
ekstraordinære lærere
TV-kanalen TVNorge vil opprette en ny pris-
utdeling for personer som har utrettet noe
utenom det vanlige. I den forbindelse oppfordrer
kanalen til å nominere lærere som har gjort noe
ekstraordinært for elevene sine, som har latt sin
lidenskap for å undervise spre seg til lokalmiljøet
eller enda lenger, eller som har en helt spesiell
undervisningsmetode.
De som vil foreslå aktuelle kandidater, kan sende
e-post til
. For å unngå at
noen blir skuffet oppfordrer TVNorge innsendere
til å vente med å fortelle den de har nominert til
etter at de har fått svar fra kanalen.
«Hvis jeg en morgen i Frognerbadet plutselig begynte
å gå på vannet, ville avisene neste dag slå opp:
'Bondevik kan ikke svømme' på forsiden.»
Kjell Magne Bondevik (1947-), tidligere statsminister
Andelen elever som benytter seg av ordningen
med å få melk på skolen, sank med 4 prosent for-
rige skoleår. Det skaper uro hos Opplysningskon-
toret for meieriprodukter.
– Dette er bekymringsfullt
når vi vet at barn og
ungdom er i en alder da skjelettet vokser raskt,
og barna trenger de næringsstoffene sommelken
bidrar med, spesielt kalsium, uttaler daglig leder
Ida Berg Hauge i en pressemelding.
48 prosent av elevene ved rene barneskoler og
kombinerte barne- og ungdomsskoler benytter
seg av ordningen. På rene ungdomsskoler får 9
prosent av elevene skolemelk.
Færre elever vil ha melk på skolen
Skolemelk
Oktobersang
Trist tåke over bygda en tidlig mårra i oktober;
tåka er klam og kald og minner oss om høst;
vemodet visker med alvorlig og rolig røst
som sniker seg inn i menneskers sinn;
men se, tåka letter og sola bringer fargespill
med okergull og flammende rød sinober;
oktober nynner en nostalgisk melodi
om ei rik og frodig tid som snart er forbi,
men enda ser vi rognas rustrøde bær,
og enda har vi timer med strålende seinhøstes vær.
Oktobernatta slenger frost over eng med silkestrå
og dekker en himmel som var blendende blå;
uendelighetens stjernevrimmel med måneglis
lyser blått over fjord og ås og glitrende is;
knoll og knopp og frø skal visne nå,
men ikke dø, bare hvile under frost og snø
i mange, lange nådeløse netter og dager;
men når varm vår og sommer kommer
skal de skal våkne og vokse enda en gang,
og det er oktoberhøstens håpefulle trøstesang.
Gerd Nyland
Færre elever benytter
seg av ordningen med skolemelk.
ILL.FOTO
MARIANNERUUD
ILL.FOTO
FREEIMAGES.COM
FOTO
RAFTOSTIFTELSEN
Den russiske menneskerettig-
hetsorganisasjonen Agora og
lederen Pavel Tsjikov (bildet) er
vinner av Raftoprisen 2014.
Agora består av 35 jurister
som arbeider for å forsvare
enkeltmennesker mot myndig-
hetenes maktbruk. «I den tilspis-
sete geopolitiske situasjonen
er en organisasjon som Agora
svært viktig for å ivareta den
russiske rettsstaten og dermed
en demokratisk utvikling i lan-
det. Raftostiftelsen ønsker å
løfte frem deres arbeid som et
eksempel på hvordan man kan
kjempe for grunnleggende men-
neskerettigheter også i dagens
Russland», heter det i en pres-
semelding fra Raftostiftelsen.
Prisen deles ut i Bergen
2. november.
Menneskerettigheter
Russisk organisasjon får Raftoprisen
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...60
Powered by FlippingBook