TilOpgør

D r . MED. KJER-PETERSEN

KAN VI BYDE DEM DET? Et Indlæg i Kampen fo r de københavnske Tuberkuløse.

(Thaning 6c Appel) 1 9 3 4 .

DET DANSKE FOLK OG DE KØBENHAVNSKE TUBERKULØSE 2. Indlæg i Kampen fo r disse. (Thaning 6c Appel) 1 9 3 4 .

VED HVILENS VANDE En biologisk Studie. 2. ændrede og øgede Udgave (Thaning flc Appel) 1 9 3 5 .

$ u o o « cmu m w im ic

Made with