FrieFattihforsorgKjøbenhavn

København V.

DEN FRIE FATTIGFORSORO I KJØBENHAVN

O G

KJØBENHAVNS UNDERSTØTTELSES FORENINGS HISTORIE

AF

J. C. MOGENSEN KONTORCHEF, OVERRETSSAGFØRER

UDGIVET AF FOREN INGEN I ANLEDNING AF DENS 50-AARS JUBILÆUM

1 8 7 4— 1924

K J Ø B E N H A V N M C M X X I V — A X E L A N D E R S E N S F O R L A G

Made with