Utdanning nr 17 - 2014 - page 38

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, har
Danmark ligget et skritt foran Norge, spesielt
når det gjelder arbeidstidsavtaler og kom-
munalisering av skolen – fortsatt brennheite
spørsmål i begge land. Danske lærere hadde
konflikten sin med arbeidsgiver i fjor. Det endte
som sagt med lockout og ny arbeidstidsavtale
inneværende skoleår. Danskenes storkonflikt
i fjor endte med at regjeringa grep inn og opp-
hevde lærernes eksisterende arbeidstidsavtale
ved lov og innførte regler som påla lærerne å
undervise tre timer mer i uka samt at de skal
være 37 timer om uka på skolen. Uten ekstra
lønn.
Den tidligere redaktøren for Danmarks Lærer-
forenings blad Folkeskolen, Thorkild Thejsen, tar
opp temaet i boka «Lærernes kampe – kampen
for skolen». For å forklare konflikten kikker han
seg over skulderen til 1993, da gikk lærerne fra
å være statsansatte til ansatte i kommunene.
I kjølvannet av denne kommunaliseringa fikk
lærerne sin UFØ-avtale (undervisning, forbere-
delse og øvrig tid). Arbeidsgiver ville ha kontroll
med at lærerne jobbet så mye som de skulle.
DLF strittet forgjeves imot ved å hevde at
lærerne fylte et årsverk og vel så det.
38 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Produktiv humorist til topps
Lærerkamp i Danmark
27. september ble
Hilde Eskild kåret til norges-
mester i litteraturformidling. Det var Aust-Agder
fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek- og kul-
turformidling som stod for arrangementet, som
foregikk i Arendal kulturhus.
Vinneren jobber som lærer i 50 prosent stilling
ved Lillesand ungdomsskole, der hun undervi-
ser i engelsk. Resten av arbeidstida bruker hun
som forteller og forfatter. Det har blant annet blitt
flere turneer for Den kulturelle skolesekken, og
hun har opptrådt på festivaler og seminarer over
hele Norden. Hun har utgitt flere bøker og skriver
jevnlig petitartikler for «Friminutt»-spalta her i
Utdanning.
– Er det spesielle sjangere eller forfattere du er spesielt
opptatt av?
– Jeg er først og fremst opptatt av den muntlige
fortellingen, noe som også gjenspeiles av bokpro-
duksjonen min. Sammen med Benedicte Hambro
har jeg utgitt flere samlinger med fortellinger, og
jeg har skrevet en metodisk bok om hvordan man
kan få elever til å fortelle. Når jeg leser, blir det
mye fantasy og science fiction, forteller Eskild.
– Den viktigste drivkraften i alt arbeidet jeg
gjør, er ellers humor. For å spissformulere det vil
jeg hevde at uten humor er det ikke mulig å si noe
på en alvorlig måte.
– Var humor også med på å prege ditt bidrag i NM?
– Det var i hvert fall meningen, og juryen
poengterte blant annet min bruk av humor i sin
grunngivelse da de overrakte premien.
Sangtekster og sketsjer
– Hvordan forberedte du deg til NM i litteraturformid-
ling?
–All formidling krever at man er trygg på det
man skal framføre, og for å bli det, må man øve
mye. Vi fikk blant annet i oppgave å formidle et
dikt av Jan Magnus Bruheim, «Den annsame»,
på tre minutter, og da er det viktig å disponere
tida riktig.
– Hva skriver du på nå?
– Den siste tida har jeg skrevet mest for scenen.
Jeg skriver blant annet sangtekster og sketsjer til
det årlige sommershowet i Lillesand, som om
vinteren settes opp i kjelleren på Oslo Nye Teater.
I tillegg har vi en lokalrevy i Lillesand, og årlige
forestillinger med et herrekor i Grimstad som jeg
leverer stoff til.
– I 2012 kom du på tredje plass i NM, i år vant du.
Stiller du opp neste gang?
– Jeg kommer i hvert fall til å fortsette med lit-
teraturformidling, så får vi se om jeg stiller opp
ved neste korsvei.
Aktuell bok
OMTALT AV
FredHaraldNilssen
På tavla
Bøker
Suksessformelen består blant annet av humor og mye øving,
røper en sprudlende norgesmester i litteraturformidling.
TEKST
StåleJohnsen
Danske lærere har tiltrukket seg
mye oppmerksomhet etter at
de i fjor ble utsatt for lockout. Ei
informativ bok gir ei god forkla-
ring på hvordan det kunne skje.
Prisvinner Hilde Eskild
flankert av sølvvinner
Even Luseter og bronse-
vinner Bjørg Øygarden.
FOTO
GRETHETVEDE/AAFK
Lærernes kampe –
kampen for skolen
Av Thorkild Thejsen
Danmarks
Lærerforening /
Gyldendal 2014
140 sider
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...60
Powered by FlippingBook