StormenPåKøbenhavn_1658-1660

Den svenske hærs storm på København natten mellem den 1 0 .og 1 1 .februar 1659 er en afgørende begivenhed iKøbenhavns og Danmarks historie. Det drejede sig ikke kun o m byens overlevelse, men o m selve den dansk-norske stats fortsatte beståen, for den svenske konge ønskede at udslette det dansk-norske rige fra det europæiske landkort. Mange spørgsmål melder sig: Hvordan lykkedes det de københavnske forsvarere at holde skansen m o d den overlegne svenske hær? Hvad vidste den svenske hær o m hovedstadens befæstning, og hvad vidste forsvarerne o m de svenske angrebsplaner? Hvordan var hovedstadens forsvar organiseret og hvordan fungerede hovedstadens bysamfund i 1659? Udenrigspolitisk overlevede Danmark-Norge som selvstændig stat, men indenrigspolitisk påvirkede de københavnske borgeres rolle ibelejringen og forsvaret afhovedstaden den senere samfunds- og forfatningsmæssige udvikling. Efter belejringen brød det gamle adelsvælde således sammen og enevælden blev indført. I bogen behandler en række førende svenske og danske forskere disse spændende spørgsmål og kommer med deres bud på, hvad der egentlig skete i København under og efter den svenske belejring.

4137061088

København

4137061088 t i o r u u m o o I j U

101 KØBENHAVNSKOMMUNE bibliotek.kk.dk

Made with