Utdanning nr 17 - 2014 - page 36

36 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Friminutt
Det er viktig
å la barna eksponere seg i skole-
hverdagen. Det er også viktig å eksponere seg selv
som den perfekte lærer, slik at ingen er i tvil. Og i
hvert fall ikke en selv.
Derfor har vi tatt i bruk selfie-metoden; vi bru-
ker smarttelefonen for det den er verdt og knipser
oss og elevene i det vi er i ferd med å lykkes! Eller;
det er jo ikke så farlig om vi lykkes, bare det virker
ok utad. Tommel opp! Og knips-knips.
Dette gjelder så vel inne i timene som i frimi-
nuttene, og siden barna ikke har lov til å bruke
mobiltelefon i timen, er det viktig at vi som lærere
viser utad det vi gjør. Elevene har annet å gjøre
med sine blyanter og viskelær, mens vi kan knipse
i vei og umiddelbart få resultatet opp på smart-
boardet. Smarttelefon, smartboard, smartlærer og
smartelever; henger ikke dette sammen på et greip
som hakka hønsemøkk?
Smartbilder og selfies
med de smilende elevene
i bakgrunnen legger jeg selvsagt ut på alle mulige
Facebook-sider for elever, foreldre og kollegene,
ikke minst. Samt for hele kommunen. Dette må
rundhåndet deles med alle, slik at de skal se hvor
vellykkete vi er. Og at dette virker innad, det å
fremstå vellykket utad, det er noe alle klikker
«liker» på med masse hjerter og smilefjes.
Mange tror det bare er det vellykkete som skal
Petit
Tilbakeblikk
Selfieskolen
frem og ut til verden, og det er det selvsagt. Redi-
gering må til, for bildene og resultatene kan jo ikke
bare legges rett ut. Hvor mange ganger har jeg ikke
tatt Therese og Bendik i IKKE å smile? Og fingre
der de slett ikke burde være, de retusjeres vekk.
Denne høsten har
vi tatt i bruk kompromiss-
pedagogikken. Det innebærer at de som utad kan
framstå mest mulig positive, får benytte smart-
telefoner. Dette må de jo få vise, og da får de
naturligvis «likes» i bøtter og spann. De som ikke
akkurat bidrar til å dra opp snittet, får ikke benytte
smarttelefon. De vil jo heller ikke i samme grad
høste «likes», men mulighetene er der, bare de
skjerper seg.
Snapchat og Twitter
er definitivt kule måter å
kommunisere på, og der vi før tvang på elevene
megatunge internettbesvarelser gjennom Fronter,
lager de nå morsomme fjes og kjappe besvarelser
på 140 bokstaver. Mer må jo ikke folk lese i dag.
Likevel; de leser skolebøker hjemme, for vi mot-
tar masse selfies med bøker, med smilefjes, med
«tommel opp»! Samme med de heldige syden-
farerne, som nå nyter glade dager grunnet lave
priser og muligheter for rask kommunikasjon
via smarttelefonen. Sendte de ikke meldinger fra
månen allerede i 1969?
Så det skal
du vite, du skeptiker; neste gang du
ser en ungdom med bøyd nakke over sin Iphone,
Galaxy eller dingser med X, Y eller Z i navnet; da
skal du vite at han eller hun er inne på Statistisk
sentralbyrås eller Nasjonalbibliotekets sider. De
fordyper seg!
«Mange tror
det bare er
det vellyk-
kete som
skal frem og
ut til verden,
og det er det
selvsagt.»
GLIMT
Jazzinteressert ungdom
1960: «I dag hører han på jazz – i morgen selger
han fedrelandet». Slik lød et av mange slagord i
den sovjetiske propagandaen mot vestlig impe-
rialisme. Men så ille gikk det vel neppe med
disse tre elevene ved Sandaker skole i Oslo,
som her riktig nok diskuterer jazz-plater midt i
en tegnetime.
For 50 år siden
Lektor VilhelmGreve
Lektor Greve var en
fargerik personlighet. En
kollega sa en gang at han
var et ildsprutende fjell,
og et slikt fenomen kan
være nokså ubehagelig å
komme nær. Han var ikke
av de runde og gods-
lige kolleger, han hadde
skarpe kanter, kunne ha
nokså outrerte stand-
punkter, bent fram gripe
feil – hvem kan ikke det
– men bevares vel hvor
spennende han kunne
være. (Fra minneordet)
Den Høgre Skolen
nr. 16/1964
For 25 år siden
Liten kursendring
De tre borgerlige parti-
ene har lagt fram sitt
politiske grunnlag for
en ny regjering. Doku-
mentet gir liten grunn
til å tro at skole- og
barnehagepolitikken vil
bli vesentlig endret under
statsminister Jan P. Syse.
NL-lederen er
velvillig avventende
til dokumentet. Ap og
SV er sterkt kritisk til
barnehagepolitikken.
Ikke engang borgerlige
skolepolitikere jubler
over de runde og for-
siktige formuleringene
som er grunnlaget for at
Senterpartiet, Kriste-
lig Folkeparti og Høyre
høyst sannsynlig tar over
regjeringsansvaret neste
uke.
Norsk Skoleblad
nr. 32/1989
Ole Foss
skribent og lærer
ARKIVFOTO:
PRIVAT
FOTO IVAR AASERUD / AKTUELL / NTB SCANPIX
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...60
Powered by FlippingBook