Utdanning nr 17 - 2014 - page 20

20 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Har du et tips som du vil dele med andre?
Send det til
Merk e-posten «Mitt tips»..
Anne
Hønstvedt
Hvem
Fagansvarlig i
Nordbyhagen barne-
hage på Jessheim i
Akershus.
Aktuell
10. oktober er
Verdensdagen for
psykisk helse.
Nordbyhagen
barnehage er inne i sitt
tredje år med prosjekt
Hverdagslykke.
I Nordbyhagen barnehage står hverdagslykke på timeplanen.
TEKST OG FOTO
JørgenJelstad |
Lotta, LinnTherese, Theo og Liam
sitter på gulvet
i barnehagen på Jessheim i Akershus. Liam knuger
et kosedyrpinnsvin, mens Lotta har godt tak i det
ene øret på en kosedyrhare. Fagansvarlig i barne-
hagen, Anne Hønstvedt, leser om pinnsvinet og
haren i boka «Vente på tur».
– Jeg har pinnsvinet! sier Liam og nekter å gi
slipp, da et annet av barna ønsker å holde kose-
dyret.
– Dere må dele på å ha pinnsvinet. Akkurat som
vi leser om i boka, sier Hønstvedt.
På veggen bak barna henger en plakat med fem
råd for hverdagslykke: Knytt bånd. Vær aktiv. Vær
oppmerksom. Fortsett å lære. Gi.
– Med selvfølelse tåler du å gå på trynet
Lykkerådene, bøkene, pinnsvinet og haren er alt
sammen en del av prosjektet Hverdagslykke, som
er utarbeidet av Rådet for psykisk helse. I Nord-
byhagen har de jobbet med dette i over to år etter
at de fikk en forespørsel om de ville prøve ut pro-
sjektet.
– I barnehagen jobber vi uansett med disse tin-
gene hele tiden. Dette var en måte å konkretisere
det på. Det er viktig å gi barn selvfølelse. Har du
det, tåler du å gå på trynet av og til, sier Hønstvedt.
Pinnsvinet og haren er en del av materialet som
brukes i prosjektet. Hvis noen av barna for eksem-
pel har kranglet, kan de ansatte gjenskape scenen
med dyrene for å snakke om det.
– Slik tar man situasjonen ut av virkeligheten,
noe som ufarliggjør den for barna. Hvis noen har
blitt dyttet og har slått seg, kan vi spille det med
haren og pinnsvinet og spørre barna «hva tror du
pinnsvinet følte da?». Da kan de diskutere det
som skjedde uten at det handler om dem selv,
sier Hønstvedt.
Britisk bakgrunn
Hverdagslykke-prosjektet har sitt utspring i et
britisk prosjekt, «Five Ways to Wellbeing», utar-
beidet av tenketanken New Economics Founda-
tion. Over 400 studier om hva som fremmer god
psykisk helse ble samlet i de fem rådene om hva
slags handlinger man bør prioritere i hverdagen
for å føle mer velvære.
Rådet for psykisk helse satte i gang Hverdags-
lykkeprosjektet rettet mot barnehagene i Norge i
2011. Blant annet ble det utformet fem samtale-
kort, basert på de fem rådene for hverdagslykke.
Disse ble sendt ut til en rekke barnehager.
– Som et pilotprosjekt sendte vi ut en invita-
sjon til de 1600 barnehagene i Oslo og Akershus,
det vil si rundt 70.000 barn, skriver Hege Helene
Bakke, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse, i
en e-post til Utdanning.
De knyttet satsingen til Verdensdagen for psy-
kisk helse og inviterte 1000 barnehagebarn til et
stort hverdagslykkeshow.
– Da vi utviklet prosjektet og kortene, var vi
svært opptatt av at det skulle ha lav terskel. Det
skulle kunne tas i bruk uten kostnader og kurs,
skriver Bakke.
Akkurat hvor mange barnehager som bruker
Hverdagslykke-materialet, vet de ikke.
– Flere barnehager opplyser at de bruker sam-
talekortene i samlingsstunder, ved bursdager
og så videre. Noen barnehager har også tatt inn
Hverdagslykke som en retning i årsplanen, skriver
Bakke.
Lykken er
en
hverdag
Mitt
tips
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...60
Powered by FlippingBook