Utdanning nr 17 - 2014 - page 21

21 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Hjertekort og kompliment-trær
I Nordbyhagen barnehage prøver de å bevisstgjøre
hverdagslykken året rundt.
– Alle har en psykisk helse. Det er viktig å fore-
bygge som liten, fremfor å måtte reparere som stor,
sier Hønstvedt.
10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.
Da gjør de litt ekstra.
– Den dagen har vi åpen dag for familiene til
barna. Slik kan vi vise konkret hvordan vi jobber
med dette i det daglige, sier Hønstvedt.
I fjor lagde de kompliment-trær i barnehagen
under Verdensdagen. På trærne skulle foreldrene
og barna sammen skrive hva som er bra med å gå
i barnehagen. De har også levert hjertekort i post-
kassene i nabolaget.
– På hjertekortene skriver vi hverdagslykke-
utsagn fra barna. For eksempel «Hverdagslykke er
når jeg aker og det kiler i magen», sier Hønstvedt.
– Senk skuldrene
I år er temaet for Verdensdagen «Senk skul-
drene». Hønstvedt sier personalet også forsøker
å bruke Hverdagslykke-prosjektet.
– Også vi voksne trenger å senke skuldrene av
og til. Det kan være å legge unna digitale verktøy
en hel dag, sier hun.
Det kan også være at barna foreslår små ting for
foreldrene. For eksempel å ta et pysjkvarter, hvor
de alle tar på pysj og tøfler og bare slapper av. Eller
å kjøre en ny vei hjem fra barnehagen.
– Det gir mulighet til å oppdage nye ting, noe
som gir en glede, sier Hønstvedt.
Hun sier at de jobber med dette i alle alders-
gruppene i barnehagen.
– Men vi jobber selvsagt forskjellig med en ett-
åring og en femåring. Barna blir mer verbale etter
hvert, og da kan vi snakke sammen om disse tin-
gene, sier Hønstvedt.
– Hvordan forklarer dere det abstrakte lykke-begrepet
for barna?
– Det blir gjennom spørsmålet «hva gjør deg
glad?». «Hvordan føles det i kroppen når du har
danset?» Når vi ser at barna er glade, kan vi spørre
dem hva de kjenner akkurat da, sier Hønstvedt.
Hun sier at mye av arbeidet i barnehagen hand-
ler om nettopp å utvikle en god selvfølelse hos
barna.
– For å oppleve glede, må man være glad i seg
selv.
Liam, Theo, Linn Therese og Lotta
hyler av fryd i Nordbyhagen barnehage. På veggen bak dem henger de fem rådene for hverdagslykke utarbeidet av Rådet for psykisk helse.
«Hva tror du
pinnsvinet følte da?»
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...60
Powered by FlippingBook