Gospel of St. John, Boh-Sah

GOSPEL OF ST. JOHN

Bohairic

Sahidic

1:ⲁ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 1:1 ϧⲉⲛ ⲧǰⲣⲭⲏ ⲛⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ

1:1 ϩͩ ⲧⲉϩⲟⲩⲉ᷍ⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ͩϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ͩⲛⲁϩⲣͩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. 1:2 ⲡⲁы ϩͩ ⲧⲉϩⲟⲩⲉ᷍ⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧͧ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 1:3 ͩⲧⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧ̓ ⲁⲩⲱ ⲁϫͩⲧ̓ ͧⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 1:4 ϩⲣⲁы ͩϩⲏⲧ̓ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ͩͱⲣⲱⲙⲉ. 1:5 ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ϥͱⲟⲩⲟыⲛ ϩͧ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ͧⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲟϥ: 1:6 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ͩϭⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧͩⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧͧ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 1:7 ⲡⲁы ⲁϥⲉ᷍ⲓ ⲉⲩⲙͩⲧⲙͩⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉͱⲙͩⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧ̓. 1:8 ⲛⲉ ⲡⲉⲧͧⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ͩⲧⲟϥ ⲉϥⲉͱⲙͩⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ. 1:9 ⲡⲟⲩⲟыⲛ ͧⲙⲉ᷍ⲉ ⲉⲧͱⲟⲩⲟыⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 1:10 ⲛⲉϥϩͧ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ͩⲧⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧ̓ ⲁⲩⲱ ͧⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛ̓. 1:11 ⲁϥы ϣⲁ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ͧⲡⲉ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲓⲧ̓. 1:12 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧ̓ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ͩⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ͩϣⲏⲣⲉ ͩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 1:13 ⲛⲁы ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ͩⲟⲩⲱϣ ͩⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩͧ ⲡⲟⲩⲱϣ ͩͱⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ͩⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩͧ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 1:14 ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥͱⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛͧⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ͩⲑⲉ ͧⲡⲉⲟⲟⲩ ͩⲟⲩϣⲏⲣⲉ ͩⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧͧ ⲡⲉϥⲉ᷍ⲓⲱⲧ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ͩⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓ ⲙⲉ.

1:2 ⲫⲁⲓ Ǹⲛⲁϥⲭⲏ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ

1:3 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧϭⲛⲟⲩϥ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ 1:4 ⲛⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲡⲉⲧⲉȊϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ 1:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲧⲁϩⲟϥ 1:6 ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ǹⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 1:7 ⲫⲁⲓ ⲁϥȂ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁϩϯ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ 1:8 ⲛⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ 1:9 ⲛⲁϥϣⲟⲡ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ǹⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 1:10 ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ 1:11 ⲁϥȂ ϩⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ Ȉⲡⲟⲩϣⲟⲡϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ 1:12 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲉⲣϣⲏⲣⲓ Ȋⲛⲟⲩϯ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ 1:13 ⲛⲏ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ȕⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȋⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȋⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ 1:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ Ǹⲡⲉϥⲱⲟⲩ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȉⲡⲱⲟⲩ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉϥⲙⲉϩ Ȋϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ

BS1

Made with FlippingBook Learn more on our blog