Utdanning nr 17 - 2014 - page 12

12 |
UTDANNING
nr. x/x. xxx 2011
Få vil underv
Lærerutdanningene fylles ikke opp. I Bodø står 7 av 10
studieplasser tomme ved 1.-7.-utdanninga.
Hovedsaken
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...60
Powered by FlippingBook