Utdanning nr 17 - 2014 - page 4

4 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Forslaget til statsbudsjett for 2015
Nobels fredspris for 2014 til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi
Pakistanske Malala Yousafzai (17) kjemper for jenters rett til utdanning. Hun blir tidenes yngste
mottaker av Nobels fredspris. Inderen Kailash Satyarthi (60) har siden 1990-tallet
arbeidet mot barnearbeid og har bidratt til internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.
Aktuelt
Regjeringen vil øke
utdanningsbudsjettet fra 80,5 milliarder kroner i år til 85,8 milliarder i 2015. Her ser vi finansminister Siv Jensen under pressekonferansen 8. oktober.
Store skatteletter til dem som har mest vil
gi kommunene lavere inntekter og mindre
handlingsrom, frykter Arbeiderpartiet og Sen-
terpartiet. De er redd dette går direkte utover
kvaliteten på norsk skole.
TEKST
WencheSchjønberg
– 2 milliarder kroner
mindre i skatteinntekter vil
merkes i kommunene, sier Ap-leder Jonas Gahr
Støre til Utdanning.
Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter
store kutt i kommunene på grunn av lavere skatt:
– 70-80 prosent av kommunebudsjettene går til
pleie og omsorg og oppvekst, altså barnehage og
skole. Skal kommunene spare inn skatteinntekter,
er jeg redd det går utover blant annet ekstraressur-
sene i skolene. Dette er ressurser som gjør hverda-
gen lettere både for elever og lærere, sier Vedum
til Utdanning.
Regjeringen foreslår en vekst på 6,2 milliarder
kroner i norske kommuner neste år. Av dette er 4,4
milliarder kroner såkalte frie inntekter.
– Veksten i frie inntekter er på nivå med den
gjennomsnittlige veksten siden 2008. Det reelle
økonomiske handlingsrommet for kommunene
blir større i 2015 enn i de siste årene, sier kommu-
nalminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.
Dette er ikke opposisjonen enig i: – Det er ikke
nok å snakke om etterutdanning av norske lærere
hvis lærerne samtidig må leve med en svakere
kommuneøkonomi, sier Støre.
Løft for de yngste
Kristelig Folkeparti etterspør et løft for de yngste
barna, et «småskoleløft» med flere lærere på 1.-4.
trinn. KrF ønsker ikke en fast norm, men vil like-
vel sikre at det normalt bare blir 12–15 elever per
lærer på disse trinnene.
Utdanningsforbundet ønsker at lærertettheten
styrkes på alle trinn, men å starte med de minste
barna er bra, sier leder Ragnhild Lied til NRK.
For å få budsjettet igjennom trenger regjeringen
støtte fra Venstre eller Kristelig Folkeparti.
– Jeg håper vi klarer å skape god diskusjon om
Opposisjonen:
– Det vil bli vanskelig å gjøre opp skolebudsjettene
Dette vil regjeringen gi mer
De blåblås forslag til statsbudsjett for neste år innebærer
blant annet én milliard kroner til videreutdanning for lærere og
100 millioner til mer fleksible opptaksordninger i barnehagen.
TEKST OG FOTO
JørgenJelstad |
I forslaget til statsbudsjett
for 2015 er den største prosentvise
økningen fra 2014-budsjettet innen forskning og barnehage. Der
er økningen på rundt 19 prosent.
– Budsjettet viser at kunnskap er et av regjeringens store sat-
singsområder. Vi satser derfor på forskning og høyere utdanning,
kvalitet i barnehagen og mer til videreutdanning for lærere, sier
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
Totalt sett ønsker regjeringen å øke utdanningsbudsjettet fra 80,5
milliarder kroner i 2014 til 85,8 milliarder for 2015. Blant hovedsat-
singene er én milliard kroner til videreutdanning av lærere.
– Dette ønsker lærerne, og det vil gi en bedre skole for elevene.
Nå gir vi enda flere mulighet til videreutdanning, sier Røe Isaksen
i pressemeldingen.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...60
Powered by FlippingBook