Utdanning nr 17 - 2014 - page 32

32 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Livs-
linjer
Organdonasjon
Reportasje
• 111 gjennomførte donasjoner
• 469 fikk nye organer
• 365 på venteliste for nytt organ
(pr. 31.12.2013)
• 35 døde på venteliste
• En av tre sa nei
• 10.197 mennesker er blitt transplantert
i Norge siden oppstart i 1969
Én person kan donere sju organer totalt: hjerte, to
lunger, lever, to nyrer og bukspyttkjertelen.
Bare personer som dør av hodeskader forårsaket
av ulykker, blodpropp eller hjerneblødning, er
aktuelle donorer.
Donasjonen skjer anonymt. Pårørende vil likevel
få vite hvilke organer som er benyttet, og om
transplantasjonen(e) var vellykket.
2013 I TALL
De kan leve videre fordi noen ga
demnye organer. På utsiden er det
bare arrene somsynes.
TEKST
KariOlivVedvik |
FOTO
Tom-EgilJensen
Bak arrene er
det et nytt, bankende hjerte, en ny
lever, en ny nyre og en bukspyttkjertel.
25. oktober arrangerer Stiftelsen Organdonasjon
og flere pasientorganisasjoner Donasjonsdagen.
Om lag 350 personer står per i dag på vente-
liste for nytt organ. Utdanning har snakket med
tre lærere som rakk fram i køen.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...60
Powered by FlippingBook