Utdanning nr 17 - 2014 - page 13

13 |
UTDANNING
nr. x/x. xxx 2011
se de yngste
Her i auditoriet
ved Uni-
versitetet i Nordland lærer
(f.v.) Kristine Lund Klippen-
våg, Anja Almås Tangeraas
og Liselotte Karlstad å bli
lærere. Men det er plass til
langt flere på utdanninga
for 1.–7. trinn.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...60
Powered by FlippingBook